Low-code vývoj aplikací snižuje technický dluh i závislost firem na specifickém know-how technických odborníků. Oproti tomu nevýhod má low-code minimum. Pokud nad touto technologií uvažujete, poznejte ji v našem článku důkladněji. 

S minimem kódování se dají vytvořit hlavně aplikace, které řeší standardizované procesy s jasně daným začátkem a koncem, například založení účtu, uzavření smlouvy nebo schválení přístupu zaměstnance do systémů. V platformě si vytvoříte událost, která proces spustí, následně definujete, jaký vyvolá krok nebo jaký formulář/doklad/e-mail vygeneruje. Low-code aplikace se skvěle uplatní při tvorbě e-shopu, řízení vztahu s klientem nebo interních procesů.

Pokud je váš proces složitý, trvá měsíce, nebo dokonce roky, má spoustu variant a podmínek, pak zvolte raději klasický vývoj. Low-code vás pravděpodobně nezachrání ani v případě, kdy potřebujete zdigitalizovat celou svou architekturu, protože řešení, které bude plně odpovídat vašim potřebám, spíše nenajdete. 

Aplikaci dáte zákazníkovi za měsíc. Riziko technického dluhu je nízké

Největší výhodou vývoje s minimem kódování je samozřejmě ušetření času a peněz. Zatímco vývoj aplikace nebo nástroje na míru znamená vypracování zadání a analýzy, následné vyladění očekávání s vývojáři, programování a testování, u low-code přípravné části odpadávají, protože aplikaci nebo nástroj si může vytvořit sám analytik nebo specialista na procesy, který by jinak vývoj zadával. Aplikaci na míru vyvinete v řádu měsíců až let, tu navrženou technologií s minimem kódování může váš zákazník dostat už za pár týdnů. 

Další výhodou je, že aplikaci vyvinutou s minimem kódování spustíte i za běžného provozu. Často ji totiž integrujete do stávajících systémů. Konfigurace platformy tedy probíhá paralelně, a když je vše připraveno, hotové řešení pak napojíte na firemní systémy.

Setkali jsme se s názory, že vývoj pomocí low-code může zvyšovat technický dluh. Podle nás je tomu ale právě naopak. Když vyvíjíte aplikaci od začátku a na míru, nikdy nemáte neomezený rozpočet ani neomezený čas, takže se vám může stát, že ne všechno se udělá na jedničku s hvězdičkou a na následném ladění už pracuje jiný tým, který nemusí mít k dispozici kompletní a kvalitní dokumentaci. To u vývoje z předem připravených prvků nehrozí, protože už právě tyto šablony jsou na platformách připravené a kvalitně zdokumentované a případné nedokonalosti kódováním rychle upravíte. Problém nemají low-code platformy ani s propojením na další systémy, takže ani během integrace technický dluh nevzniká.

S low-code tak odpadá i riziko ztráty kontinuity a závislosti na profesionálech, kteří rozumí specifickým aplikacím a technologiím. V momentě, kdy aplikaci „poskládáte“ z šablon, nepotřebujete vědět, kdo a jak to před vámi vyvíjel nebo co tím kterým krokem myslel. 

Na low-code naskočila zdravotní zařízení i elektrárny

Například pro jednu energetickou firmu jsme zdigitalizovali proces kontroly jejího zařízení. Technik dostal v aplikaci vyvinuté na low-code platformě PowerFLOW seznam kontrolních úkonů, které musí každý den zopakovat. Z kontrol dále vzniká dokumentace, která poslouží jako podklad pro audit.

Jedné z nemocnic jsme na stejné platformě vyvinuli aplikaci na schvalování přístupů do interních systémů. Získala tak přehled, kdo má v systémech jaké role, definovala, kdo žádosti o přístupy schvaluje, a obdržela přehlednou evidenci, o jaké přístupy si zaměstnanci zažádali. 

Jak energetická společnost, tak nemocnice patří mezi zranitelné instituce, které se často stávají terčem kybernetických útoků. Pokud i citlivá infastruktura může používat aplikace vyvinuté low-code platformami, můžete si být jistí, že ani bezpečnost a integrace nejsou slabými stránkami vývoje s minimem programování. 

Jak s low-code začít

Zanalyzujte si stávající proces, který potřebujete zdigitalizovat, a následně navrhněte, jak bude proces vypadat v digitalizované podobě. Poté z nového procesu vytvořte zadání pro aplikaci, posuďte, zda se hodí pro vývoj s minimem kódování, definujte cíle, časový plán a přiřaďte lidské zdroje.

Všechny tyto kroky od analýzy procesu po dodání aplikace a zaškolení pracovníků zvládnete s naší podporou pomocí nástrojů KPMG Discovery Suite a PowerFLOW. KPMG Discovery Suite mapuje zákaznické cesty, analyzuje silné a slabé stránky stávajících procesů, navrhuje procesy nové a definuje zadání pro vývoj. PowerFLOW vyvíjí technologií low-code aplikace a Modern back office tool (součást KPMG Discovery Suite) zvládne naplánovat lidské zdroje a jejich vytížení při různých scénářích.