• 1000

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Program podporuje přenos mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a pronikání na zahraniční trhy. 

Na co se soutěž zaměřuje a pro koho je určena

Veřejná soutěž má usnadnit mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Podmínkou je, že se spolu s českým uchazečem musí účastnit vždy minimálně jeden zahraniční žadatel z lokality, v níž sídlí partnerská zahraniční organizace. Mezi tyto oblasti patří Brazílie, Korejská republika, Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Če-ťiang, USA, Québec a Nigérie.

Hlásit se mohou výzkumné organizace a podniky, které musí návrh projektu předložit v angličtině. Hlavní uchazeč může podat neomezený počet návrhů projektů, a to prostřednictvím systému ISTA.

Kdy a kolik je možné žádat

Soutěžní lhůta běží od 19. května do 13. července 2022 a k vyhlášení výsledků dojde nejpozději do 30. listopadu 2022. Projekt musí být zahájen během ledna až března 2023 s celkovou délkou realizace od 12 do 36 měsíců.

Hranice pro maximální výši podpory na jeden projekt není stanovena, pouze maximální intenzita podpory na projekt ve výši 74 %. Celkem bude na soutěž alokováno 250 milionů Kč. TA ČR poskytuje podporu pouze české části konsorcia. Zahraniční účastníci budou financováni zahraničními zdroji. 

Další podmínky

TA ČR podpoří pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu. Není povoleno dvojí financování.

Návrh projektu musí obsahovat finanční plán hlavního uchazeče a předpokládané financování zahraniční části projektu.

Každý uchazeč musí svou způsobilost prokázat čestným prohlášením a čestným prohlášením o složení konsorcia. Další náležitosti, které musí uchazeč doložit, jsou odborné předpoklady k řešení projektu, oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu a vlastnická struktura každého uchazeče.

Pokud máte o soutěž zájem, rádi poskytneme bližší informace a prověříme, jestli ji můžete využít pro své aktivity.