Karin Stříbrská

Tax Senior Manager 2009-2023

KPMG Česká republika

Karin se specializuje zejména na poskytování poradenství a přípravu podnikatelských záměrů v oblasti investičních pobídek a dotačních programů nejen z fondů EU. Dále má bohaté zkušenosti s využíváním odčitatelné položky na výzkum a vývoj a v rámci souvisejících jednání s úřady. Absolvovala také tříměsíční stáž v CzechInvestu v sekci investičních pobídek a daně z příjmů právnických osob, kde si prohloubila i znalosti ve vytváření daňových přiznání.

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická, 2009

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2013