Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelského prostředí a financovat inovace v Česku pomáhají vládní a evropské dotační programy. Zpracovat žádost o dotaci a správně ji napsat je obvykle náročný úkol. Málokdo má s přípravou projektů takové zkušenosti jako naše kolegyně Karin Stříbrská. Karin v KPMG vede tým dvaceti odborníků, který zajišťuje komplexní přípravu a zpracování dotačních projektů. Během posledních sedmi let firmám pomohl získat dotace ve výši přesahující miliardu korun.

 

Na jakém počtu dotačních projektů jsi pracovala? Můžeš vyčíslit výši přidělených dotací?

Celkem jsem pracovala na vyšších desítkách projektů. Zajímavější číslo je ale schválená výše investic, které můj tým pomohl firmám získat. Za posledních sedm let přesáhla jednu miliardu korun. Cením si také toho, že se můžeme pochlubit stoprocentní úspěšností podaných projektů za poslední programové období.

 

O jaké dotační programy šlo? Kde konkrétně se podařilo nalézt příležitost?

Z velké části šlo o dotace z programu OP PIK, který řídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíce žádostí jsme připravili pro program Inovace, jehož cílem bylo zavádět unikátní postupy do výroby a na trh v Česku. Máme za sebou také řadu projektů týkajících se investic v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Které firmy patří mezi žadatele o dotace? Můžeš je specifikovat třeba na základě odvětví, výše obratu nebo regionu, kde působí? Nebo je každý klient jiný?

Většinu žádostí jsme připravili pro velké podniky, na projektech pro malé a střední firmy jsme se podíleli spíše výjimečně. Klienti přicházeli nejčastěji z automobilového průmyslu a ze strojírenství, ale pracovali jsme také na projektech z oblasti stavebnictví, vývoje softwaru a čipů. A protože se otevírají nové dotační příležitosti, těším se na zájem klientů i z dalších oborů.

 

Můžeš prozradit, který sektor nebo obor tě obzvlášť zajímá?

Zajímavý je vývoj v oblasti automobilového průmyslu, kde spolupracujeme s velkými hráči na trhu. V posledních třech čtyřech letech vidíme prudký přesun směrem k elektromobilitě, do které plyne velké množství dotací. Při výrobě elektroaut je vše jiné: obrovské fabriky reagují neuvěřitelně pružně, rychle rozšíří provoz, vyvinou výrobní linky a zavedou nové principy výrobních technologií… Je úžasné sledovat tento boom z bezprostřední blízkosti.  

 

V automobilovém odvětví máš tedy skvělý přehled, v jakých dalších oborech se orientuješ?

Velká výzva je připravovat třeba projekt pro výrobce čipů. Během sepsání žádosti intenzivně komunikujeme s vývojáři a díky tomu si náš tým rychle osvojí nové pojmy. Musíme proniknout do terminologie odvětví a získat v něm dostatečnou orientaci. Pro mě je velkým uspokojením, že jsme schopni napsat sofistikovanou žádost na vysoké úrovni. Stále přitom platí, že z každého projektu mám radost hlavně ve chvíli, kdy je schválen.

 

Připravuješ dotační projekty pro dlouhodobé klienty, pro které KPMG zajišťuje třeba daňové poradenství, nebo se na tebe obracejí i noví zájemci?

Myslím, že je to tak půl na půl, přičemž máme spoustu klientů, kterým pomáháme opakovaně a podali s námi pět a více dotačních projektů.

 

Co tvůj tým odlišuje od ostatních poradců?

Oproti běžným firmám nabízejícím dotační poradenství u nás klienti najdou komplexní služby. U firem tak bodujeme díky tomu, že jim pomáháme nejenom s formulací dotačního záměru a vyřízením dotace, ale také s jejím zaúčtováním nebo při následných kontrolách. Vím o řadě případů, kdy si klienti žádosti o dotace vyřídili sami nebo s jiným poradcem a obrátili se na nás právě až při řešení sporů v rámci následných kontrol. Snažíme se vždy pomoci, ale pokud něco klíčového opomněli už na začátku, jsou možnosti pomoci v dalších fázích dost omezené. 

Karin Stříbrská, senior manažerka KPMG

Karin Stříbrská v kanceláři KPMG

Jak vypadá dotační poradenství v praxi? Nejde asi jen o vyplňování kolonek v dlouhém formuláři?

V optimálním případě pracujeme na projektech od A do Z. Začínáme diskusí nad střednědobými investičními plány společnosti, pokračujeme identifikací vhodného dotačního programu, a najde-li se vhodný, pouštíme se do přípravy samotné žádosti. Nejčastěji vše připravujeme tzv. na míru, kdy si vyptáme klíčové informace a podklady, a zapojení klienta je tedy minimální. Nicméně není možné psát žádost úplně bez něj. Řadu technických dat a údajů nám musí poskytnout klient, takže je to také o správném nastavení komunikace a očekávání na obou stranách, na což se hodně soustředíme.

 

Vypracováním žádosti o dotaci a jejím schválením ale proces nekončí. Co se děje potom?

Schválením žádosti v podstatě celý projekt teprve začíná. Následuje obvykle tříletý proces realizace projektu, během kterého klientům pomáháme s průběžnou administrativou, monitorováním změn projektu a v závěru také s proplacením samotné dotace.

 

Velkým tématem jsou kontroly schválených projektů. Jaké máš zkušenosti, vyskytují se často problémy?

Kontroly čerpání dotace přicházejí na řadu zpravidla až v závěrečné fázi, a to buď těsně před výplatou dotace, anebo potom kdykoliv v průběhu lhůty pro zachování projektu, která trvá většinou pět let od konce realizace. Z mých zkušeností jsou kontroly poměrně časté. Naše klienty nenecháváme bez podpory a poradenství jim poskytujeme i v této fázi. Pokud projekt i klienta známe a „jsme v tom“ s ním od začátku, je velká šance na úspěch při kontrolách. U projektů, které jsme realizovali, doposud evidujeme v podstatě samé úspěšně ukončené kontroly.

 

Spolupráce s firmami při přípravě dotací určitě přináší možnost poznat firmu nejenom z finanční stránky. V čem je to jiné oproti práci daňové poradkyně?

Je to skvělá šance získat detailní vhled do fungování firem z různých odvětví. Ráda se setkávám s lidmi z výroby a vývoje, mám tak šanci dozvědět se spoustu zajímavých a často i tajných informací. Při zpracování daňových přiznání bych jen těžko zjistila, jak se vyrábějí čipy, jakým způsobem se testují a vyvíjejí špičkové světlomety do prémiových vozů, jak se lisují obří díly do nákladních aut nebo jak se vyvíjí léky proti rakovině.

Spojte se s námi