KPMG společně se svým partnerem EQS vyvinuli tzv. „Integrity Line“. Jde o webový interní oznamovací systém, ke kterému mají zaměstnanci snadný přístup prostřednictvím odkazu. Platforma je k dispozici až v 60 jazycích, a je proto ideální i pro mezinárodní společnosti.

Integrity Line nabízí komplexní službu. Staráme se o koncepci, technické nastavení i údržbu systému a nabízíme také robustní systém správy jednotlivých oznámení, tzv. „case management“. Jedna z mnoha výhod pro uživatele systému, kterou ocení především vrcholné vedení organizací, je služba pravidelných a přehledných zpráv o aktuálním stavu evidovaných případů. Samozřejmostí je i možnost komunikace s oznamovatelem při zachování jeho plné anonymity.

Díky mezioborovému týmu zkušených expertů nabízíme strategické a operativní poradenství organizacím všech velikostí a ze všech sektorů, a to na národní i mezinárodní úrovni. Podpoříme vaši společnost při zavádění a následném provozování oznamovacího systému, ať již jde o právní, procesní, forenzní nebo IT aspekty. 

Můžete od nás očekávat:

Pokud nemáte oznamovací systém, případně oznamovací systém máte, ale chcete ho nahradit a naplno využívat výhod Integrity Line:

  • Podporu při zavedení vašeho na míru přizpůsobeného interního oznamovacího systému;
  • Komplexní asistenci při provozu oznamovacího systému – od okamžiku přijetí oznámení, přes interní vyšetřování, až po zastupování v případných soudních řízeních;
  • Služby ve schématu tzv. „one-stop-shop“ (vše na jednom místě), které zaručují přehledné pokrytí všech technických a právních aspektů týkajících se ochrany oznamovatelů po celém světě.


Pokud již máte oznamovací systém a chcete ho přizpůsobit zákonným požadavkům, nebo nevíte, zda váš oznamovací systém těmto požadavkům odpovídá, případně pokud jen chcete využít některých výhod Integrity Line, nabízíme:

  • Systematickou a efektivní analýzu klíčových nedostatků s ohledem na novou právní úpravu (gap analýza);
  • Aktualizaci stávajícího interního oznamovacího systému a související asistenci.

 

Spojte se s námi