Komplexní řešení na míru

Jsme připraveni představit vám novou právní úpravu týkající se whistleblowingu a zajistit komplexní externí řešení na míru, které vám pomůže splnit veškeré povinnosti související s ochranou oznamovatelů a zároveň poskytne přidanou hodnotu.

Proto nabízíme dvě řešení vnitřního oznamovacího systému, ze kterých si můžete vybrat – řešení Whistleblower Channel vyvinuté KPMG a řešení Integrity Line vyvinuté naším partnerem, uznávanou společností EQS.

V obou případech jde o webový vnitřní oznamovací systém poskytovaným externím dodavatelem, ke kterému mají zaměstnanci snadný přístup prostřednictvím odkazu na webové stránky. Obě platformy jsou k dispozici v různých jazycích, a jsou proto ideální i pro mezinárodní společnosti.

Náš tým vás podpoří

Staráme se o koncepci, technické nastavení i údržbu systému a nabízíme také robustní správu jednotlivých oznámení, tzv. „case management“.  Jedna z mnoha výhod pro uživatele našeho systému, kterou ocení především vrcholné vedení společností, je služba pravidelných a přehledných zpráv o aktuálním stavu evidovaných případů. Samozřejmostí je i možnost komunikace s oznamovatelem při zachování jeho plné anonymity.

Díky mezioborovému týmu zkušených expertů nabízíme strategické a operativní poradenství organizacím všech velikostí a ze všech sektorů, a to na národní i mezinárodní úrovni. Podpoříme vaši společnost při zavádění a následném provozování oznamovacího systému, ať již jde o právní, procesní, forenzní nebo IT aspekty. 

KPMG Whistleblower Channel

Můžete od nás očekávat:

Pokud nemáte oznamovací systém, případně oznamovací systém máte, ale chcete ho nahradit a naplno využívat výhod našeho řešení:

  • Podporu při zavedení vašeho na míru přizpůsobeného vnitřního oznamovacího systému;
  • Komplexní asistenci při provozu oznamovacího systému – od okamžiku přijetí oznámení, přes vnitřní vyšetřování, až po zastupování v případných soudních řízeních;
  • Služby ve schématu tzv. „one-stop-shop“ (vše na jednom místě), které zaručují přehledné pokrytí všech technických a právních aspektů týkajících se ochrany oznamovatelů po celém světě.

 

Pokud již máte oznamovací systém a chcete ho přizpůsobit zákonným požadavkům, případně pokud jen chcete využít některých výhod námi nabízených oznamovacích systémů, nabízíme:

  • Systematickou a efektivní analýzu klíčových nedostatků vámi používaného systému s ohledem na novou právní úpravu (gap analýza);
  • Aktualizaci stávajícího vnitřního oznamovacího systému a související asistenci. 

Spojte se s námi

Pokud se chcete dozvědět o jednotlivých systémech více, navštivte Whistleblower Channel KPMG nebo Integrity Line EQS.
Rádi připravíme konkrétní nabídku přizpůsobenou právě pro vaši společnost, neváhejte nás kontaktovat.