Viktor Dušek

Director, Law & Technology

KPMG Legal

Viktor má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb pro řadu českých i zahraničních klientů. Specializuje se na obchodní právo (včetně fúzí a akvizic) a veřejné právo. Podílel se na poskytování poradenství zahraničním investorům při vstupu na český trh, a to včetně poradenství z oblasti obchodního práva v rámci jedné z největších investičních transakcí v historii České republiky. Viktor poskytoval také poradenství při restrukturalizaci českých a mezinárodních společností v otázkách obchodního práva, pracovního práva a dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně řady fúzí.

  • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, obor Právo, 2006

  • Člen České advokátní komory

  • Advokát