V zajetí pojmu Průmysl 4.0

V zajetí pojmu Průmysl 4.0

Je to dáno blízkostí Německu, odkud označení Průmysl 4.0 pochází, a také tím, že se v průmyslovém Česku sousloví lépe uchytí. Dovolím si ale tvrdit, že slovní spojení Průmysl 4.0 nás v diskusi o tom, co vlastně bude digitalizace znamenat pro Českou republiku, zbytečně svazuje.

1000
Petr Bučík - partner

Partner odpovědný za poradenství, CEE Head of Advisory

KPMG Česká republika

E-mail

Pojem se hodí pro autoprůmysl, pro pochopení dopadů celého fenoménu by ale bylo mnohem lepší použít termín švýcarské společnosti ABB, která ho označuje jako „Internet věcí, služeb a lidí“ nebo americké firmy Cisco, která jej nazývá „Internetem všeho“. Nejde přitom o slovíčkaření ale rozsah obrazu, o kterém se bavíme. Hovořili byste snad o průmyslu v případě digitalizace zdravotnictví nebo státní správy? Jsou to přitom dvě oblasti, které se s přicházející revolucí změní k nepoznání a pokud ne, začne Česko zaostávat daleko za svým potenciálem.

Internet všeho můžeme rozdělit na několik oblastí, automatizace
a robotizace jsou jen drobnými díly. Mezi další součásti patří decentralizace, poptávkou řízený dodavatelský řetězec, analýza velkých dat a umělá inteligence. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od robotizace potřebují tyto pojmy mnohem větší povědomí
a představivost. Zdravotnictví je pak ideálním příkladem, na kterém lze ukázat změny, stejně jako cíle, k nimž digitalizace vede, tedy zvýšení produktivity a snížení nákladů.

Co byste řekli na zdravotní systém, jenž údaje o vašem zdravotním stavu ukládá pomocí distribuované databáze (blockchain) přístupné tomu, komu dáte svolení – třeba otiskem prstu na terminál v jeho ordinaci. Systém si také umí stáhnout poslední zdravotní data z chytrých hodinek, které vám zdravotní pojišťovna dala v rámci prevence, umělá inteligence vyhodnotí vaše tělesné údaje za poslední měsíce a porovná je s údaji o užívaných lécích. Pro plánovanou operaci pak najde nejvhodnější zařízení s nejbližší volnou kapacitou, protože síť státních i soukromých nemocnic velmi dobře zná poptávku po jednotlivých operacích na základě analýzy velkých dat. Tu navíc nemusí nutně provádět samy nemocnice, ale třeba soukromé společnosti, jež jednoduše dostanou otevřená anonymizovaná data ve strojově čitelné podobě. Podobně bychom mohli pokračovat v debatování
o budoucnosti všech oblastí lidského konání. Čekají nás změny všeho, neomezujme se tedy jen na průmysl.

Psáno pro Hospodářské noviny.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi