Automobil se stane jen součástkou

Automobil se stane jen součástkou

Průmysl 4.0 je tak široký pojem, že si jen těžko dokážeme představit, jaká nová povolání v jeho důsledku vzniknou. Dovolím si však tvrdit, že jich díky Průmyslu 4.0 vznikne více, než zanikne.

1000

Autor

Petr Bučík - partner

Partner odpovědný za poradenství, CEE Head of Advisory

KPMG Česká republika

E-mail

Vzpomeňme si jen na digitalizaci filmu, a to jak fyzického filmového materiálu, tak toho uměleckého. Došlo sice k překreslení mapy hlavních hráčů, ale analogový film nezanikl a digitalizace stále nedokáže nahradit jeho vysoké rozlišení a jemnost, stejně jako robotická ruka nikdy plně nenahradí obratnost a cit ruky lidské.

Dnes již nehrají prim výrobci fotoaparátů a filmu, ale služby a zařízení, které se zabývají sdílením digitálních fotografií, cloudové služby pro jejich zálohování nebo jejich pořizování, jako je tomu v případě mobilních telefonů. O práci také nepřišla filmová studia ani fotografové, ale vznikly nové profese digitálních animátorů a média dnes mohou využít fotografie amatérských reportérů přímo z místa dění.

Právě (ne)dostatek představivosti je v případě transformací
a digitalizace celých odvětví tím, co rozhoduje o tom, jaké místo nakonec na nové mapě zaujme ten který hráč. Místem, kde se budou nově rozdávat karty, se stane bezpochyby automobilový průmysl. Navíc jde o oblast pro Česko důležitou. Naše ekonomika je spíše Detroit než Silicon Valley.

Zatímco nyní dokážeme vyrobit v České republice 100 procent z celého automobilu, v blížící se době, kde silnicím povládnou autonomní sdílené vozy poháněné vodíkem nebo elektřinou, bude oboru spíše dominovat IT infrastruktura a software, který jejich provoz zajistí. Nemluvě o tom, že precizní strojové řízení automobilů pravděpodobně omezí nehodovost a tím „zlikviduje“, nebo alespoň výrazně omezí celé odvětví výrobců náhradních dílů a autoservisů. Odhaduje se, že v budoucnu až polovina všech automobilů na silnicích už nebude patřit jejich „řidičům“, ale některému z provozovatelů služby na jejich sdílení.

Jedna ze studií KPMG, která se zabývá budoucností automobilového průmyslu, má těžko přeložitelný anglický název „Clockspeed Dilemma“. Její obsah se dá shrnout tak, že automobilový průmysl stojí před těžkým úkolem vylepšovat vozy a inovovat v tempu dnešních IT společností.

Dokážete si představit, že nestojíme před otázkou, zda chybějící lidi
v automobilkách nahradí roboti, ale že někdo jiný – digitální – nahradí větší část autoprůmyslu. Kompletní automobil jako zboží s vysokou přidanou hodnotou, jak ho známe dnes, se stane pouhou součástkou mnohem většího celku.

Psáno pro Hospodářské noviny.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi