Nabízíme komplexní řešení na míru, které vám pomůže splnit veškeré povinnosti související s ochranou oznamovatelů: digitální nástroj KPMG Whistleblower Channel.

Naše řešení představuje webový vnitřní oznamovací systém, ke kterému mají zaměstnanci snadný přístup prostřednictvím odkazu na webovou stránku. Platforma je k dispozici v různých jazycích, a je proto ideální i pro mezinárodní společnosti.

Jak naše řešení funguje

KPMG Whistleblower Channel je komplexní, bezpečné a moderní řešení, které chránit jak vaši firmu, tak případného oznamovatele. 

Platforma nabízí dvě možnosti podání oznámení:

  • elektronické oznámení a
  • oznámení na osobním setkání s týmem KPMG.

Používání platformy je intuitivní a umožňuje podat oznámení jak s uvedením identity, tak  anonymně.

Platforma je okamžitě a odkudkoliv dostupná, včetně mobilu.

Další služby v oblasti whistleblowingu

  • Analýza stávajícího prostředí a implementace oznamovací platformy
  • Jmenování příslušné osoby a výkon její funkce zástupcem KPMG
  • Přijímání oznámení v systému i osobně
  • Vyhodnocení a zpracování oznámení
  • Návrh řešení oznámení a příprava strategie interního vyšetřování

Zajistěte ochranu whistleblowerů i vaší společnosti díky bezpečnému a jednoduchému řešení KPMG Whistleblower Channel.