Eind 2019 presenteerde Europa de ‘Green Deal’. Daarin stond de duidelijke ambitie om tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden. De omschakeling naar een koolstofarme samenleving brengt fundamentele uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitssysteem. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de capaciteitsmix zal verder toenemen en een deel van de conventionele opwekking zal verdwijnen. Daardoor ontstaat er de behoefte aan meer flexibiliteit in het systeem. Daarenboven moet België een duidelijke strategie uitstippelen aangezien de wet een kernuitstap voorziet tegen 2025.

De Belgische energiesector is in volle transformatie. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen om aan de veranderende vraag van de klant te blijven voldoen en om nieuwe kansen te grijpen.

De energietransitie is niet alleen voor energiebedrijven van groot belang. Consumenten willen steeds vaker zelfstandig hun energiebehoefte vergroenen. Daarnaast wensen internationale bedrijven hun eigen energietransitie in handen nemen. Die trend zal een duidelijke impact hebben op de gehele energiemarkt en de rol die de verschillende partijen op die markt spelen.

Iedereen wordt geconfronteerd met hetzelfde trilemma: 1) hoe halen we de klimaatdoelstellingen, 2) hoe houden we energie betaalbaar, 3) hoe garanderen we een betrouwbare, veilige energievoorziening? Dit zet alle energiespelers - regelgevers, overheid, investeerders en de energiebedrijven zelf - onder druk om te transformeren.

Jorn De Neve
Partner – Head of Energy & Natural Resources

Ook technologie heeft een belangrijke impact op energie- en nutsbedrijven. Nu de Europese Unie (EU) haar energievoorziening koolstofvrij wil maken, biedt de opkomst van decentrale productie, energieopslag en slimme meters kansen voor nieuwkomers uit andere sectoren. Nu het marktaandeel van de bestaande leveranciers krimpt, herzien velen hun bedrijfsmodellen en de relatie met hun klanten om hun voortbestaan op lange termijn veilig te stellen. Innovaties zoals data-analyse en intelligente automatisering hebben het potentieel om de productiviteit te verhogen en nieuwe producten en diensten aan te bieden - mits de juiste risicobeheersmaatregelen worden genomen.

Regelgeving en beleidsveranderingen in de energiesector zijn complex en het is een uitdaging om door het steeds veranderende landschap te navigeren. Van de EU-regelgeving over energiehandel tot de openstelling van gereguleerde markten voor concurrentie - hoe voldoen bedrijven aan deze regelgeving en hoe profiteren ze ervan zonder hun concurrentievoordeel te verliezen?

Het is ons doel om onze klanten te helpen de impact van deze aspecten op hun bedrijf te begrijpen en de bijhorende kansen te identificeren. Ons multidisciplinaire team van meer dan 19.000 toegewijde energie-experts van over de hele wereld helpt klanten bij het creëren van robuuste, duurzame en flexibele strategieën zodat teams en bedrijfsmodellen zich snel kunnen aanpassen aan een dynamische toekomst.

Energy divider

   

Uitdagingen & trends

Onze klanten in de energiesector worden allemaal geconfronteerd met de uitdagingen van de energietransitie. Die uitdagingen kunnen we samenvatten in de zogenaamde 4 D's:

Decarbonization

Decarbonisatie

De ambitieuze klimaatdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande druk van de regelgever zorgen ervoor dat de energiespelers afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dat vraagt om heel wat investeringen en desinvesteringen, innovatieve bedrijfsmodellen, strategische herpositionering, technologische evolutie en bevoorradingszekerheid.

Decentralized production

Decentrale productie

De overgang van grote centrale eenheden naar kleinere gedecentraliseerde eenheden creëert de behoefte aan slimme, intelligente netwerken, flexibiliteit en "prosumenten". Dit zet dan weer de distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders onder druk en vergt innovatie, efficiëntie en consolidatie in de sector.

Digitization

Digitalisering

De opkomst van “Energy as a Service” vereist nieuwe manieren om technologieën met elkaar te verbinden (het "Internet of Energy"), het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en een energiesysteem waarin de klant centraal staat en waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.

Decreasing consumption

Dalend verbruik

Energie-efficiëntie als hoofddoelstelling, energie-efficiënte gebouwen, opslag, beheer van de vraagzijde, slimme steden, circulaire economie, enz.

Energy divider

   

Ons aanbod voor de energiesector

Het ‘Energy Sector’-team van KPMG helpt  water-, elektriciteits-, en nutsbedrijven. Daarnaast ondersteunen we ook de dienstverlenende bedrijven en de overheidsinstanties die belast zijn met de regulering en belangenbehartiging binnen de sector.

Strategy

Wij bieden een nieuwe kijk op het ontwerpen en implementeren van strategieën die in de markten van vandaag winnende resultaten kunnen opleveren. Ons team kan ondersteunen in verschillende fases: van ondersteuning bij corporate governance, ESG-strategieontwikkeling, afstemming op internationale normen, berekening van de CO2-voetafdruk en decarbonisatie tot de uiteindelijke implementatie van uw strategie.

Business Services

Wij hebben een team van zeer gemotiveerde, gedreven professionals die expertise hebben in aankoop van groene energie via o.a. Power Purchase Agreement (PPA & Virtual PPA) en energie-efficiëntie.

Technology

Technologie kan uw bedrijf helpen groeien. Onze diensten kunnen u helpen op het gebied van cyberbeveiliging, en bij het beheren van uw digitale documentatie.  Daarnaast kunnen we ook een bedrijfstransformatie in gang zetten door gebruik te maken van technologie, waaronder de ‘Powered Enterprise’-methodologie van KPMG (ERP CRM, EAM-systemen). Ook bieden wij diensten aan op het gebied van ‘assurance’ en advies, optimalisatie van IT-capaciteit, IT-sourcing, cloudtransformatie en IT-architectuur.

We ondersteunen u ook bij het creëren van een visie en strategie rond data. We helpen u vertrouwen opbouwen in uw gegevens door geautomatiseerde rapportering, dashboarding en data-governance en datamanagement te implementeren. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologieën, zoals AI en blockchain. 

Deals

Bedrijven staan tegenwoordig meer dan ooit onder druk om betere resultaten te behalen voor hun stakeholders. Of u nu een bedrijf koopt, verkoopt of een partnerschap aangaat, het proces kan complex en riskant zijn. Onze due diligence-diensten - zowel vanuit het perspectief van de koper als van de verkoper – kunnen u helpen de resultaten te behalen die u en uw stakeholders verwachten.

Ons team assisteert u graag bij het maken van de juiste financieringskeuzes om uw optimale kapitaalstructuur te bereiken. Dat doen we steeds op basis van ons actuele inzicht in de situatie op de energiemarkt en onze kennis van verantwoorde ondernemingsfinanciering, waarderingen en kapitaalkosten, financieringsstructuren, schuldinstrumenten en liquiditeitsverschaffers. Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij de uitvoering van uw Green Finance Strategie. 

Risk & Regulatory

Risico's goed beheren is strategisch belangrijk en essentieel voor het succes van elke onderneming. Onze teams kunnen uw organisatie ondersteunen bij uw interne audit, risico- en controlebeheer, advies bij geschillen, controle van financiële overzichten en boekhoudkundig advies.

Tax

Onze multidisciplinaire aanpak kan u helpen om de fiscale aspecten van uw onderneming te beheren. We delen graag ons advies over vennootschapsbelasting, indirecte belastingen en expatbelastingen, alsook over fiscale structurering, zowel in België als op internationaal vlak. 

Energy divider

   

Wij adviseren organisaties uit de energiesector via de volgende geïntegreerde oplossingen

Technology enabled business transformation

Digitalisering en marktontwikkelingen stellen organisaties voor heel wat uitdagingen. Veel bedrijfsleiders vragen zich dan ook af of hun huidige processen klaar zijn voor de toekomst. Door te investeren in de juiste technologieën kunnen hun processen efficiënter, wendbaarder en competitiever worden.

Wij helpen u om in uw volledige waardeketen de waarde te maximaliseren en de evoluties in de markt bij te houden. Door uw bedrijfsstrategie te definiëren, processen te verbeteren en nieuwe technologieën te implementeren, helpen wij u om efficiënt te werken en tegelijkertijd onbenut potentieel te verkennen.

Digital transformation

Moderne organisaties moeten wendbaar, competitief en klantgericht zijn. Veranderende verwachtingen van klanten, nieuwkomers op de markt, technologische ontwrichting en de snelheid van die veranderingen hebben merken gedwongen om zichzelf en de ervaringen die ze aan hun klanten leveren heruit te vinden.

Wij leiden u door een klantgerichte transformatie door het verbeteren van klantstrategieën en het implementeren van krachtige analytische en digitale oplossingen. Zo kunt u uw klantwaarde verbeteren en een data gedreven organisatie worden die floreert in het digitale tijdperk.

Transformation through deals

Strategieën die de juiste investeringen mogelijk maken, kunnen organisaties helpen om te groeien en de nodige wendbaarheid te ontwikkelen om zo in te kunnen spelen op de veranderingen in de nieuwe realiteit.

Ons multidisciplinaire team ondersteunt u vanaf de strategische conceptfase, via de uitvoering van de deal tot de implementatie en het advies na de fusie. Kijkend naar uw uiteindelijke doel en strategie zal ons team met u samenwerken om te bepalen hoe een transactie of deal uw doelstellingen kan ondersteunen en u kan helpen uw strategie aan te passen en uw doel en waarden op elkaar af te stemmen om het transformatieproces te voltooien.

Regulatory driven transformation

Het steeds veranderende regelgevingslandschap kan in elke sector een uitdaging zijn en vooruitstrevende leiders zien verandering in regelgeving eerder als een kans dan als een beperking.

Onze oplossing, gedreven door een team van multidisciplinaire experts, biedt een complete aanpak om uw organisatie te helpen beter om te gaan met veranderingen in regelgeving. Met een uitstekende expertise in compliance, gecombineerd met toegang tot technologische oplossingen, bieden wij een holistische kijk op de uitdagingen en kansen in de veranderende regelgeving.