Eind 2019 presenteerde Europa de ‘Green Deal’. Daarin stond de duidelijke ambitie om tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden. De omschakeling naar een koolstofarme samenleving brengt fundamentele uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitssysteem. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de capaciteitsmix zal verder toenemen en een deel van de conventionele opwekking zal verdwijnen. Daardoor ontstaat er de behoefte aan meer flexibiliteit in het systeem. Daarenboven moet België een duidelijke strategie uitstippelen aangezien de wet een kernuitstap voorziet tegen 2025.

De Belgische energiesector is in volle transformatie. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen om aan de veranderende vraag van de klant te blijven voldoen en om nieuwe kansen te grijpen.

De energietransitie is niet alleen voor energiebedrijven van groot belang. Consumenten willen steeds vaker zelfstandig hun energiebehoefte vergroenen. Daarnaast wensen internationale bedrijven hun eigen energietransitie in handen nemen. Die trend zal een duidelijke impact hebben op de gehele energiemarkt en de rol die de verschillende partijen op die markt spelen.

Iedereen wordt geconfronteerd met hetzelfde trilemma: 1) hoe halen we de klimaatdoelstellingen, 2) hoe houden we energie betaalbaar, 3) hoe garanderen we een betrouwbare, veilige energievoorziening? Dit zet alle energiespelers - regelgevers, overheid, investeerders en de energiebedrijven zelf - onder druk om te transformeren.

Jorn De Neve
Partner – Head of Energy & Natural Resources

Ook technologie heeft een belangrijke impact op energie- en nutsbedrijven. Nu de Europese Unie (EU) haar energievoorziening koolstofvrij wil maken, biedt de opkomst van decentrale productie, energieopslag en slimme meters kansen voor nieuwkomers uit andere sectoren. Nu het marktaandeel van de bestaande leveranciers krimpt, herzien velen hun bedrijfsmodellen en de relatie met hun klanten om hun voortbestaan op lange termijn veilig te stellen. Innovaties zoals data-analyse en intelligente automatisering hebben het potentieel om de productiviteit te verhogen en nieuwe producten en diensten aan te bieden - mits de juiste risicobeheersmaatregelen worden genomen.

Regelgeving en beleidsveranderingen in de energiesector zijn complex en het is een uitdaging om door het steeds veranderende landschap te navigeren. Van de EU-regelgeving over energiehandel tot de openstelling van gereguleerde markten voor concurrentie - hoe voldoen bedrijven aan deze regelgeving en hoe profiteren ze ervan zonder hun concurrentievoordeel te verliezen?

Het is ons doel om onze klanten te helpen de impact van deze aspecten op hun bedrijf te begrijpen en de bijhorende kansen te identificeren. Ons multidisciplinaire team van meer dan 19.000 toegewijde energie-experts van over de hele wereld helpt klanten bij het creëren van robuuste, duurzame en flexibele strategieën zodat teams en bedrijfsmodellen zich snel kunnen aanpassen aan een dynamische toekomst.

Op nummer 1 voor mindshare bij klanten van adviesbureaus in de energie- & natuurlijke hulpbronnensector in 2023

  

KPMG International staat op nummer 1 in het jaarlijkse globale onderzoek van Source onder eindgebruikers van consultingdiensten. Het Source rapport, "Perceptions of Consulting in Energy & Resources in 2023", onthult wat klanten en potentiële klanten denken van 's werelds toonaangevende adviesbureaus op het gebied van energie en natuurlijke hulpbronnen. De klanten van Source omvatten elk van 's werelds grootste 20 adviesbureaus en is de toonaangevende leverancier van onderzoek, gegevens en strategisch advies over de wereldwijde managementadviesindustrie.[1]

Energy divider

   

Uitdagingen & trends

Onze klanten in de energiesector worden allemaal geconfronteerd met de uitdagingen van de energietransitie. Die uitdagingen kunnen we samenvatten in de zogenaamde 4 D's:

Decarbonization

Decarbonisatie

De ambitieuze klimaatdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande druk van de regelgever zorgen ervoor dat de energiespelers afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dat vraagt om heel wat investeringen en desinvesteringen, innovatieve bedrijfsmodellen, strategische herpositionering, technologische evolutie en bevoorradingszekerheid.

Decentralized production

Decentrale productie

De overgang van grote centrale eenheden naar kleinere gedecentraliseerde eenheden creëert de behoefte aan slimme, intelligente netwerken, flexibiliteit en "prosumenten". Dit zet dan weer de distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders onder druk en vergt innovatie, efficiëntie en consolidatie in de sector.

Digitization

Digitalisering

De opkomst van “Energy as a Service” vereist nieuwe manieren om technologieën met elkaar te verbinden (het "Internet of Energy"), het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en een energiesysteem waarin de klant centraal staat en waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn.

Decreasing consumption

Dalend verbruik

Energie-efficiëntie als hoofddoelstelling, energie-efficiënte gebouwen, opslag, beheer van de vraagzijde, slimme steden, circulaire economie, enz.

Energy divider

   

Ons aanbod voor de energiesector

Het ‘Energy Sector’-team van KPMG helpt water-, elektriciteits-, en nutsbedrijven. Daarnaast ondersteunen we ook de dienstverlenende bedrijven en de overheidsinstanties die belast zijn met de regulering en belangenbehartiging binnen de sector.

Strategie

Wij ontwikkelen en implementeren doeltreffende strategieën die in de hedendaagse energiemarkt winnende resultaten kunnen opleveren.  We bieden sectorspecifieke expertise om klanten te helpen bij het navigeren door de complexiteit van het energielandschap, het nemen van geïnformeerde beslissingen en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Dit omvat marktanalyse, ondersteuning bij corporate governance, ontwikkeling van ESG-strategieën en decarbonisatie, met als doel de concurrentiepositie en prestaties van onze klanten in de energiesector te verbeteren.

Business Consulting

Wij bieden op maat gemaakte, hoogwaardige diensten aan om klanten in de energiesector te ondersteunen bij het aangaan van complexe uitdagingen. Ons KPMG Business Consulting-team in de energiesector combineert relevante ervaring om antwoorden te bieden op zakelijke transformaties, de implicaties van de energietransitie, kostenoptimalisatie, supply chain en inkoop, duurzaamheidsuitdagingen, procesverbetering en efficiëntie, strategische personeelsplanning, de impact van decarbonisatie en duurzaamheidsuitdagingen, en het benutten van de kracht van innovatie. We streven ernaar om in samenwerking met onze klanten duurzame oplossingen te ontwikkelen en gezamenlijk vorm te geven.

Technologie

De energietransitie, de nieuwe klantgerichte benaderingen en digitale uitdagingen vragen allemaal om technologische oplossingen. Ons Digital Strategy-team waarborgt het kader met een passend perspectief, bedrijfsmodel en kostenmodel. Dit kader vormt de basis voor de transformatie, waar onze agile businessanalisten nauw samenwerken met applicatie-experts in Microsoft, SAP, ServiceNow, Odoo en diverse andere platforms.

Data speelt een cruciale rol en vereist de juiste governance, platformen, analytics en kunstmatige intelligentie, waarbij onze KPMG Lighthouse-experts nauw samenwerken met onze energie-experten om echte meerwaarde voor het bedrijf te waarborgen. Dit alles wordt beheerd met de juiste risico- en cybersecurity-inrichting door ons team, inclusief NIS-auditors en OT-experts.

Deals

Of u nu een bedrijf koopt, verkoopt, een partnerschap aangaat, financiering wilt veiligstellen of uw bedrijfsvoering wilt optimaliseren – ons Deals-team heeft de essentiële tools en expertise om u te ondersteunen. Onze toewijding aan uw succes strekt zich uit over een volledig scala aan diensten, waaronder grondige due diligence aan zowel de koop- als verkoopzijde, advies bij fusies en overnames, en corporate finance-diensten, met inbegrip van waarderingen en financieringsstrategieën.

We benaderen onze ondersteuning met een vooruitstrevende mindset, stevig verankerd in een diepgaand begrip van de energiesector. Ons expertenteam heeft een bewezen staat van diensten in verschillende segmenten, zoals onshore en offshore wind, fotovoltaïsche energie, warmtenetten en gereguleerde activa. Deze ervaring stelt ons in staat om gedurende onze samenwerking waardevolle inzichten te bieden, zodat u goed voorbereid bent op de uitdagingen en kansen die voor u liggen.

Risk & Regulatory

Ons Risk & Regulatory-team binnen KPMG Advisory in België ondersteunt organisaties bij het opzetten en verbeteren van hun algehele risicobeheer, governance, interne audit, compliance en interne controleprocessen. Dit om ervoor te zorgen dat een organisatie de juiste processen en controles heeft om risico's en opportuniteiten adequaat en in lijn met verwachtingen van besluitvormers te beheren.

Onze teams werken nauw samen om geïntegreerde, multidisciplinaire en cross-functionele kennis en vaardigheden te bieden om u te ondersteunen bij het opzetten, verbeteren en uitvoeren van uw interne audits, programma's voor enterprise risk management (inclusief bedrijfscontinuïteit en crisismanagement), risico- en controlebeheer, evenals forensische ondersteuning en advies bij geschillen.

Tax & legal

Bij KPMG begrijpen we dat de energiesector dynamisch en voortdurend in ontwikkeling is. Daarom staat ons toegewijde team van belasting- en juridische professionals klaar om u te helpen met al uw fiscale behoeften, naleving te garanderen en kansen voor uw bedrijf te ontsluiten. Als het gaat om de energiesector, hebben we een diepgaand begrip van de unieke uitdagingen en complexiteiten die daarbij komen kijken. Of uw bedrijf nu actief is in hernieuwbare energie, traditionele energie levert of betrokken is bij een ander aspect van de energiewaardeketen, wij hebben de expertise om u te helpen door het complexe belastinglandschap te navigeren.

Ons team van experts blijft steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen in de regelgeving en trends in de sector, waardoor we u oplossingen op maat kunnen bieden die voldoen aan uw specifieke behoeften. Wij kunnen u helpen met de planning van vennootschapsbelasting, verrekenprijzen, btw en douane, belastingprikkels, Fit for 55 - European Green Deal (EGD), US Inflation Reduction Act (IRA), Carbon-Border Adjustment Mechanism (CBAM), Global Minimum Tax (BEPS 2.0), lokale belastingen, eenmalige belastingen, vrijstellingen van bronbelasting, M&A-belasting en nog veel meer.

 
Onze 'Audit & Assurance'-diensten gaan verder dan het controleren van jaarrekeningen.  Wij kunnen zekerheid bieden met betrekking tot tussentijdse financiële overzichten en de informatie die wordt gebruikt om elk type organisatie in de energiesector te beheren, transacties uit te voeren en in te investeren. Met een groeiende vraag naar meer verantwoordelijkheid en transparantie van organisaties in alle aspecten van hun bedrijfsvoering, kan assurance op niet-financiële informatie vertrouwen wekken wanneer het management belangrijke beslissingen neemt namens een organisatie. Onze Assurance-diensten omvatten ook expertdiensten, zoals tussenbeide komen om conflicten tussen verschillende partijen op te lossen en het beoordelen en garanderen van de mate waarin organisaties klaar zijn voor duurzaamheid.
Energy divider

   

Wij adviseren organisaties uit de energiesector via de volgende geïntegreerde oplossingen

Wij zijn ervan overtuigd dat een toekomstige onderneming drie dingen moet zijn: Connected. Powered. Trusted.

Connected. Powered. Trusted. is onze definitie van een digitaal getransformeerde organisatie. Een organisatie die verbonden, afgestemd en ontworpen is rond de klant. Een organisatie die wordt aangedreven door moderne technologie en flexibele bedrijfspraktijken. Een organisatie die het vertrouwen geniet van al haar stakeholders, van klanten, werknemers, leveranciers, investeerders en toezichthouders.

Connected

KPMG Connected Enterprise for Power & Utilities is hoe we de end-to-end digitale transformatie aanpakken die vereist is door de energietransitie en de klant die een actievere speler wordt. Een energie- en nutsbedrijf dat klaar is voor de toekomst en ‘connected’ is, heeft de mogelijkheden om snel te reageren op marktsignalen en genereert opportuniteiten in plaats van uitdagingen. De organisatie navigeert op een flexibele en klantgerichte manier door de complexe transformaties van technologie-infrastructuur, veranderend gedrag en behoeften van klanten, nieuwe markten en nieuwe marktspelers. Alle sleutelelementen voor succes worden in beeld gehouden, waarbij de juiste stappen worden genomen om op een duurzame manier vooruit te groeien.

Powered

KPMG Powered Enterprise is een resultaatgerichte, functionele transformatieoplossing die diepgaande sectorkennis, wereldwijde leveringsmogelijkheden en toonaangevende cloudtechnologieën combineert.  Het is een geïntegreerde, marktleidende oplossing die bedrijfsfuncties transformeert, waaronder marketing en sales, inkoop, financiën, human resources en informatietechnologie.

In de energiesector is Powered Enterprise vooral relevant voor Risk (bv. NIS2) en alle ERP- en CRM-gerelateerde domeinen zoals Powered Finance (incl. billing engines) en Procurement mogelijk gemaakt door SAP, Microsoft, Coupa en/of iValua.

Het helpt duurzame verandering te stimuleren, prestaties te verbeteren en blijvende waarde voor uw bedrijf te creëren, terwijl de bedrijfsstrategie wordt gerealiseerd. Gespecialiseerde sectorverticals en/of add-ons combineren de best practices van KPMG en de sector als een sterk fundament voor elke continue transformatie in de energiesector, door nieuwere digitale technologieën zoals data lakes, IoT en AI in te bedden en mogelijk te maken.

Trusted

Vertrouwen is de belangrijkste katalysator voor zakelijk succes en zorgt voor groei, efficiëntie, innovatie en investeringen. Het komt voort uit het blijvende geloof van mensen in een onderneming, dat wordt opgebouwd door middel van deskundig risicomanagement, robuuste maatregelen op het gebied van cyberbeveiliging, deskundige strategieën op het gebied van regelgeving en het behalen van cruciale certificeringen zoals ISO 27001. Ons Trusted-programma omvat het hele capaciteitenpakket van KPMG op het gebied van cyberbeveiliging, risico en regelgeving om vertrouwen te creëren en te behouden vanaf de strategische planning via de uitvoering tot aan de IT- & OT-activiteiten.

Contacteer ons