Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності відіграє вирішальну роль у створенні та підтримці довіри інвесторів та надає доступ до цінної інформації вашого бізнесу.

Підхід KPMG ґрунтується на розумінні особливостей діяльності наших клієнтів.

Аудит фінансової звітності

Ми, фірми-члени мережі KPMG International, вважаємо, що незалежні аудитори відіграють важливу роль посередників, яким можна довіряти, між тими, хто надає інформацію, та тими, хто користується нею. У час постійних змін та викликів незалежні аудитори виходять на передову трансформаційних процесів. Стейкхолдери (зацікавлені сторони) вимагають більшу ступінь прозорості, і ми відповідаємо новим вимогам реалій: змінюємо те, як ми здійснюємо свою діяльність, проактивно діємо у стосунках із зацікавленими сторонами, застосовуємо нові підходи щодо даних та аналітики і запроваджуємо нові бізнес-процеси, які забезпечують новий рівень якості аудиту.

Інноваційний аудит

Традиційно інновації не асоціювалися з аудитом. Проте саме зараз інновації посідають центральне місце у нашій стратегії, яка відповідає вимогам часу безпрецедентних викликів та можливостей у сфері аудиту. Головним у нашій місії є визнання нашої відповідальності як аудиторів перед суспільством та ринками капіталу. Для наших клієнтів мають значення інновації, які сприяють покращенню якості аудиту (зокрема методики LEAN). Висока якість незалежного аудиту фінансової звітності має суттєвий вплив на впевненість інвесторів.

Підхід KPMG

Високоякісний та незалежний аудит фінансової звітності є важливим для підтримки довіри інвесторів. Спеціалісти відділу Аудиту в компаніях-членах KPMG, беруть на себе відповідальність за інтереси суспільства. Ці досвідчені фахівці прагнуть ставити під сумнів припущення та створювати цінні ідеї на основі глибокого розуміння бізнесу та індустрії організації, а також методологій та підходів до інноваційного аудиту.

Аудит незалежних фінансових звітів підвищує надійність інформації, наданої компаніями інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам у відповідності до вимог законодавства. Аудит KPMG надає гарантію незалежності та висновки, що виходять за рамки аудиторської думки.

Наш підхід, орієнтований на виявлення ризиків, базується на всебічному розумінні ділової активності наших клієнтів, їхніх бізнес-ризиків та їх наслідків для річної фінансової звітності та управлінського звіту. Цей підхід включає оцінку внутрішньої системи контролю. Ми надаємо керівництву та наглядовому органу компанії грунтовний звіт щодо результатів нашого аудиту.

Допомога з боку KPMG

KPMG надає високоякісні послуги з проведення незалежного аудиту, включаючи аудит фінансової звітності, підготовленої згідно з вимогами Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, Українських Національних Стандартів бухгалтерського обліку та стандартів бухгалтерського обліку і звітності, прийнятих в інших країнах (наприклад, US GAAP). Також ми маємо можливість вирішувати питання, пов’язані з дотриманням вимог конкретних нормативно-правових документів, наприклад, вимоги Закону Сарбейнса – Окслі для компаній, зареєстрованих Комісією з цінних паперів і бірж США.

  • Ми проводимо зустрічі з клієнтами і зовнішніми партнерами, щоб отримати чітке уявлення щодо змінення умов здійснення діяльності.
  • Ми прагнемо правильно розуміти основні процеси та забезпечити додаткові вигоди шляхом ретельного аналізу причин тих чи інших подій, який ми проводимо у кожному проекті.
  • Ми використовуємо підхід до аудиту, який ґрунтується на методології, яка вже зарекомендувала себе, та на принципах ділової порядності, незалежності і професійної етики, яких ми суворо дотримуємось.
  • Ми визначаємо галузеві тенденції, проблеми і їх причини, що можуть вплинути на точність і повноту даних фінансової звітності.
  • Ми підтримуємо комунікацію між усіма учасниками аудиторської перевірки, що дозволяє на ранніх етапах виявляти і обговорювати ризики, що виникають.
  • Координація діяльності робочої групи з проведення аудиту здійснюється таким чином, щоб звести до мінімуму зміни в існуючому порядку роботи організації-клієнта.
  • Після закінчення аудиту ми надаємо керівництву клієнтів докладні звіти, які передбачають обговорення і вирішення питань, які виникли у ході перевірки, що допомагає забезпечити безперервне удосконалення діяльності компанії і підвищення її ефективності.

Ми пропонуємо високоякісні технічні можливості, культуру, орієнтовану на клієнта, і доступ до глобальної мережі шановних фахівців з аудиту. Наші рекомендації чіткі, ємні і актуальні. KPMG виступила ініціатором створення Інституту аудиторських комітетів, призначенням якого є допомагати комітетам з аудиту, що діють при радах директорів, та їх членам своєчасно дізнаватись про найостанніші новини і розробки у сфері корпоративного управління, аудиту, бухгалтерського обліку і підготовки фінансової звітності.

KPMG у соцмережах