Дмитро Алєєв

Партнер, керівник департаменту аудиту

KPMG в Україні

За більш ніж 16 років професійної діяльності Дмитро брав участь у проектах для великої кількості виробничих, енергетичних і промислових компаній, міжнародних та вітчизняних. Він працював з МСФЗ та українськими національними стандартами бухгалтерського обліку.

Дмитро здобув великий досвід роботи в якості керівника проектів, виконаних для великих українських і міжнародних компаній з проведення аудиту фінансової звітності, виконання спеціальних аудиторських і бухгалтерських процедур, аналізу системи внутрішнього контролю і аудиту, а також підготовки управлінської та фінансової звітності.

Крім іншого, досвід роботи Дмитра з підприємствами металургійної та енергетичної галузей також включає розробку і надання рекомендацій щодо поліпшення внутрішніх процедур і процесів, аналіз структури управління ризиками, допомогу у проведенні фінансово-економічного аналізу підприємств, консультації з питань відповідності вимогам МСФЗ.

  • Магістр фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

  • Член Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA)

  • Сертифікований аудитор України (сертифікат аудитора серій "А", Аудиторська палата України)