Аудит

Аудит

До проведення аудиту KPMG застосовує підхід, що ґрунтується на виявленні ризиків та розумінні особливостей діяльності наших клієнтів.

Підхід KPMG виходить за межі національних і міжнародних стандартів.

Незалежний та якісний аудит фінансової звітності

Незалежний аудит є основою для прийняття рішень на фондових ринках. Ми прагнемо проводити конструктивні та ретельні аудиторські перевірки. Відгуки учасників ринку підтверджують надійність наших аудиторських заключень.

  • Аудит фінансової звітності
  • Послуги, що пов'язані з аудитом
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності

Наш підхід до проведення аудиту

Основна ідея методики проведення аудиту, яку застосовує KPMG, полягає у тому, щоб проводити аудит, ґрунтуючись на оцінці ризиків, які можуть істотно вплинути на дані фінансової звітності. Підхід KPMG виходить за межі національних і міжнародних стандартів. Аудитори, які працюють в офісах KPMG у всьому світі, застосовують єдиний підхід до методики і порядку проведення аудиту, а також документування його результатів. Усі наші фахівці постійно підтримують і підвищують свій професійний рівень та завжди слідкують за останніми змінами і новинами у сфері аудиту.

Інформаційна взаємодія

Забезпечення високої якості комунікацій є окремою, дуже важливою складовою підходу KPMG до проведення аудиту. Ми прагнемо того, щоб після завершення аудиту клієнт отримав очікуваний результат. У той самий час цей підхід передбачає, що клієнт буде проінформований про всі потенційні складнощі. Час, який старші аудитори і менеджери проводять на підприємствах клієнтів, а також регулярний обмін інформацією забезпечують можливість побудувати міцні робочі стосунки, відкривають нові перспективи та сприяють виявленню проблем на ранніх етапах роботи.

Партнери KPMG, відповідальні за роботу з клієнтами, мають технічні знання, досвід і повноваження, які дозволяють їм приймати рішення, що покладають на KPMG серйозні зобов’язання. Такі повноваження наших партнерів, колегіальний принцип роботи фірми і постійні консультації з клієнтами означають, що ми реагуємо негайно, рішуче та послідовно на бухгалтерські питання, які виникають у процесі аудиту.

Технології 

Ще однією перевагою нашого підходу до проведення аудиту є використання найсучасніших засобів і технологій під час виконання аудиторських процедур.

Фахівці KPMG розроблено програмне забезпечення і довідкова інтернет-система Auditing/Accounting Lexicon (ALex), що допомагають членам робочих груп найретельніше аналізувати питання, які можуть вплинути на професійні судження аудиторів, аби підвищити ефективність та результативність самого аудиту.

У всіх офісах KPMG у світі було впроваджено спеціальну програму, яка дозволяє використовувати єдиний підхід шляхом застосування стандартизованих програм проведення аудиту, забезпечити швидкий і ефективний обмін інформацією та створити єдине джерело, в якому зберігаються матеріали з аудиторських стандартів і стандартів фінансової звітності.

Якість, ділова порядність і незалежність

У KPMG впроваджені спеціальні внутрішні процедури контролю якості, які є обов’язковими для дотримання усіма фірмами – членами мережі KPMG.

Ми вживаємо необхідних заходів для того, щоб запобігти потенційних конфліктів інтересів.

Sentinel, унікальний інструмент, розроблений у KPMG, являє собою комплексну систему незалежного автоматизованого супроводу, яка допомагає членам робочих груп аналізувати характер ділових відносин з різними організаціями у всіх країнах світу, а також приймати рішення про співробітництво з клієнтами та виконання проектів. Використання цієї системи є обов’язковим для груп, що працюють з організаціями, акції яких були допущені до лістингу на фондових біржах, і повністю задовольняє вимоги Закону Сарбейнса – Окслі та інших нормативно-правових документів.

KPMG у соцмережах

Контакти