Нові технології є найбільшою зоною ризику для зростання

Керівники компаній не забувають про технологічні ризики як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Найбільшою загрозою і головним ризиком для організаційного зростання протягом наступних 3 років виявилися проривні технології. І коли ми аналізуємо фактори, що привертатимуть особливу увагу керівників протягом наступних 6 місяців, то нові/проривні технології посідають третє місце у переліку обмежень після втоми від пандемії та таких економічних факторів, як зростання відсоткових ставок та інфляція. З огляду на ці ризики, керівники компаній і надалі надають перевагу інвестиціям у цифрові технології — 72% з них погоджуються з тим, що вони дотримуються агресивної стратегії інвестування у цифрові технології, спрямованої на забезпечення статусу першопрохідника або послідовника.

Крім того, 25% опитаних керівників вважають, що розвиток цифровізації та взаємодії на всіх рівнях організації є головним операційним пріоритетом для досягнення зростання впродовж наступних 3 років. Такий акцент на цифрову трансформацію може бути зумовлений дедалі гнучкішими схемами роботи та підвищеною увагою до загроз кібербезпеці, що також посилюються через геополітичну невизначеність.

У компанії Fujitsu Limited президент і генеральний директор Такахіто Токіта поставив собі завдання трансформувати традиційну ІТ-компанію у цифрову організацію. “Ми завжди були впевнені в наших технологіях та інноваціях, але з розмов з клієнтами зрозуміли, що їм потрібно більше, ніж просто продукти, — їм потрібні інтегровані можливості, які створюють додаткові переваги, щоб допомогти просувати власні цифрові трансформації. Я сказав, що ми перейдемо від формату ІТ-компанії до формату цифрової компанії, щоб задовольнити цей попит і, відповідаючи на виклики часу, показати, що ми — не просто компанія, яка дотримується старих традицій ". 

Залишатися на правильному шляху

Криза може підштовхнути бізнес переглянути стратегії. Чотири з п’яти керівників відзначають, що їхні компанії призупиняють або скорочують стратегії цифрової трансформації, щоб підготуватися до очікуваної рецесії – 40% респондентів призупинили або скоротили, а 37% керівників компаній планують призупинити або скоротити їх протягом наступних 6 місяців. 

70% керівників компаній зазначають, що їм потрібно швидше переспрямовувати інвестиції в цифрові можливості та відмовитися від тих сфер, де вони стикаються із застарілими цифровими рішеннями. 

Цифрова трансформація останніми роками здорожчала, тому зараз, як ніколи, слід приділяти увагу передовсім інвестиціям у галузі, які сприяють зростанню, та потенційно зменшувати темпи чи переглядати зусилля, які можуть вважатися не критично важливими. У нестабільні часи компаніям слід спрямовувати інвестиції в цифрові технології, які створюють ефективні, вимірні та конкурентоспроможні можливості, та найбільше відповідають стратегічним цілям цих компаній.

Поєднання людських ресурсів і технологій

Керівники компаній продовжують скорочувати розрив між цілями цифрової трансформації та інвестуванням у людські ресурси своїх компаній. Їм запропонували два шляхи: вкладати більше коштів у нові технології (56%) чи розвивати навички та здібності своїх працівників (44%). Цей розрив скоротився з 2021 року, коли 60% керівників надавали перевагу інвестиціям у технології, а не інвестиціям у людські ресурси (40%).

Під час того, як компанії впроваджували цифрові інструменти, їхня увага змістилась на адаптацію, побудову взаємодії та управління змінами, спрямованими на підтримку людей, які працюють у кардинально зміненому світі. Щоб стимулювати зростання, керівники можуть прагнути підвищувати продуктивність працівників за рахунок трансформації.

graphic-transformation

Побудова успішних партнерських відносин

Небагато організацій можуть досягти успіху самостійно. Компанії покладаються на свої екосистеми, оскільки побудова успішних партнерств може допомогти їм досягти конкурентної переваги. Керівники компаній усе частіше розглядають партнерства як важливий засіб для продовження темпів цифрової трансформації (71% респондентів порівняно з 59% в лютому 2022 року). Керівники компаній також зазначають, що створення стратегічних альянсів з третіми сторонами є найважливішою стратегією, яка допоможе їм досягти цілей зростання впродовж наступних 3 років. Для компаній важливіше співпрацювати з бізнесами (наприклад, стартапами, фінтех-компаніями тощо), які можуть їм допомогти, сприяючи розвитку гнучкості та стійкості. Щоб зібрати все разом і провести успішну трансформацію, керівникам потрібні правильні партнери і здатність об'єднати все, про що йшлося вище.

Кібербезпека як стратегічна функція

Попри те, що глобальні керівники не вважають ризики кібербезпеки головною проблемою, кіберсередовище швидко розвивається, і 77% респондентів вважають інформаційну безпеку стратегічною функцією та потенційною конкурентною перевагою. Геополітична невизначеність також посилює занепокоєння щодо кібератак на корпоративні системи. Такої думки дотримується чимало керівників: (73%) порівняно з попередніми роками (61% у 2021 році). Троє з чотирьох респондентів (76%) зазначили, що захист партнерської екосистеми та ланцюжка  постачання так само важливий, як і створення кіберзахисту їхньої власної організації.

Досвід подолання кіберризиків також дає керівникам чіткіше уявлення про те, наскільки вони підготовлені чи не підготовлені в цьому аспекті. Збільшилася кількість керівників, які визнають, що вони недостатньо готові до кібератак: 24% респондентів визнали це у 2022 році порівняно з 13% у 2021 році. Цього року 56% керівників компаній стверджують, що вони готові до кібератак приблизно на рівні минулого року. І майже три чверті (72%) зазначають, що їхня організація має план боротьби з атаками програм-вимагачів, порівняно з 65% опитаних у 2021 році. Швидке зростання кібератак у поєднанні з труднощами своєчасного виявлення таких атак вимагає автоматизації та інновацій у боротьбі з кіберінцидентами.

Алексіс Джордж, генеральна директорка AMP, визнає, що ризик кібербезпеки зростає, оскільки AMP розширює свої цифрові можливості. «Коли ми дивимось у майбутнє, то одним із найбільших ризиків для нашої галузі є кібербезпека. Ми добре керуємо своїми ризиками, але, як і у будь-якій організації, наші дані перебувають під прицілом. Порушення конфіденційності та шахрайство є загрозою, а кіберзлочинці стають все більш досвідченими. Але такою є природа цифрового фінансового середовища. Ми повинні й надалі адаптуватися, готуватися та реагувати."

Alexis George Quote

Вивчення можливостей для зростання

  • Об’єднайте своїх людей і технології: організації інвестували так багато коштів у цифрову трансформацію, що їм потрібно переконатися, що люди опановують ці технології та використовують їх повною мірою.
  • Співпрацюйте з партнерами, щоб збільшувати вартість. З огляду на те, що керівники компаній стають все більш зацікавлені в партнерських відносинах, ідентифікація, інтеграція та ефективне управління співпраці з третіми сторонами може допомогти прискорити вихід на ринок, знизити витрати, зменшити ризики та заповнити прогалини в можливостях виконання обіцянок клієнтам.
  • Станьте ближче до клієнтів: організація процесів якісних послуг для клієнтів вимагає від компаній починати з клієнта та працювати у зворотному напрямку, поглядаючи зовні всередину для перебудови та формування того, яким має бути досвід; а потім навпаки – подивитись зсередини назовні, щоб визначити, як надавати такі якісні послуги.
  • Розглядайте кібербезпеку як стратегічну функцію: все частіше кібербезпека більше не розглядається як технічна проблема; це фундаментальний імператив діяльності бізнесу. Експонентне зростання кібератак у поєднанні з труднощами своєчасного виявлення атаки вимагає автоматизації та інновацій у боротьбі з кіберінцидентами.