Оптимізм щодо зростання залишається

У рамках KPMG 2022 CEO Outlook проведено опитування керівників глобальних компаній щодо їхніх очікувань на трирічну перспективу розвитку бізнесів та економіки. Незважаючи на геополітичні та економічні виклики, впевненість щодо продовження розвитку глобальної економіки впродовж наступних 3 років відновилася з початку 2022 року і зросла до 71%.

Організації продовжують рухатися на тлі змін після пандемії COVID-19 – 85% керівників глобальних компаній заявили про позитивні очікування щодо зростання у 2022 році, які не змінилися у порівнянні з початком 2022 року і лише дещо знизилися порівняно з 2021 роком (87%).

Перспективи зростання глобальної економіки в наступні 3 роки

Керівники компаній очікують на економічний спад, проте вони готові до нього

Хоча впевненість щодо перспектив на наступні 3 роки зросла, керівники компаній очікують, що у короткостроковій перспективі їм доведеться зіткнутися з викликами. Майже дев’ять із 10 (86%) керівників вважають, що впродовж наступних 12 місяців відбудеться економічний спад, але троє з п’яти (58%) думають, що цей спад буде помірним та короткочасним, а 76% вже мають плани діяльності у кризовий час. Побоювання генеральних директорів щодо короткострокової рецесії в поєднанні з їхньою впевненістю щодо зростання економіки в довгостроковій перспективі можуть свідчити про впевненість керівників глобальних компаній у спроможності ефективно керувати своїми організаціями у прийдешні неспокійні часи. На запитання про впевненість у стійкості світової економіки впродовж наступних 6 місяців позитивно відповіли 73% з них, що на 13% вище, ніж у лютому 2022 року.

Хоча керівники компаній можуть демонструвати життєстійкість, вони водночас реалістично оцінюють майбутні виклики. 73% керівників вважають, що рецесія змінить прогнозоване економічне зростання протягом наступних 3 років, а три чверті (75%) також думають, що рецесія ускладнить процеси відновлення після пандемії. 71% керівників прогнозує, що впродовж наступних 12 місяців рецесія вплине на прибутки їхніх компаній у діапазоні до 10%.

У порівнянні з 2019 і 2020 роками, керівники краще підготовлені до подолання короткострокових проблем завдяки розробленим заходам для забезпечення стійкості, які дозволять здійснювати управління наслідками таких проблем, і водночас очікують на зростання в довгостроковій перспективі. Три головні кроки, названі керівниками, охоплюють: підвищення продуктивності (50%), управління витратами (43%) і перегляд стратегій цифрової трансформації (40%). Наприклад, компанії вжили запобіжних заходів для обмеження порушень діяльності внаслідок рецесії, 39% призупинили наймання персоналу, а 34% розглядають можливість скорочення штату.

Очікуваний економічний спад

Головні ризики до 2025 року

Втома від пандемії та економічні чинники, включно з загрозою зростання процентних ставок та інфляцією, очолюють перелік найактуальніших проблем, що постають сьогодні перед керівниками компаній (15% і 14% відповідно). Якщо зазирнути в перспективу наступних 3 років, ризики у цей період будуть взаємопов’язані більше, ніж будь-коли. Нові технології (минулого року не входили до п’ятірки головних ризиків), підвищуються в рейтингу, як першорядна та найбільша загроза для зростання організацій. До п’ятірки ризиків також увійшли операційні, регуляторні та репутаційні ризики.

Ризики для зростання впродовж наступних 3 років

Управління геополітичними ризиками

Перелік найважливіших стратегій досягнення цілей зростання організацій протягом наступних 3 років очолюють стратегічні альянси з третіми сторонами (26%), органічне зростання (22%) та управління геополітичними ризиками (20%).

Керівники зазначають, що геополітична невизначеність і надалі впливатиме на їхні стратегії та ланцюжки постачання впродовж наступних 3 років.  81% керівників бізнесу скоригували або планують скоригувати свої процедури управління ризиками задля врахування геополітичних ризиків, а 21% керівників посилять заходи, спрямовані на забезпечення адаптації до геополітичних проблем для досягнення своїх цілей зростання. Оскільки геополітика є ключовим пунктом порядку денного у 2022 році, керівники компаній повинні мати необхідні знання у цій царині та знати, як протидіяти ризикам. Важливо, щоб робота з оцінювання геополітичних ризиків стала компонентом їхньої загальної стратегії. 

 

Стратегії для досягнення цілей зростання організації упродовж наступних 3 років

"Пандемія та події в Європі показали нам, наскільки ми взаємопов’язані як світ. Для мене геополітичні проблеми – це ризик номер один. Я вважаю, що нам усім потрібно побудувати оптимізовані та стійкі ланцюжки постачання", - зазначає ТВ Нарендран (TV Narendran), генеральний та керуючий директор Tata Steel.

TV Narendran quote

Збільшення апетиту до M&A (угоди злиття та поглинання):

Упродовж наступних 3 років апетит до операцій M&A лишатиметься високим, незважаючи на економічні виклики. 47% керівників бізнесу демонструють високий рівень зацікавленості, а 38% — помірний, що значно відрізняється від високого рівня апетиту, про який повідомили 23% керівників на початку 2022 року. В умовах збільшення процентних ставок та витрат на позики швидкі інновації будуть ключовими для утримання конкурентоспроможності.

Можливо, учасники угод набагато уважніше ставитимуться до цифрових показників і зосередяться на створенні вартості, щоб оцінювати та відстежувати вартість угод на кожному етапі.