Прискорення впливу від ESG

Керівники міжнародних компаній бачать важливість впровадження екологічних, соціальних і корпоративних ініціатив (ESG) для свого бізнесу, особливо коли їх запитують про вплив ESG на покращення фінансових показників, стимулювання зростання та задоволення очікувань зацікавлених сторін. І цьогорічне опитування показує помітний стрибок попиту на підвищення прозорості з боку зацікавлених сторін, таких як клієнти та інвестори.

Збільшилася кількість керівників бізнесу, які погоджуються, що програми ESG покращують фінансові показники: відсоток тих, хто висловив такі думки, становить 45% порівняно з 37% у минулорічному дослідженні. 73% керівників на запитання, на які аспекти корпоративного планування ESG матимуть найбільший вплив упродовж наступних 3 років, відповіли, що на першому місці перебуває підвищення фінансових результатів. Керівники все більше розуміють, що підприємства, які впроваджують принципи ESG, найкраще здатні забезпечити наявність відповідного персоналу, посилити ціннісну пропозицію роботодавця для працівників, залучити лояльних клієнтів і капітал. ESG вже не елемент, який було б добре мати, це – невід’ємний елемент довгострокового фінансового успіху.

  • 69% відзначають значне зростання попиту зацікавлених сторін на звітність та прозорість щодо питань ESG (порівняно з 58% у серпні 2021 року)
  • 72% керівників вважають, що зацікавлені сторони надалі більш ретельно спостерігатимуть за сферою ESG (порівняно з 62% у серпні 2021 році)
  • 17% керівників вказують на те, що скептицизм зацікавлених сторін щодо "зеленого піару" зростає (порівняно з 8% у серпні 2021 року)

Найбільшими проблемами для керівників компаній у всьому світі під час реалізації стратегій ESG є зміни в нормативних актах та інші нагальні глобальні економічні питання. Керівники також дедалі більше усвідомлюють відсутність загальноприйнятої глобальної системи для вимірювання та розкриття інформації про ефективність ESG (14%, порівняно з 7% у серпні 2021 року). Хоча рівень занепокоєння щодо регулювання залишається високим, це може дати розуміння того, що міжнародні уряди та регулятори повинні працювати разом, щоб узгодити вимоги щодо ESG.

  • Інвестиції вже "на підході": 62% керівників кажуть, що вони прагнуть інвестувати принаймні 6% доходу в програми, які дозволять їхнім організаціям стати більш стійкими. Більше того, 74% погоджуються, що стратегічні інвестиції їхніх організацій у цифрові технології та ESG нерозривно пов’язані.
  • Ключові фактори: керівникам глобальних компаній важко вибрати лише один ключовий фактор, коли йдеться про прискорення стратегій ESG їхніх компаній: робота на випередження у соціальних питаннях (34%), більша прозорість (26%), стратегія інклюзивності, різноманітності та справедливості (21%) і стратегія вуглецевої нейтральності (19%). Це свідчить про одностайність в тому, що всі ці фактори однаково важливі.
  • Сформулювати свою історію. Найбільшою проблемою для керівників у донесенні зацікавленим сторонам інформації про ефективність у реалізації ESG є написання переконливої історії ESG, з чим стикаються понад третини керівників (38%) (зменшення з 42% у серпні 2021 року).
Наслідки через відповідність очікування щодо ESG

Ймовірний вплив рецесії на ESG

У той час, як генеральні директори прагнуть зберігати оптимізм і вживають заходів, щоб захистити свій бізнес від майбутньої рецесії, є ознаки того, що в результаті цього погіршується прогрес впровадження ініціатив ESG, що наслідує тенденції, коли керівники переоцінюють ініціативи в багатьох сферах бізнесу (наприклад, трансформацію та підбір персоналу). Оскільки економічна невизначеність триває, 50% керівників призупиняють або переглядають поточні або заплановані зусилля з впровадження ініціатив ESG упродовж наступних 6 місяців, а 34% вже зробили це.

Питання ESG стали невід'ємним імперативом бізнесу. Лідери, які не надають першочергового пріоритету своїм ESG-зобов’язанням і зосереджуються на короткостроковій перспективі, стикаються в довгостроковій перспективі з важкою конкурентною боротьбою.

 

5 основних викликів у реалізації стратегії ESG

ESG складові ланцюгів постачання

Для керівників дуже важливо розуміти, наскільки стабільним насправді є їхній бізнес. Вони все більше вважають звітність і прозорість важливими для реалізації своїх цілей щодо ESG — і це передбачає ширше розуміння їхнього ланцюжка постачання. Дослідження показує, що майже половина керівників (47%) у відповідь на геополітичні виклики планує впродовж наступних 6 місяців диверсифікувати свої ланцюжки постачання.

Більше того, стратегія номер один, яку вони розглядають для подолання проблем із ланцюжком постачання, — це сильніше контролювати ланцюжок постачання (тобто на третьому та четвертому рівнях), щоб краще передбачати проблеми. Чому? Тому що дії їхніх партнерів і постачальників щодо захисту довкілля, сталого розвитку та прав людини можуть вплинути на їхній бізнес і репутацію. Серед багатьох викликів серйозною проблемою для компаній, які прагнуть досягти «чистого нуля», є декарбонізація ланцюжка постачання. Лідери, відповідальні за глобальний ланцюг постачання, починають подвоювати інвестування в технології – поглиблену аналітику у реальному часі – щоб покращити прозорість у всьому ланцюжку створення вартості. Ймовірно, вони матимуть точніше розуміння того, як продукти та матеріали проходять через мережу та де виникають проблеми в ланцюжку постачання, а й так зможуть перейти від простих стратегічних намірів до реальних відчутних результатів.

Керівники також роблять прив'язку до цифрової трансформації: 74% кажуть, що стратегічні інвестиції їхніх організацій у цифрові технології та ESG нерозривно пов’язані. Оскільки директори дедалі більше беруть на себе відповідальність за ланцюжки постачання та звітують перед ширшим колом зацікавлених сторін, їхній успіх залежить від їх цифрових систем. Де підприємство бере сировину? Чи відомі їм випадки про недотримання прав людини їхніми постачальниками?

Міжнародним організаціям потрібно зосередитися на ESG у ширшому сенсі — на всіх тінях, які відкидає організація.

Генеральна директорка Bankinter Марія Долорес Данкауса вважає, що фінансовий сектор зобов’язаний сприяти позитивній та стійкій трансформації. "Ми повинні йти пліч-о-пліч із компаніями, які трансформуються в бік більш декарбонізованих бізнес-моделей, і грати роль, яка виходить далеко за рамки простого фінансування "зелених" секторів". Вона стверджує, що ці трансформації дають банкам ширший діапозон можливостей, «від можливості фінансування проєктів, які прискорюють цю динаміку, до маркетингу інвестиційних продуктів, заснованих на цих типах активів».

Maria Dolores quote
забезпечення гендерної рівності

Різноманітність прискорює прогрес

Глобальні компанії приділяють велику увагу соціальному аспекту у сфері ESG. Незважаючи на те, що у питаннях інклюзивності, різноманітності та справедливості (IDE) спостерігається цілковита узгодженість, зростає занепокоєння щодо темпів прогресу. 68% керівників бізнесу вважають, що темпи прогресу у сфері IDE надто повільні в діловому світі (для порівняння – 52% у лютому 2022 року), а 73% вважають, що обсяги контролю ефективності IDE і надалі зростатимуть упродовж наступних 3 років.

Обізнаність має ключове значення, і керівники бізнесу можуть відігравати важливу роль, допомагаючи керувати програмами IDE та просувати їх у майбутньому. Рухаючись вперед, важливо нормалізувати питання IDE в компаніях, щоб уникнути байдужого ставлення. Будь-які плани мають бути продуманими та зосередженими на можливостях ринку та бізнесу.

Різноманітні команди також є більш ефективними, але часто лише в умовах психологічної безпеки. 77% керівників компаній стверджують, що несуть відповідальність за підвищення соціальної мобільності в своїх організаціях, що охоплює те, як ви наймаєте людей у свою організацію та організуєте її структуру. Це вимагає, щоб компанії інвестували у своїх людей по-новому. Для Білла МакДермотта, керівника компанії ServiceNow, забезпечити, щоб корпоративні цілі були одночасно і ефективним, і симбіотичним методом зростання бізнесу, означає зробити так, щоб особисті цінності співробітників відповідали цінностям компанії.

«При наймі працівників важливо переконатися, що цінності людини, яка приєднюється до компанії, відповідають цінностям цієї організації. Наявність такого збігу також впливає на інклюзивність, різноманітність і справедливість".

Bill McDermott quote

Вивчення можливостей для зростання

  • Визнайте вплив ESG на фінансові результати: Сфера ESG стала невід’ємною частиною довгострокового фінансового успіху. Керівники компаній все більше погоджуються з тим, що програми ESG покращують фінансові показники, що охоплює можливість утримати персонал, покращити ціннісну пропозицію роботодавця (компенсаційно-соціальний пакет), залучити лояльних клієнтів і залучити капітал.
  • Інвестуйте в технології: керівники компаній повинні ретельніше контролювати свої ланцюжки постачання (тобто на третьому та четвертому рівнях). Лідери, які відповідають за глобальні ланцюжки постачання, починають подвоювати інвестиції в технології, включно з поглибленою аналітикою в режимі реального часу, щоб виявляти наявні проблеми та покращувати прозорість всього ланцюжка створення вартості.
  • Відігравайте провідну роль у сфері IDE: керівники компаній можуть відігравати важливу роль, допомагаючи керувати програмами IDE та просувати їх у майбутньому. Рухаючись уперед, важливо нормалізувати питання IDE в компаніях і створити культуру інклюзивності та різноманітності в організації, щоб залучати нових й утримувати наявних співробітників.
  • Формуйте міцні зв’язки між функціями: у стійких організаціях внутрішні команди добре пов’язані між собою, тож, наприклад, фінансова служба знає, що роблять команди з ESG.

Переглянути результати дослідження KPMG 2022 CEO Outlook