В усьому світі відбувається старіння населення, і економіка відчуває на собі його вплив. Організації приватного та державного секторів мають проблеми через брак кваліфікованих спеціалістів, що підриває їхній кадровий потенціал і зменшує продуктивність. Крім того, в епоху диджиталізації існує гостра потреба у нових навичках та уміннях персоналу. Як показує дослідження «Організації економічного співробітництва та розвитку» (ОЕСР) службовці віком 55 років чи старше складають близько 24%, у той час, як частка службовців віком до 34 років становить лише 18%. В Італії частка державних службовців віком 55 років та старше є найвищою (45%).1

Сучасні фахівці піднімають планку у своєму прагненні до значущих, соціально свідомих ролей та кар’єри, що орієнтована на досягнення мети та в ідеалі дозволить їм позитивно впливати на соціальні зміни. На щастя, уряди можуть задовольнити попит цієї нової робочої сили на значущу роботу, орієнтовану на досягнення цілей. Проте урядам слід допрацювати ціннісну пропозицію і під час подальших заходів щодо найму персоналу позиціонувати державну службу як найкраще середовище для молодих людей, які справді хочуть зробити свій внесок та реалізувати соціальні зміни.

Впровадження сучасних технологій відіграватиме вирішальну роль. Уряди стикаються з проблемою – через відсутність інновацій уряд може стримувати розвиток молодих фахівців, які володіють сучасними технічними навичками. Результати дослідження, проведеного KPMG у США, свідчать про те, що майже 60% керівників державних органів визнали, що порівняно з приватним сектором їхні відомства та організації сьогодні зазнають труднощів із залученням і утриманням кваліфікованих фахівців для цифрового майбутнього.2

Усе це, звичайно, виявиться критичним, оскільки уряди продовжують конкурувати з приватним сектором за найкращі та найяскравіші таланти, які мають ентузіазм просувати вперед програми з модернізації. Крім посилення свого бренду як найбільш привабливого роботодавця у конкурентній боротьбі за таланти, урядам також необхідно вивчити можливості залучення фахівців з приватного сектора, які можуть швидко забезпечити нові навички, зокрема спеціалістів з обробки та аналізу даних, дата-сайєнтистів і спеціалістів з клієнтського досвіду (custom experience). Перепідготовка кадрів (опанування нових навичок для виконання іншої роботи) і програми підвищення кваліфікації (навчання нових навичок для розширення професійної кваліфікації) наявних співробітників також матимуть вирішальне значення для подолання нестачі кваліфікованих кадрів і підвищення якості державних послуг.

«Наразі в Україні реорганізована Академія державної служби. ЇЇ регіональні інститути стали складовими академічних вузів в регіонах. Є якісні програми підготовки публічної адміністрації в приватних вузах, в таких як, наприклад, Український католицький університет, якісна школа в Києво-Могилянській академії, існує багато програм МВА, які дають знання та освіту за спеціальністю Державне Управління (Public Administration). Тобто людина, яка хоче будувати кар’єру в державній службі, може це зробити, а наше завдання зробити умови для того, щоб отримавши якісну освіту, фахівці мали якісні умови праці, забезпечували свою самореалізацію і мали достойний рівень заробітної плати»  – Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України.

Згідно з результатами дослідження KPMG 2020 Pulse Survey за 2020 рік в галузі управління персоналом3, 72% керівників кадрових служб назвали перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу одним з ключових чинників формування робочої сили майбутнього. Слід також відзначити той факт, що урядові організації та організації державного сектора, аналогічно до навчальних закладів та компаній готельного бізнесу, повідомили про найбільші потреби в перекваліфікації.

Тим часом підвищення кваліфікації наявних працівників стане для урядів дієвим способом утримувати працівників, які володіють цінними інституційними знаннями, багаторічним досвідом та розумінням того, як функціонує уряд. Розширення професійної кваліфікації дозволить їм зосередитися на більш значущих завданнях і заповнити вакансії у висококонкурентних сферах, таких як ІТ та кібербезпека.

Уряди також повинні продемонструвати гнучкість в тому, як організовуються і розподіляються їхні трудові ресурси, і різні ролі в них, наприклад, управління переходом на віддалену і гібридну роботу.

Органам державного управління слід дотримуватися ініціативного підходу до залучення й утримання держслужбовців нового покоління, задіяти нові важливі навички і переглянути кадровий склад, щоб встигати за розвитком цифрового суспільства і бути в змозі відповідати його потребам. Перепідготовка та підвищення кваліфікації сьогоднішніх державних службовців зіграють ключову роль в утриманні цінних працівників, допоможуть усунути дефіцит кваліфікованих кадрів і вивести державні послуги на якісно новий рівень. Щоб побудувати державну службу майбутнього, потрібна комбінація досвідчених працівників з багаторічним досвідом, які прагнуть опановувати нове та проходять програми підвищення кваліфікації, та молодих талантів з бажанням модернізувати систему.

1 - Організація економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР. Government at a glance 2017: Highlights.

2 - Stark, L., Walker, B., 2021. Modern government: Connected, Powered. Trusted, KPMG LLP.

3 - Greenshields, A., 2020. COVID-19 thrusts HR to the forefront of business productivity, workforce models, and culture mobilization.