Майбутнє системи державного управління настало раніше – різко і неочікувано. Хоча глобальна пандемія посилила прогалини у роботі уряду, зокрема в ІТ, в обмеженнях ланцюгів поставок та бекофісу, вона також стала плацдармом для прогресу у віддаленій роботі, гнучкій політиці та швидкій розробці послуг.

Ми підійшли до нового обрію – нової ери сучасного уряду, орієнтованого на клієнтів та бізнес, швидкого у реагуванні, забезпеченого цифровою підтримкою та натхненного для майбутніх змін.

Через величезні суми коштів, які були виділені під час пандемії на підтримку громад та економіки, державні борги зростають до рекордного рівня. COVID-19 спровокував безпрецедентну глобальну фіскальну відповідь на суму близько 12 трлн доларів США згідно з «Річним звітом Міжнародного валютного фонду за 2020 рік» (A Year Like No Other). МВФ повідомляє, що отримав рекордну кількість запитів на екстрену допомогу.

Зрозуміло, що уряди можуть спокуситись компенсувати надзвичайну ціну пандемії суворими новими фіскальними обмеженнями, які обов’язково стримають важливі майбутні інвестиції в технології, нові таланти, цифрові послуги ХХІ століття та економічне зростання. Оскільки уряди швидко рухаються до вирішення назріваючого боргового тягаря, державні служби, звичайно, зазнають нового тиску, щоб зробити більше за менші кошти.

Успішне подолання боргових викликів, ймовірно, вимагатиме від урядів відмови від традиційного мислення. Замість скорочення програм та обмежень фінансування уряди повинні шукати нові можливості для програм, інвестицій та інновації, які підтримують стійке економічне зростання та просування, генеруючи дослідження та розробки, капітальні інвестиції, можливості працевлаштування, життєво важливі податкові надходження тощо.

Перспективні уряди вже спрямовують свою увагу на інноваційні ініціативи та гнучкі правила, працюючи у тісному партнерстві з приватною промисловістю, щоб вивести свою економіку з боргів та забезпечити майбутнє процвітання. Швидкість виконання, управління та вплив – це основи сучасного та швидкого у реагуванні уряду.

Інвестиції в революційні технології, платформи, системи та процеси дозволять зрештою переформувати уряди у нову, економічно ефективну, орієнтовану на споживача модель – а це в свою чергу неминучий шлях вперед. Ми вживаємо термін «клієнти» для спільного позначення громадян, підприємств та інших зацікавлених сторін, що взаємодіють з урядом як «клієнти». 

Згідно з дослідженнями Forrester Consulting, здійсненими на замовлення KPMG, майже 8 із 10 державних організацій заявляють, що передовсім орієнтуються на клієнтів. 29% опитаних державних організацій вважають стратегію, орієнтовану на клієнта, своїм першочерговим завданням, а 46% називають її серед своїх основних пріоритетів.

Ми вважаємо, що фокус уваги наразі зміщується на нові моделі, які побудовані на цифрових технологіях,, хмарних платформах, співпраці з іншими урядами, нових партнерствах з промисловістю. Цифрова трансформація формує сучасний уряд, елементи якого взаємопов’язані та інтегровані. Такий уряд — оперативний, чуйний та побудований так, щоб у центрі його діяльності перебували саме клієнти. Пандемія дала світові – і самим урядам – несподіваний, але надзвичайно відкритий погляд на те, що можливо. Перспективні уряди вже застосовують створений під час пандемії поштовх, використовуючи непередбачувану «золоту можливість» для історичних інновацій.

Представляємо вашій увазі п`ять трендів системи державного управління

  • Трансформація державних послуг задля задоволення потреб та очікувань людей
  • Гнучкість – сучасні органи державного управління користуються довірою і швидко реагують на зміни
  •  Використання досвіду інших країн для розв`язання поточних задач держсектора
  • Ухвалення рішень у секторі державних послуг на основі даних
  • Удосконалення ризик-менеджменту в органах державного управління