Dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörünün geçmiş yıllarını değerlendirdiğimiz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunduğumuz 2022 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporumuza göre küresel çapta, 2019 yılına göre 2020 yılında hayat dışı sigorta primleri %2,8 oranında artarak 3,40 milyar dolardan 3,49 milyara ulaşmasına karşın hayat sigortası primleri %3,1 azalarak 2,89 milyar dolardan 2,80 milyar dolara geriledi. 

Hayat dışı ve hayat sigortalarında yaşanan bu değişimler sonucunda dünya sigortacılık sektörü prim üretimi 2020 yılında stabil bir yol izleyerek 6,29 milyar dolar seviyesinde kaldı. Hayat sigortası primlerindeki bu düşüş, COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılara bağlı olarak iş gücü piyasasındaki daralma nedeniyle hane halkı gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandı. 2021 yıl sonu değerleri henüz açıklanmamış olmasına karşın ülkelerin yürürlüğe koyduğu mali destek paketleri ile ekonomik kesintilerin azalması, iş gücü piyasasındaki düşüşün sonlanması ve hayat sigortası primlerinin toparlanması bekleniyor. Bu nedenle 2022 ve 2023 yıllarında dünya toplam sigorta primlerindeki artışın ortalama %3,2’yi bulması bekleniyor.

Sigortacılık sektörü her geçen gün yeni düzenlemeler ve sürekli gelişen teknolojiye bağlı yenilikler ile karşı karşıya kalıyor.

Rapordan öne çıkanlar


Prim hacmi pazarında ABD açık ara önde

Ülkeler bazında toplam prim hacmi pazar paylarına bakıldığında ise 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ABD’nin açık ara önde olduğu ve giderek pazar payını artırarak liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Küresel sağlık sigortalarında, ABD ekonomisindeki büyüme ve istikrarlı gelişmiş pazar talebinin etkisiyle 2021’deki yüzde 3,7 büyümeden sonra 2022’de yüzde 4,2 ve 2023’te yüzde 4,1 büyüme bekleniyor. 

İlk 10 içindeki ülkeler toplam pazar payının %94’ünü oluştururken 2020 yılında ülkeler bazında Türkiye, yüzce 0,25’lik pazar payı ile 19. sırada yer alıyor. İlk 10 sıralamasındaki ülkelere bakıldığında ABD %1’lik artışla payını en çok arttıran ülke olurken Birleşik Krallık ve Fransa yaklaşık %1’lik azalma ile payını en çok düşüren ülkeler olarak dikkat çekiyor. 


Türkiye sigorta sektörü yüksek büyüme potansiyelini koruyor

Global sigorta sıralamasında Türkiye’ye bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında pazar payını aynı oranda koruduğu görülüyor. 2021 yıl sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörümüzün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33’ün ve 2020 yılındaki yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. 


Türkiye sigortacılık sektörünün brüt prim üretimi 100 milyar TL’nin üzerine koşuyor

Türkiye sigortacılık sektörü 2021 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artırdı. Toplam hacmi 96,3 milyara ulaştı. Bu miktarın 2022 itibarı ile 100 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Genel toplamda artış eğiliminde olan sigorta sektöründe hayat sigortası primleri yüzde 1’lik bir düşüş gösterdi. Hayat dışı sigorta primleri son 3 yılda yüzde 20 seviyesinde stabil bir büyüme gösterdikten sonra bu yıl yüzde 16’lık bir büyüme gerçekleştirdi.

2020 yılında OECD ülkelerinde kişi başına yıllık brüt prim üretimi 3.600 dolar iken bu miktar Türkiye’de 128 dolar oldu. Türkiye 2018 yılından bu yana devam eden stabil seyrini 2020 yılında da devam ettirdi. 2021 yılında yaşanan kur şoku ve ekonomik problemler nedeniyle bu görünümün olumsuza dönmesi bekleniyor.

Rapora göre, Türk sigortacılık sektöründe halihazırda, 42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 şirket hizmet veriyor. Son üç yılda 8 yeni oyuncu sektöre katıldı. Hayat dışı ve reasürans branşlarında artış görülürken hayat ve emeklilik branşının sabit kaldığı göze çarpıyor. 


Hayat dışı branş kârı 2021 yılında yüzde 1743 arttı 

2021 yılında COVID-19 önemlerinin gevşetilmesi ve aşılama oranlarındaki artış sayesinde 2020 yılında sigorta sektörünün yaşadığı kâr kayıpları, tam tersi yönde bir eğilim ile toplamda yüzde 220 oranında artış göstererek 5,234 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında; 87 milyon TL olan hayat dışı branş kârı 2021 yılında yüzde 1743 artışla 1,604 milyar TL’ye, 1,547 milyar TL olan hayat branşı kârı, 2021 yılında yüzde 135 oranında artış göstererek 3,630 milyar TL’ye ulaştı.

Böylelikle sigorta sektörü 2021 yılında göstermiş olduğu büyüme ile 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu yüzde 215’lik büyümenin de üstüne çıktı. 2021 yılında elde edilen 5,234 milyar TL’lik kârın yüzde 69’u hayat branşından yüzde 31’lik kısmı da hayat dışı branştan sağlandı.

 Rapora göre aktif büyüklüğüne göre ülkemizdeki sigorta şirketlerinin sıralaması ise şu şekilde oldu. (Milyar TL)


Şirket

Aktif Büyüklük

Pay

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ

61,51

%14,40

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ

51,46

%12,05

AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ

50,22

%11,76

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ

37,38

%8,75

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ

36,42

%8,53

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

16,78

%3,93

Allianz Sigorta AŞ

15,89

%3,72

Türkiye Sigorta AŞ

14,35

%3,36

Axa Sigorta AŞ

12,07

%2,83

NN Hayat ve Emeklilik AŞ

8,99

%2,10

Genel Toplam (Tüm Şirketler)

427,02

%71,44

Sigortacılık sektörü her geçen gün yeni düzenlemeler ve sürekli gelişen teknolojiye bağlı yenilikler ile karşı karşıya kalıyor.

İlginizi çekebilecek içerikler