KPMG Türkiye olarak hazırladığımız 2021 KPMG Perspektifinden Sigortacılık Sektörüne Bakış raporumuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Salgın önlemlerinin kısıtladığı ekonomik büyümenin üzerindeki baskı 2020 yılının son çeyreğinden itibaren hafifleme trendine girdi. Yaşanan toparlanma süreci, 2020 yılında küresel daralmanın önüne geçememekle birlikte, 2021 yılındaki geri dönüş umutlarını yeşertecek bir etken oldu.

2020 yıl sonu itibarıyla 300 milyar TL sınırını aşan aktif büyüklüğü ile finans sektörümüzün en önemli alanlarından biri olan Türk sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Sektörün tüketici davranışlarında kendini gösterensorunları ise devam ediyor. Sektör, temel olarak kendisine tahsis edilebilecek gelirin azlığı sebebiyle potansiyelinin altında bir performans sergiliyor. Sektörün aktif büyüklüğü hızlı bir şekilde artmasına ve destekleyici adımların atılmasına rağmen kat edilecek çok yol olduğu ise aşikar.

Sigorta sektörü, 2020 yılında toplam aktiflerini %30 oranında artırmayı başardı. Bu seviye, 2019 yılındaki %33’lük büyümenin altında olsa da çok güçlü bir büyüme trendine işaret ediyor. Üstelik, 2020’nin hem yerel hem de küresel çapta büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönem olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Makroekonomik görünümün, ara dönem çalkantılarına rağmen 2020’den daha güçlü geçeceği senaryosu geçerliliğini koruyor. 2020 yılında daralan ancak 2021’de yeniden canlanmaya başlaması beklenen ekonomik aktivite de prim hacim ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor.

2020 yılında sigortacılık sektöründe, pandeminin etkilerinin, görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmamızda, sektörün 2021’deki güncel durum analizine ve önümüzdeki dönem için beklentilerimize de yer veriyoruz.