Sigortacılık sektörünün finansal performansını destekleyen koşullar, 2019 yılının ilk yarısında şirketler adına önemli fırsatlar yarattı. 2019 yılının son çeyreği ile yeniden canlanmaya başlayan ekonomik aktivite de prim hacim ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini taşıyor.

2019 Ekim sonu itibarıyla toplam primde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük bir artışla yaklaşık 54,5 milyarlık bir üretime ulaştı. Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı. Sektör reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3’lük büyüme gösterdi. Söz konusu dönemde reel büyüme hayat branşında yüzde 35,5, hayat dışında ise yüzde 11 oldu.

178 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türk finans sektörünün %4’ünden fazlasını oluşturan yerli sigortacılık sektörünün nüfus ve büyüme dinamikleri ile oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğu aşikar. Yine de, sektörün tüketiciler nezdinde yarattığı farkındalığın düşüklüğü ve tüketici algısının genel yapısı sebebiyle potansiyelinin altında bir performans sergilemeye devam ediyor. Ekonomide yeniden canlanmanın yaşanacağı 2020 yılı ile birlikte sektörde hareketliliğin artacağı tahmin ediliyor.