Yeni nesil sigortacılık anlayışını tasarlayan Insurtech konseptinin 2028 yılına kadar küresel çapta 60 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor. Büyük sigorta şirketlerinin kendi gelecekleri için ana stratejilerinin merkezine Insurtech’i koyması gerekiyor.

Dijitalleşmenin yaşamın her alanına etki ettiği günümüzde, sigorta şirketleri teknoloji kavramının vadettiği tüm yenilikçi özelliklerinden faydalanıyor. Sigorta sektörünün dijitalleşmesi denildiği zaman ilk olarak düşünülen sigorta sektörünün satışının dijitalleşmesi. Bu anlamda sigortalılar tarafından internet sitesinden, mobil uygulamadan sigorta hizmetlerine ulaşılması sigortanın dijitalleşmesinin ilk adımları olarak gösterilebilir. Bu bağlamda günümüzde sıklıkla karşılaşılan konsept “Insurtech” (Insurance & Technology) oluyor. Temelde Insurtech’in misyonu, sigorta firmalarının ve bütün sigorta endüstrisinin faaliyetlerini geliştirecek inovatif teknolojik çözümler sunmak.

Insurtech, geleneksel sigortacılıktan farklı olarak daha müşteri odaklı çözümler sağlıyor ve sabit maliyetlerin düşürülmesi için teknolojik çözümlerin geleneksel endüstriye entegre edilmesini amaçlayarak yeni nesil sigortacılık anlayışını tasarlıyor. Ortaya çıkışı ve yükselişi kademeli olarak gerçekleşti ve bunu belirli bir yere veya zamana koyabilmek zor. Ancak bu terimin yaklaşık son on yıldır kullanıldığı söyleyebiliriz. 

Allianz Türkiye İnovasyon Lideri Şahika Özcan bu sigortacılık anlayışını, “Yeni nesil sigortacılık ve insurtech çözümleri kavramsal boyutta değil anlamsal boyutta yenilikleri getirerek bu sigortacılık anlayışındaki değişikliği tetiklemeye çalışıyor” şeklinde yorumlamıştır ve haksız olduğu da söylenemez çünkü amaç gerçekten de kavramsal boyuttan çok sigortacılık anlayışını dönüştürmek diyebiliriz.

Insurtech ekosistemi, değer önerileri ve sağladığı katkıları

Insurtech ekosistemi dahilinde startuplar, bu startupları destekleyecek yatırım grupları, finansman grupları, sigorta şirketlerinin hepsi tanımlanıyor. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin yanı sıra brokerlar, bankalar ve acenteler de bu sistem dahilinde. 

Hızlı değişen günümüz dünyasında ortaya çıkan riskler, değişen demografik özellikler ve yeni giren oyuncular sigorta sektörünü dönüştürüyor ve geleneksel oyuncuların bu duruma uyum sağlaması gerekiyor. Insurtech de bu anlamda her geçen yıl daha fazla değerlenerek büyük sigorta şirketlerini dijital transformasyona zorluyor ve yeni trend teknolojiler sunuyor. 

Insurtech teknolojisinin sunduğu değer önerileri ve başlıca katkılarını sıralamak istersek;

  • Sigorta alanında faaliyet gösteren tüm firmaların daha fazla kullanıcıya ulaşmalarını kolaylaştırması,
  • Tüm işlemlerin hem sigorta şirketleri hem de müşteriler için çok daha düşük masraf ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
  • Firmaların kullanıcı davranışları konusunda daha bilinçli hale gelmesine imkan tanıması,
  • Akıllı cihazlar üzerinden kullanıcıların işlemlerini istedikleri yerden istedikleri zaman gerçekleştirmelerini sağlaması,
  • Dolandırıcılığa karşı güvenli olması,
  • Sigorta yaptıranların risklerini minimize edilmesi diye tanımlayabiliriz. Peki dünyada ve Türkiye’de neler oluyor? Neler yapıyoruz?

Dünyada ve Türkiye’de insurtech ile sektörün geleceği

Dünya genelinde dijital girişimlere yapılan yatırımlar her geçen yıl artmakla birlikte insurtech sektörü, bu girişimler içerisinde ön sıralarda yer alıyor. CB Insights ve Willis Towers Watson’ın yürüttüğü çalışmalara göre insurtech’e 2013 yılında 276 milyon dolar yatırım yapılırken 2015’te yapılan yatırım 2,721 milyar dolara kadar çıktı. Ayrıca 2021 yılının sadece ilk üç çeyreğinde insurtech’e 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. 

Türkiye’deki insuretech sektörü incelendiğinde ise 2019 sonrası kredi genişlemesi ve Covid-19 pandemisi gibi nedenlerin neticesinde en büyük katkının mobil bankacılık tarafından sağlandığı gözlemleniyor. Üstteki grafikte de dijital bankacılık kanalları aracılığı ile sigorta ürünleri satış trendi gösteriliyor. 

Tüm bu rakamlara ve gelişmelere bakarak sektörün geleceği için bir değerlendirme yaptığımızda, büyük sigorta şirketlerinin, insurtech de dahil olmak üzere startuplara yatırım yapmak için belirli fonlar kurduklarını görüyoruz. Bu durum geleneksel sigorta şirketlerinin yapacakları stratejik yatırımların geleceğine de ışık tutuyor. 

Global Insurtech Market 2021 raporuna göre küresel insurtech pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar 60,98 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca 2021’den 2028’e kadar yüzde 48,8’lik bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) kaydetmesi öngörülüyor.

Insurtech, müşteri odaklı iş modellerini öne çıkartarak, sektörde yıkıcı etki yaratacak teknolojilerle yeni sigortacılık anlayışının temellerini oluşturuyor. Sonuç olarak, büyük sigorta şirketlerinin kendi gelecekleri için insurtech’lere yatırım yaparak bu yeni nesil sigorta ekosistemine katılım sağlamaları ve ana stratejilerinin merkezine insurtech’i yerleştirmeleri kaçınılmaz. Bu noktada biz de global ve lokal kaynaklarımız ve değerli uzmanlığımız ile doğru iş modelleri ve yatırımcıları sigorta şirketleri ile bir araya getirerek sigorta teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına destek vereceğiz. 

Feride Kılıç

İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri Lideri, Eğlence ve Medya Sektör Lideri

KPMG Türkiye

E-posta