Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve insanoğlunun barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılan evrensel bir eylem çağrısı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin henüz SKH raporuyla ilgili net bir görüşü yok. KPMG, şirketlerin iyi bir SKH raporlaması için kılavuz olarak kullanabilecekleri 9 kriter belirledi.

Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla hazırlanan SKH’lerin gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortak bir çalışma yürütmesi gerekiyor.

SKH'ler hakkında raporlama yapmak için henüz belirlenmiş bir süreç, ölçüt veya standart bulunmuyor. KPMG sürdürülebilirlik uzmanları, müşterilerinin birçoğunun SKH'lere nasıl yanıt vereceğine, nereden başlayacağına ve iyi bir SKH raporunun nasıl görüneceğine dair net bir görüşe sahip olmadıklarını belirledi. KPMG uzmanları, SKH raporlama olgunluğunu analiz etmek için 9 kritere dikkat çekiyor:

Anlayış

Raporlama, SKH'ler için harekete geçmeye neden olan iş durumunu gösterir mi?

Raporlama, yatırımcıları ve diğer paydaşları, şirketin SKH faaliyetinin, SKH'lerin iş riskleri ve fırsatlarının kapsamlı bir değerlendirmesine dayalı olduğuna ikna etmeli. Bunu yaparak şirket, SKH faaliyetinin iyi planlanmış ve iş yapış şekline uygun\ uyumlu olduğu konusunda güven oluşturabilir.

CEO ve/veya başkanın mesajı SKH'lerden bahseder mi?

Raporlama, şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak SKH'lere liderlik taahhüdünü göstermeli. CEO veya başkanın mesajındaki SKH'lerin tartışılması sadece kritik küresel konularla ilgili olarak şirketin yönünü belirlemekle kalmaz, aynı zamanda şirketin SKH'lere yönelik eyleminin, organizasyonun en üst düzeyinden belirlendiğine dair net bir işaret verir.

Raporlama, işletmenin SKH'ler üzerindeki etkisini değerlendiriyor mu?

Raporlama, bir şirketin SKH'ler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıkça belirtmeli, şirketin hem küresel sorunlara nasıl katkıda bulunduğunu hem de bunların çözümüne yardımcı olduğunu göstermeli. Şeffaflık güven sağlar. Eğer şirket etkilerini tam olarak anladığını göstermezse, bu etkileri ele alma çabaları güvenilirlikten yoksun kalabilir.

Önceliklendirme

Raporlama, şirket için öncelikli SKH'leri tespit ediyor mu?

Raporlama, şirketin iş ve paydaşlarıyla en ilgili olduğunu gördüğü ve üzerinde en fazla etkiye sahip olabileceği SKH'leri tanımlamalı. Tüm SKH'ler ve bunların temel hedefleri her şirkete, sektöre veya coğrafyaya uygun olmayabilir. Şirketler, eylemlerini en büyük, gerçek ve potansiyel etkiyi yaratabilecekleri hedeflere odaklamaya teşvik edilmeli.

Raporlama, şirketin SKH'leri önceliklendirmek için kullandığı yöntemi açıklıyor mu?

Raporlama, şirketin en ilgili SKH'leri tanımlamak için kullandığı yöntemi veya süreci açıklamalı ve eylem için önceliklendirmeli. Bunu yapmak paydaşlara, şirketin hedefleri ne kadar kapsamlı ve inandırıcı şekilde değerlendirdiğini ve hangi temelde harekete geçeceğini seçtiği bir pencere sunar.

Raporlama, şirket ile alakalı SKH hedeflerini tespit ediyor mu?

Raporlama, BM'nin SKH'lerin altında yatan 169 hedeften hangisinin şirketin iş faaliyeti ile ilgili olduğunu açıklamalı. Belirli SKH hedeflerine odaklanmak, şirketin SKH ile ilgili iş önceliklerini daha açık şekilde tanımlamasına ve daha etkili eylemler gerçekleştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, şirketin yalnızca 17 SKH'ye bakıldığında ortaya çıkmayacak yeni iş ve yenilik fırsatlarını tanımlamasına yardımcı olabilir.
 

Ölçüm

Raporlama, şirketin SKH performans hedeflerini açıklıyor mu?

Raporlama, şirketin iş faaliyeti için belirlediği SKH ile ilgili performans hedefini açıkça tanımlamalı. Hedeflerin belirlenmesi, dış paydaşlara, şirketin küresel ihtiyaçları karşılayarak iş değerini büyütme konusunda ciddi olduğunu gösterir.

Raporlama, SKH performans hedeflerinin; belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmasını sağladı mı?

Şirketler, SKH performans hedeflerinin belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmasını sağlayarak SKH'ler üzerinde ne gibi bir etki yarattıklarını raporlamalı. Belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı hedeflerini devreye sokarak, şirket SKH'lere ikna edici ve zorlayıcı bir şekilde ulaşmaya olan katkısını ölçebilir, takip edebilir ve açıklayabilir.

Raporlama, şirketin SKH faaliyetlerinin ilerlemesini ölçmek için kullandığı göstergeleri detaylandırıyor mu?

Raporlama, şirketin veri toplamak ve SKH hedeflerine karşı performansını değerlendirmek için seçtiği göstergeleri tanımlamalı. Uygun göstergelerin tanımlanması, iş karar verme sürecine odaklanır ve SKH ile ilgili faaliyetlerin daha iyi yönetimini destekler. Temel performans göstergelerine karşı ilerlemenin ölçülmesi ve gözden geçirilmesi, etkin yönetim ve sürekli iyileştirme için bir ön şart. İlerleme göstergelerine bağlı olmak, analistler ve yatırımcılar için özellikle yararlı olan daha doğru, tutarlı ve karşılaştırılabilir verilerin üretilmesine de yardımcı olur.

Bize ulaşın