2024

ความเชื่อมั่นในธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกลดลง จากการเติบโตที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้น

เคพีเอ็มจีเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของธุรกิจยานยนต์ทั่วโลก มุมมองผู้บริหารต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ประสบการณ์ของลูกค้า และความท้าทายด้านเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้น

วันที่: 2 เมษายน 2567
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: SMI : Small & Medium Industrial Institute
บริการทีเกี่ยวข้อง: Automotive

 

โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เคพีเอ็มจีสรุปประเด็นสำคัญของโอกาสและความท้าทายในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2567
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: Live Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Banking and Capital Markets

 

โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปัจจุบันการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริษัทไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่จะนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (Primary Listing) การจดทะเบียนควบ (Dual Listing) หรือการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รอง (Secondary Listing) โดยตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทไทยให้ความสนใจ ได้แก่ ตลาด Nasdaq และ ตลาด NYSE ในสหรัฐอเมริกา ตลาด SGX ในสิงคโปร์ และตลาด HKEX ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

บทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งโอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถนำข้อมูลทั้ง 2 ด้านมาประกอบการพิจารณา เพื่อเตรียมความพร้อมและตัดสินใจในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

วันที่: 26 มกราคม 2567
บทความโดย: ก้องเกียรติ จตุพรภักดี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Banking and Capital Markets

Connect with us

2023

DEI กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

DEI ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ธุรกิจที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นผู้เขียนจึงเชื่อว่า องค์กรที่สามารถสร้างวัฒนธรรมในการยอมรับความหลากหลายของคนในองค์กรโดยมีการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร และรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

วันที่: 29 ธันวาคม 2566
บทความโดย: มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Careers

 

จัดทำธรรมนูญครอบครัวอย่างไรให้ใช้ได้จริง?

การเริ่มทำธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะทำให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตและยั่งยืนอยู่ได้เกินสามรุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญคือ “ธรรมนูญครอบครัว” เพราะเป็นเอกสารที่จะช่วยจัดการกับความขัดแย้งภายในครอบครัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสมาชิกในครอบครัวควรร่วมกันจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อให้สามารถใช้ เป็นกฎ กติกา ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ปฏิบัติต่อสมาชิกครอบครัวได้จริง

วันที่: 15 ธันวาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

สามกลุ่มธุรกิจไทยฟื้นตัวทางการเงินสูงสุดหลัง COVID-19

เคพีเอ็มจีนำเสนอเครื่องมือชี้วัดที่ใช้ในการวัดสถานะทางการเงินของบริษัท หรือ KPMG Financial Performance Index (FPI) และสรุปภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นหลังการระบาดของ COVID-19

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Industrial Markets, Deal AdvisoryRestructuring Services

 

สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) หัวใจสำคัญสู่ดีลสำเร็จ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ Recession ถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ของทุกธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านคงไม่ต้องการหยุดยั้งความเติบโตทางธุรกิจ และแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจของท่านได้อย่างต่อเนื่องคือ การลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจเดิมเพื่อเสริมส่วนแบ่งการตลาด หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ ดังนั้นการลงทุนหรือซื้อขายธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจต้องเผชิญผลกระทบหลายอย่าง การทำความเข้าใจตลาด การหาโอกาส และการเพิ่มมูลค่า (Upside Opportunities) ของบริษัทที่ผู้ซื้อกำลังเข้าไปซื้อ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญ 

วันที่: 2 พฤศจิกายน 2566
บทความโดย: ทรงพล เกียรติเลิศพงศา
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Value creation

 

อุตสาหกรรมอัจฉริยะในอนาคต

เคพีเอ็มจีเล็งเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆ ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยปรับกลยุทธ์จากการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ไปสู่การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

วันที่: 18 ตุลาคม 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Industrial Markets

 

การปกป้องทรัพย์สินของครอบครัวที่มีมูลค่าสูง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันครอบครัวทั่วโลกมีการเปลี่ยนผ่านมามากกว่า 1 รุ่น หลายครอบครัวเปลี่ยนผ่านมาถึง 3-4 รุ่น ทรัพย์สินที่ครอบครัวสะสมมาก็เพิ่มจำนวนและมูลค่าเช่นกัน นอกจากนี้ ประเภทของทรัพย์สินก็มีความหลากหลายและเป็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้ การดูแลรักษาทั้งในด้านสภาพและมูลค่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกส่งต่อ ให้สมาชิกครอบครัวรุ่นถัดไปได้อย่างเหมาะสมและคงมูลค่าหรือสามารถเพิ่มมูลค่าได้

วันที่: 1 กันยายน 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

เร่งยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ดังนั้น การนำองค์กรสู่การเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายอยู่รอบด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในหลายด้านควบคู่กันไป แนวทาง ‘SUPER’ คืออีกหนึ่งแนวทางที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจก้าวได้ไกล ว่องไว แบบไม่สะดุด

วันที่: 30 สิงหาคม 2566
บทความโดย: ธิดารัตน์ ฉิมหลวง
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Industrial Markets

 

BEPS 2.0 ผลกระทบและความท้าทายจากการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั่วโลก และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่จาก BOI

เคพีเอ็มจีได้สรุปแนวทางการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั่วโลกตามกฎเกณฑ์ภายใต้ BEPS 2.0 และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการจัดเก็บภาษีสำหรับเสาหลักที่สอง

วันที่: 27 สิงหาคม 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: ฺBEPS 2.0

 

ภาพรวมการบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย

การจัดการธุรกิจครอบครัวที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ปกป้องทรัพย์สิน และส่งเสริมความปรองดองในครอบครัว

วันที่: 17 สิงหาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

การบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย : ข้อบังคับของบริษัทครอบครัว

ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ “ข้อบังคับของบริษัทครอบครัว” เพื่อช่วยให้ธุรกิจครอบครัว รักษาความสามัคคี การรับรองความยุติธรรม การทำให้ธุรกิจเป็นมืออาชีพ และอำนวยความสะดวกในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

วันที่: 17 สิงหาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

การบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย : สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ “สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น” เพื่อช่วยให้ธุรกิจครอบครัว สร้างรากฐานที่มั่นคง รักษาความไว้วางใจและการทำงานร่วมกัน และสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์

วันที่: 17 สิงหาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

การบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย : พินัยกรรม

“พินัยกรรม 6 รูปแบบ” เพื่อช่วยให้ธุรกิจครอบครัว สามารถแต่งตั้งผู้สืบทอดหรือกำหนดบุคคลสำคัญที่จะรับช่วงต่อการจัดการและการเป็นเจ้าของ ของธุรกิจครอบครัว สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ราบรื่น

วันที่: 17 สิงหาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

การบริหารธุรกิจครอบครัว ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย : ธรรมนูญครอบครัว

“ธรรมนูญครอบครัว” เครื่องมือสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจครอบครัว เสริมสร้างความผูกพันและการแก้ไขความขัดแย้ง และรักษาความสามัคคีในครอบครัวผ่านรุ่นสู่รุ่น

วันที่: 17 สิงหาคม 2566
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย Generative AI

Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยรวมแล้วการนำ Generative AI มาใช้ในธุรกิจ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อและบริการลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าและความสำเร็จของธุรกิจ

วันที่: 6 สิงหาคม 2566
บทความโดย: ช่อทิพย์ วรุตบางกูร
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Consumer & Retail

 

มาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 กับทางเลือกในการ Work from Home

มาตรา 23/1 ไม่ได้กำหนดบังคับไว้ เพียงแต่ยกตัวอย่างไว้ว่าข้อตกลงอาจระบุเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาเริ่มงานและเลิกงาน วันและเวลาทำงาน เวลาพัก หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด ขอบเขตหน้าที่ภาระงาน ภาระการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน เป็นต้น เพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการ Work from Home จึงเป็นเรื่องของความยินยอมของทั้งสองฝ่ายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และรายละเอียดของการ Work from Home จะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

วันที่: 18 กรกฎาคม 2566
บทความโดย: กรรณิกา บุญเทียม
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Law

 

แนวทางการสร้างมูลค่าธุรกิจ SME ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เคพีเอ็มจีแนะแนวทางพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงเทรนด์ ESG ในปัจจุบัน

วันที่: 23 มิถุนายน 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องClimate Change and Sustainability Services

 

มองมุมใหม่ ‘เลือก Digital Solution ที่ใช่’ ให้ธุรกิจ

บริษัทต้องกำหนด Goal ให้ชัดเจนว่า Digital Solution นั้นจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นสำคัญ และต้องกำหนดแนวทางการวัดผลในระยะยาวเพื่อสร้าง Continuous Improvement แบบยั่งยืน โดย Goal ที่ดีคือต้องสร้าง Great Outcome And Leadership

วันที่: 26 พฤษภาคม 2566
บทความโดย: สรญา เชาวนสุนทรพงษ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องDigital Transformation

 

อนาคตธุรกิจโทรคมนาคม

เคพีเอ็มจีเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โมเดลธุรกิจ และขั้นตอนที่ช่วยผู้บริหารตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต

วันที่: 11 พฤษภาคม 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Telecomunication

 

ธุรกิจครอบครัว: ดีต่อธุรกิจ ดีต่อโลก ตอนที่ 2

แนวคิดและการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวต้องให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่มีกลยุทธ์หรือวิธีการใดที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจครอบครัว แต่ละครอบครัวต้องพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะกับธุรกิจครอบครัวของตน ซึ่งอาจจำเป็นต้องผสมผสานหลายกลยุทธ์หรือหลายวิธีเข้าด้วยกันก็เป็นได้

วันที่: 22 พฤษภาคม 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

ธุรกิจครอบครัว: ดีต่อธุรกิจ ดีต่อโลก ตอนที่ 1

ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจครอบครัว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ ความยากจน และความไม่แน่นอนในหลายส่วนของโลกมีความสำคัญมากขึ้น บรรดาผู้นำของโลกต่างหันมาให้ความสนใจกับเป้าหมาย “คน โลก และกำไร” เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม สร้างงาน มีส่วนร่วมในความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน และส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้กับครอบครัวและธุรกิจ

วันที่: 22 พฤษภาคม 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้อง: Private Enterprise

 

ปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การสร้างรายได้จากข้อมูล (Data Monetization)

องค์กรที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การสร้างรายได้จากข้อมูล (Data Monetization) หรือกระบวนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญและกำลังเติบโตในทุกธุรกิจ โดยการประเมินข้อมูลที่มีอยู่และคุณค่าที่ข้อมูลนั้นสามารถสร้างขึ้นใหม่ รวมถึงรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่ส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า นำไปสู่เป้าหมายการเติบโตและสร้างแหล่งรายได้ระยะยาวด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

วันที่: 2 พฤษภาคม 2566
บทความโดย: อิทธิพัทธ์ ลิมป์มณีรักษ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Advisory, Data & Analytics

 

โลกปรับ เกมเปลี่ยน องค์กรต้องเตรียมรับมือกับ ‘โอกาส’ และ ‘ความเสี่ยง’ ใหม่ ที่กำลังจะมาถึงอย่างไร?

เมื่อโลกปรับและเปลี่ยนไว การเตรียมองค์กรหรือธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงในหลากหลายมิติคือสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก ที่ปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน และอาจนำมาซึ่งความผิดพลาด สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้

วันที่: 20 เมษายน 2566
บทความโดย: กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง: KPMG's Powered Risk

 

การให้บริการ Data Center ในประเทศไทย

ความต้องการในตลาด Data centers ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เคพีเอ็มจี ได้สรุปประเภทของ Data centers ประโยชน์ของการใช้งาน การเตรียมความพร้อม และการเข้าเป็นผู้เล่นในตลาด Data centers

วันที่: 3 เมษายน 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องDeal Advisory, Integrated Due Diligence

 

เตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลากหลายมิติ ทำให้มีความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น โดยผลสำรวจการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2565 ของ KPMG พบว่า 64% ของผู้นำธุรกิจชั้นนำระดับโลกตระหนักถึงความเสี่ยงทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 62% ของซีอีโอ วางแผนลงทุนในการพัฒนาบริษัทสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับแนวคิดสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment, Social, and Governance (ESG) 

วันที่: 31 มีนาคม 2566
บทความโดย: ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องClimate Change and Sustainability Services

 

ธุรกิจครอบครัว: เส้นทางสู่ประสิทธิภาพสูงสุด

การวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจในเชิงปริมาณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในทุกบริษัท แต่การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจครอบครัวนั้นซับซ้อนยิ่งกว่า การรักษาวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง วัฒนธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ และชื่อเสียงในฐานะเจ้าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเฉพาะและมีความสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจครอบครัวและเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

วันที่: 30 มีนาคม 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

ธุรกิจครอบครัว: ที่นั่งใหม่บนโต๊ะธุรกิจครอบครัว

เมื่อโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการทำงานในอนาคต ได้ถูกหยิบมาเป็นรูปแบบการทำงานปัจจุบัน ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Quantum Computing, AI, Machine learning และบล็อกเชน เป็นต้น กำลังเปลี่ยนผู้ใช้งานใหม่ ให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจครอบครัว

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

จับตา ‘นวัตกรรม’ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ควรปรับตัวเองโดยการทำ Digital Transformation ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และลักษณะการบริการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลังบ้าน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าบ้าน หรือการสร้างกระบวนการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: ฐิติมา พงศ์ไชยยง
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Banking

 

พลังงานหมุนเวียน - ปัจจัยสำคัญในการลดคาร์บอน (Decarbonization through renewable energy)

เคพีเอ็มจี เปิดตัวรายงานหัวข้อ การลดคาร์บอนด้วยพลังงานหมุนเวียน ให้ข้อมูลภาพรวม แนวโน้มสำคัญ โอกาสและอุปสรรคของตลาดพลังงานหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟิก และข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสำหรับองค์กร

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องClimate Change and Sustainability Services

 

ธุรกิจครอบครัว: รูปแบบความเป็นผู้นำและผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

รูปแบบความเป็นผู้นำของธุรกิจครอบครัวอาจเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการบริหารธุรกิจครอบครัว แต่การเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว รูปแบบความเป็นผู้นำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ อายุ และระยะของธุรกิจหรือ stage ของธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

วันที่: 10 มกราคม 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจ พลิก ‘วิกฤต’ ให้เป็น ‘โอกาส’?

เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในช่วงสภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง การลองผิดลองถูกจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ เพื่อให้องค์กรสามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วง องค์กรควรปรับตัวโดยนำธุรกิจนำหน้า

วันที่: 7 มกราคม 2566
บทความโดย: Florian Magin และ วัฒนรณ วิทยประภากุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: AdvisoryRisk consulting

2022

การขยายตัวของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Expanded Automation)

KPMG ได้สรุปประเด็นสำคัญในขั้นตอนการขยายตัวของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม และความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่: 8 ธันวาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Technology, Cyber Security

 

ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น.

วันที่: 18 ตุลาคม 2565
บทความโดย: ฐนิตา ภูบดีพงศ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Deal advisory, Restructuring

 

ข้อสรุปสำคัญในประกาศกฎหมายย่อยของ PDPA (Focused PDPA new sub-regulations)

KPMG ได้สรุปข้อสำคัญในประกาศกฎหมายย่อยของ PDPA เพื่อเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบในการปฏิบัติตามข้อกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่: 24 ตุลาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Law

 

รถยนต์ไฟฟ้าเจาะมาตรการสนับสนุน EV ทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

วิกฤตภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM2.5 และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้รัฐบาลกำหนดนโยบายผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทย หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ภายใต้มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

วันที่: 9 กันยายน 2565
บทความโดย: มัลลิกา ภูมิวาร
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Trade & Customs Services, Automotive

 

การปฏิวัติทางดิจิทัลในองค์กร คือแรงขับเคลื่อนรายได้ของสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Emerging Giants in Asia Pacific)

KPMG และ HSBC เผยรายงานการสำรวจธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่า การปฏิวัติดิจิทัลเป็นแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ของสตาร์ทอัพ

วันที่: 17 สิงหาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: AdvisoryTechnology

 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการควบรวมกิจการ

ในปัจจุบันการควบรวมกิจการ หรือ Mergers & Acquisitions (M&A) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะยังคงมีธุรกรรมควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องและหลากหลายในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการดำเนินการควบรวมกิจการนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาในด้านธุรกิจ ทางการเงิน และทางภาษีแล้ว ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ในประเทศไทย

วันที่: 4 สิงหาคม 2565
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG LawIntegrated Due Diligence

 

ยืดหยุ่น (Resilience) และฟื้นฟู (Regeneration) ปัจจัยผลักดันธุรกิจครอบครัว (Global Family Businesses)

รายงานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวทั่วโลกของ KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium เผยผลสำรวจว่า ผู้นำรุ่นถัดไปที่มีโอกาสได้สะสมประสบการณ์นอกธุรกิจครอบครัวก่อน จะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการในระยะยาว รวมถึงสรุปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการฟื้นฟูธุรกิจได้เสมอ

วันที่: 6 กรกฎาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

หัวใจสำคัญของการควบรวมกิจการ: การตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย (M&A - Legal Due Diligence)

เคพีเอ็มจีเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย (Legal due diligence) ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุน กำหนดราคาสำหรับการซื้อขายกิจการ วางโครงสร้างการควบรวมกิจการ และกำหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายได้

วันที่: 1 มิถุนายน 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG LawIntegrated Due Diligence

 

3 หลักสำคัญ ธุรกิจเตรียมพร้อม PDPA

ปัจจุบัน เป็นยุคที่ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและมีความสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และก่อความเสียหายที่รุนแรงและเป็นวงกว้างได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน 

วันที่: 31 พฤษภาคม 2565
บทความโดย: ภัทรพร กายบริบูรณ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG Law

 

5 เคล็ดลับ M&A รู้ทันผู้ขายกิจการยุคโควิด

การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการระบาดในหลายระลอกที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรม ทำให้รายได้และกระแสเงินสดของหลายองค์กรลดลงเป็นอย่างมาก 

วันที่: 28 เมษายน 2565
บทความโดย: ทรงพล เกียรติเลิศพงศา
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องDeal advisory

 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Tax Measures to Support the Trading of Digital Assets and Start-ups Fundraising)

เคพีเอ็มจี ได้สรุปข้อมูลมาตรการลดหย่อนภาษี 2 มาตรการเพื่อบรรเทาภาระภาษีในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย

วันที่: 12 เมษายน 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

 

เตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เคพีเอ็มจี ได้รวบรวมและสรุปการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อควรพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA อย่างถูกต้อง

วันที่: 4 มีนาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG Law

 

การวางแผนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero กับ 8 ขั้นตอนใช้ได้จริง

เคพีเอ็มจีได้เสนอแผน 8 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2565
บทความโดย: ธเนศ เกษมศานติ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: InfrastructureClimate Change and Sustainability Services

 

สิ่งที่พิจารณากฎหมายการกำหนดราคาโอนในประเทศไทย (Tax - Transfer Pricing Law)

เคพีเอ็มจี ได้รวบรวมและสรุปสิ่งที่ต้องพิจารณาจากกฎหมายการกำหนดราคาโอนของธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยไว้ดังนี้

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax, Global Transfer Pricing Services

 

การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเตรียมความพร้อมหลังหมดยุคโควิด

เราอยู่ร่วมกับวิกฤตโควิดมา 2 ปี และปัจจุบันกำลังจะเข้าปีที่ 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิดเป็นปัจจัยให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นประเด็นที่หลายบริษัทได้คำนึงถึง เพราะหลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้ว การเตรียมพร้อมโครงสร้างบริษัทเพื่อรอวันที่เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท 

วันที่: 28 มกราคม 2565
บทความโดย: กรรณิกา บุญเทียม
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Law

 

ข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิต (The Thailand Advantage)

เคพีเอ็มจี ได้ศึกษาความสามารถในการแข่งขันด้านซัพพลายเชนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลกและการระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ ภูมิภาคเอเชียคือทางเลือกสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิต

วันที่: 25 มกราคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Industrial Manufacturing, Consumer & Retail, Automotive

2021

BEPS 2.0 ผลกระทบและความท้าทายจากการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั่วโลก

OECD เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาหนทางผสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบแนวทางที่เรียกว่า BEPS 2.0 เพื่อพิชิตความท้าทายด้านการจัดเก็บภาษีในโลกยุคดิจิทัลและข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษีภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

วันที่: 3 ธันวาคม 2564
บทความโดย: อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการที่เกี่ยวข้อง: TaxInternational Tax

 

การเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO Readiness)

การเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ เคพีเอ็มจีได้สรุปความท้าทายและกระบวนการไว้ดังต่อไปนี้

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2564
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

SPAC ทางเลือกใหม่การระดมทุนที่กำลังมาแรง

SPAC ถือเป็นเครื่องมือการระดมทุนใหม่ที่กำลังมาแรงในอเมริกา และเริ่มได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการระดมทุนแล้ว ยังเป็นโอกาสของนักลงทุนด้วย บทความนี้จะชวนทำความรู้จักกับ SPAC ในมุมที่ลึกยิ่งขึ้น

วันที่: 17 กันยายน 2564
บทความโดย: ก้องเกียรติ จตุพรภักดี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการที่เกี่ยวข้องBanking and Capital Markets

 

กลยุทธ์จัดการ Supply Chain ให้องค์กรก้าวกระโดดแบบไม่สะดุดในโลกยุคใหม่

ผลสำรวจ 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2021 พบว่า ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกเห็นว่าความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Risk) เป็นความเสี่ยงลำดับต้นๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะทำอย่างไร? 

วันที่: 6 สิงหาคม 2564
บทความโดย: ธิดารัตน์ ฉิมหลวง
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisory, Management consulting

 

Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิด

ผลสำรวจของ WEF คาดว่า อัตราส่วนการจ้างงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 67:33 ในปี 2563 เป็น 53:47 ในปี 2568 อีกทั้งในอนาคตองค์กรชั้นนำจะมีชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกลมากกว่าชั่วโมงการทำงานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัว พัฒนาทักษะการทำงาน โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

วันที่: 13 กรกฎาคม 2564
บทความโดย: มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryPeople and Change Advisory

 

กลยุทธ์สร้างโอกาส ปรับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

การปรับตัวเพื่อดำเนินธุรกิจในยุค New Normal ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดขององค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยน ถ่ายโอนและละเลิกรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่สำคัญกว่าวันนี้ แต่จะทำอย่างไรบทความนี้มีคำตอบ

วันที่: 23 มิถุนายน 2564
บทความโดย: ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryManagement consulting, Technology

 

5 ความท้าทายที่ธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวรับยุคดิจิทัลหลังโควิด-19

องค์กรไหนถ้าต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันยุคหลังโควิด-19 องค์กรนั้นจำเป็นต้องสามารถเชื่อมต่อออนไลน์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบายและกลมกลืน รวมถึงสามารถจัดการกับความท้าทาย ซึ่งมีหลัก 5 ประการด้วยกัน

วันที่: 8 มิถุนายน 2564
บทความโดย: ธนิต โอสถาเลิศ
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Consumer & Retail

 

ธุรกิจครอบครัวฝ่าวิกฤตโควิด-19: สร้างคุณค่าธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การเลือกที่จะมีธรรมาภิบาลที่ดีในธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนผสมที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่ธรรมาภิบาลของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการดำเนินธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งกลไกในการควบคุมกระบวนการธรรมาภิบาลครอบครัว ซึ่งจะเป็นแนวทางพื้นฐานให้กับครอบครัวในการฝ่าฟันกับปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่เพียงแค่วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้

วันที่: 30 เมษายน 2564
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

จัดแผนธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2564

การทำแผนธุรกิจที่บริษัทส่วนใหญ่จัดทำ คือ การให้นโยบายจากบนลงล่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารระดับถัดลงมาจึงมีข้อจำกัดในการเสนอความคิด สิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ลองพิจารณา คือ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอไอเดีย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ได้มาซึ่งแผนธุรกิจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางร่วมกัน 

วันที่: 11 มีนาคม 2564
บทความโดย: ธเนศ เกษมศานติ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryManagement consulting

 

ภาษีกับความท้าทายหลังยุคโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของทุกองค์กรและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการนำแผนการสำหรับ Digital Transformation ที่เตรียมไว้มาใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะปรับตัวและรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเรื่อง Tax Ecosystem

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564
บทความโดย: อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

 

ปรับโครงสร้างกิจการอย่างไรในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

การปรับโครงสร้างกิจการไม่มีสูตรตายตัว จำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขทางธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการอาจต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย กิจการจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

วันที่: 15 มกราคม 2564
บทความโดย: เบญจมาศ กุลกัตติมาส
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

2020

5 คำถามเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องเตรียมตัวในปี 2564

ก่อนที่จะถึงปี 2564 ผู้บริหารควรจะต้องทบทวน ตั้งคำถามที่ท้าทาย รวมถึงมุมมองใหม่ด้านวัตถุประสงค์องค์กร โมเดลธุรกิจที่ทันสมัย การลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพียงพอ การสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

วันที่: 15 ธันวาคม 2563
บทความโดย: สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisory, Management consulting

 

แนวคิด ESG ทวีความสำคัญ หัวใจหลักกลยุทธ์ธุรกิจทั่วโลกหลังโควิด-19

จากผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อสังคมและภาคธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้นและในระยะยาว ผมเห็นว่านโยบายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ธุรกิจทั่วโลกหลังโควิด-19 ในบทความนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรครับ

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2565
บทความโดย: เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Climate Change and Sustainability Services