2023

ธุรกิจครอบครัว: ที่นั่งใหม่บนโต๊ะธุรกิจครอบครัว

เมื่อโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการทำงานในอนาคต ได้ถูกหยิบมาเป็นรูปแบบการทำงานปัจจุบัน ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Quantum Computing, AI, Machine learning และบล็อกเชน เป็นต้น กำลังเปลี่ยนผู้ใช้งานใหม่ ให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจครอบครัว

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

จับตา ‘นวัตกรรม’ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ควรปรับตัวเองโดยการทำ Digital Transformation ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และลักษณะการบริการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลังบ้าน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าบ้าน หรือการสร้างกระบวนการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: ฐิติมา พงศ์ไชยยง
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Banking

 

พลังงานหมุนเวียน - ปัจจัยสำคัญในการลดคาร์บอน (Decarbonization through renewable energy)

เคพีเอ็มจี เปิดตัวรายงานหัวข้อ การลดคาร์บอนด้วยพลังงานหมุนเวียน ให้ข้อมูลภาพรวม แนวโน้มสำคัญ โอกาสและอุปสรรคของตลาดพลังงานหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟิก และข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสำหรับองค์กร

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2566
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องClimate Change and Sustainability Services

 

ธุรกิจครอบครัว: รูปแบบความเป็นผู้นำและผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

รูปแบบความเป็นผู้นำของธุรกิจครอบครัวอาจเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการบริหารธุรกิจครอบครัว แต่การเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว รูปแบบความเป็นผู้นำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ อายุ และระยะของธุรกิจหรือ stage ของธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

วันที่: 10 มกราคม 2566
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: SET’s LiVE Platform
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจ พลิก ‘วิกฤต’ ให้เป็น ‘โอกาส’?

เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในช่วงสภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง การลองผิดลองถูกจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ เพื่อให้องค์กรสามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วง องค์กรควรปรับตัวโดยนำธุรกิจนำหน้า

วันที่: 7 มกราคม 2566
บทความโดย: Florian Magin และ วัฒนรณ วิทยประภากุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: AdvisoryRisk consulting

Connect with us

2022

การขยายตัวของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Expanded Automation)

KPMG ได้สรุปประเด็นสำคัญในขั้นตอนการขยายตัวของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม และความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่: 8 ธันวาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Technology, Cyber Security

 

ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น.

วันที่: 18 ตุลาคม 2565
บทความโดย: ฐนิตา ภูบดีพงศ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Deal advisory, Restructuring

 

ข้อสรุปสำคัญในประกาศกฎหมายย่อยของ PDPA (Focused PDPA new sub-regulations)

KPMG ได้สรุปข้อสำคัญในประกาศกฎหมายย่อยของ PDPA เพื่อเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบในการปฏิบัติตามข้อกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่: 24 ตุลาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Law

 

รถยนต์ไฟฟ้าเจาะมาตรการสนับสนุน EV ทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

วิกฤตภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM2.5 และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้รัฐบาลกำหนดนโยบายผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทย หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ภายใต้มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

วันที่: 9 กันยายน 2565
บทความโดย: มัลลิกา ภูมิวาร
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Trade & Customs Services, Automotive

 

การปฏิวัติทางดิจิทัลในองค์กร คือแรงขับเคลื่อนรายได้ของสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Emerging Giants in Asia Pacific)

KPMG และ HSBC เผยรายงานการสำรวจธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่า การปฏิวัติดิจิทัลเป็นแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ของสตาร์ทอัพ

วันที่: 17 สิงหาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: AdvisoryTechnology

 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการควบรวมกิจการ

ในปัจจุบันการควบรวมกิจการ หรือ Mergers & Acquisitions (M&A) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะยังคงมีธุรกรรมควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องและหลากหลายในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการดำเนินการควบรวมกิจการนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาในด้านธุรกิจ ทางการเงิน และทางภาษีแล้ว ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ในประเทศไทย

วันที่: 4 สิงหาคม 2565
บทความโดย: บุญญาพร ดอนนาปี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG LawIntegrated Due Diligence

 

ยืดหยุ่น (Resilience) และฟื้นฟู (Regeneration) ปัจจัยผลักดันธุรกิจครอบครัว (Global Family Businesses)

รายงานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวทั่วโลกของ KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium เผยผลสำรวจว่า ผู้นำรุ่นถัดไปที่มีโอกาสได้สะสมประสบการณ์นอกธุรกิจครอบครัวก่อน จะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการในระยะยาว รวมถึงสรุปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการฟื้นฟูธุรกิจได้เสมอ

วันที่: 6 กรกฎาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

หัวใจสำคัญของการควบรวมกิจการ: การตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย (M&A - Legal Due Diligence)

เคพีเอ็มจีเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย (Legal due diligence) ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุน กำหนดราคาสำหรับการซื้อขายกิจการ วางโครงสร้างการควบรวมกิจการ และกำหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายได้

วันที่: 1 มิถุนายน 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG LawIntegrated Due Diligence

 

3 หลักสำคัญ ธุรกิจเตรียมพร้อม PDPA

ปัจจุบัน เป็นยุคที่ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและมีความสำคัญต่อธุรกิจ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และก่อความเสียหายที่รุนแรงและเป็นวงกว้างได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน 

วันที่: 31 พฤษภาคม 2565
บทความโดย: ภัทรพร กายบริบูรณ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG Law

 

5 เคล็ดลับ M&A รู้ทันผู้ขายกิจการยุคโควิด

การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการระบาดในหลายระลอกที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรม ทำให้รายได้และกระแสเงินสดของหลายองค์กรลดลงเป็นอย่างมาก 

วันที่: 28 เมษายน 2565
บทความโดย: ทรงพล เกียรติเลิศพงศา
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องDeal advisory

 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Tax Measures to Support the Trading of Digital Assets and Start-ups Fundraising)

เคพีเอ็มจี ได้สรุปข้อมูลมาตรการลดหย่อนภาษี 2 มาตรการเพื่อบรรเทาภาระภาษีในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย

วันที่: 12 เมษายน 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

 

เตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เคพีเอ็มจี ได้รวบรวมและสรุปการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อควรพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA อย่างถูกต้อง

วันที่: 4 มีนาคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องKPMG Law

 

การวางแผนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero กับ 8 ขั้นตอนใช้ได้จริง

เคพีเอ็มจีได้เสนอแผน 8 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2565
บทความโดย: ธเนศ เกษมศานติ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: InfrastructureClimate Change and Sustainability Services

 

สิ่งที่พิจารณากฎหมายการกำหนดราคาโอนในประเทศไทย (Tax - Transfer Pricing Law)

เคพีเอ็มจี ได้รวบรวมและสรุปสิ่งที่ต้องพิจารณาจากกฎหมายการกำหนดราคาโอนของธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยไว้ดังนี้

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax, Global Transfer Pricing Services

 

การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเตรียมความพร้อมหลังหมดยุคโควิด

เราอยู่ร่วมกับวิกฤตโควิดมา 2 ปี และปัจจุบันกำลังจะเข้าปีที่ 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิดเป็นปัจจัยให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นประเด็นที่หลายบริษัทได้คำนึงถึง เพราะหลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้ว การเตรียมพร้อมโครงสร้างบริษัทเพื่อรอวันที่เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท 

วันที่: 28 มกราคม 2565
บทความโดย: กรรณิกา บุญเทียม
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: KPMG Law

 

ข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิต (The Thailand Advantage)

เคพีเอ็มจี ได้ศึกษาความสามารถในการแข่งขันด้านซัพพลายเชนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลกและการระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ ภูมิภาคเอเชียคือทางเลือกสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิต

วันที่: 25 มกราคม 2565
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้อง: Industrial Manufacturing, Consumer & Retail, Automotive

2021

BEPS 2.0 ผลกระทบและความท้าทายจากการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั่วโลก

OECD เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาหนทางผสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบแนวทางที่เรียกว่า BEPS 2.0 เพื่อพิชิตความท้าทายด้านการจัดเก็บภาษีในโลกยุคดิจิทัลและข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษีภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

วันที่: 3 ธันวาคม 2564
บทความโดย: อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการที่เกี่ยวข้อง: TaxInternational Tax

 

การเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO Readiness)

การเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ เคพีเอ็มจีได้สรุปความท้าทายและกระบวนการไว้ดังต่อไปนี้

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2564
บทความโดย: FTIxKPMG
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

SPAC ทางเลือกใหม่การระดมทุนที่กำลังมาแรง

SPAC ถือเป็นเครื่องมือการระดมทุนใหม่ที่กำลังมาแรงในอเมริกา และเริ่มได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการระดมทุนแล้ว ยังเป็นโอกาสของนักลงทุนด้วย บทความนี้จะชวนทำความรู้จักกับ SPAC ในมุมที่ลึกยิ่งขึ้น

วันที่: 17 กันยายน 2564
บทความโดย: ก้องเกียรติ จตุพรภักดี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการที่เกี่ยวข้องBanking and Capital Markets

 

กลยุทธ์จัดการ Supply Chain ให้องค์กรก้าวกระโดดแบบไม่สะดุดในโลกยุคใหม่

ผลสำรวจ 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2021 พบว่า ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกเห็นว่าความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Risk) เป็นความเสี่ยงลำดับต้นๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะทำอย่างไร? 

วันที่: 6 สิงหาคม 2564
บทความโดย: ธิดารัตน์ ฉิมหลวง
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisory, Management consulting

 

Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิด

ผลสำรวจของ WEF คาดว่า อัตราส่วนการจ้างงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 67:33 ในปี 2563 เป็น 53:47 ในปี 2568 อีกทั้งในอนาคตองค์กรชั้นนำจะมีชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกลมากกว่าชั่วโมงการทำงานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัว พัฒนาทักษะการทำงาน โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

วันที่: 13 กรกฎาคม 2564
บทความโดย: มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryPeople and Change Advisory

 

กลยุทธ์สร้างโอกาส ปรับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

การปรับตัวเพื่อดำเนินธุรกิจในยุค New Normal ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดขององค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยน ถ่ายโอนและละเลิกรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่สำคัญกว่าวันนี้ แต่จะทำอย่างไรบทความนี้มีคำตอบ

วันที่: 23 มิถุนายน 2564
บทความโดย: ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryManagement consulting, Technology

 

5 ความท้าทายที่ธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวรับยุคดิจิทัลหลังโควิด-19

องค์กรไหนถ้าต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันยุคหลังโควิด-19 องค์กรนั้นจำเป็นต้องสามารถเชื่อมต่อออนไลน์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบายและกลมกลืน รวมถึงสามารถจัดการกับความท้าทาย ซึ่งมีหลัก 5 ประการด้วยกัน

วันที่: 8 มิถุนายน 2564
บทความโดย: ธนิต โอสถาเลิศ
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Consumer & Retail

 

ธุรกิจครอบครัวฝ่าวิกฤตโควิด-19: สร้างคุณค่าธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี

การเลือกที่จะมีธรรมาภิบาลที่ดีในธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนผสมที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่ธรรมาภิบาลของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการดำเนินธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งกลไกในการควบคุมกระบวนการธรรมาภิบาลครอบครัว ซึ่งจะเป็นแนวทางพื้นฐานให้กับครอบครัวในการฝ่าฟันกับปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่เพียงแค่วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้

วันที่: 30 เมษายน 2564
บทความโดย: ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องPrivate Enterprise

 

จัดแผนธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2564

การทำแผนธุรกิจที่บริษัทส่วนใหญ่จัดทำ คือ การให้นโยบายจากบนลงล่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารระดับถัดลงมาจึงมีข้อจำกัดในการเสนอความคิด สิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ลองพิจารณา คือ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอไอเดีย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ได้มาซึ่งแผนธุรกิจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางร่วมกัน 

วันที่: 11 มีนาคม 2564
บทความโดย: ธเนศ เกษมศานติ์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisoryManagement consulting

 

ภาษีกับความท้าทายหลังยุคโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของทุกองค์กรและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการนำแผนการสำหรับ Digital Transformation ที่เตรียมไว้มาใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะปรับตัวและรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเรื่อง Tax Ecosystem

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2564
บทความโดย: อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

 

ปรับโครงสร้างกิจการอย่างไรในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

การปรับโครงสร้างกิจการไม่มีสูตรตายตัว จำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขทางธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการอาจต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย กิจการจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

วันที่: 15 มกราคม 2564
บทความโดย: เบญจมาศ กุลกัตติมาส
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Tax

2020

5 คำถามเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องเตรียมตัวในปี 2564

ก่อนที่จะถึงปี 2564 ผู้บริหารควรจะต้องทบทวน ตั้งคำถามที่ท้าทาย รวมถึงมุมมองใหม่ด้านวัตถุประสงค์องค์กร โมเดลธุรกิจที่ทันสมัย การลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพียงพอ การสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

วันที่: 15 ธันวาคม 2563
บทความโดย: สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้องAdvisory, Management consulting

 

แนวคิด ESG ทวีความสำคัญ หัวใจหลักกลยุทธ์ธุรกิจทั่วโลกหลังโควิด-19

จากผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อสังคมและภาคธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้นและในระยะยาว ผมเห็นว่านโยบายและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ธุรกิจทั่วโลกหลังโควิด-19 ในบทความนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรครับ

วันที่: 17 พฤศจิกายน 2565
บทความโดย: เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ที่มา: The Standard Wealth
บริการทีเกี่ยวข้อง: Climate Change and Sustainability Services