Či už ste súkromná osoba alebo veľký podnikateľ, kontaktu s nehnuteľnosťami a stavebným právom sa málokedy vyhnete. Právo nehnuteľností a stavebné právo ovplyvňuje každého z nás. Práve z tohto dôvodu je dôležité mať k dispozícii zodpovedný tím právnikov, ktorý sa touto problematikou denne zaoberá.

Nahradenie dlhoročne zaužívaných právnych predpisov prinieslo zmeny v mnohých oblastiach stavebného práva a elektronizáciu mnohých procesov. Vďaka nám ich budete vedieť efektívne využiť.

Ako vám vieme pomôcť

Bez starostí, rýchlo a s využitím moderných technológií vám pomôžeme s realizáciou vašich projektov. Radi vám pomôžeme najmä pri:

 • právnych previerkach v oblasti vlastníckych a iných vzťahov k nehnuteľnostiam;
 • kúpe, predaji a prenájme bytov, domov, kancelárskych a obchodných priestorov, priemyselných a výrobných hál;
 • riešení vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov;
 • právnych otázkach spojených s developmentom, plánovaním a výstavbou nehnuteľností;
 • príprave a účasti na verejnom obstarávaní, zriaďovaní konzorcií;
 • príprave všetkej zmluvnej dokumentácie podľa vašich potrieb (kúpnych zmlúv, záložných zmlúv, zmlúv o vecných bremenách, nájomných a podnájomných zmlúv, zmlúv o dielo, podkladov pre vydanie rozhodnutí o zápise a pod.);
 • právnych otázkach súvisiacich s projektovým financovaním a akvizíciami;
 • konaniach súvisiacich s výstavbou a developmentom (územné, kolaudačné, stavebné a vyvlastňovacie konanie);
 • konaniach o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov z pôdnych fondov;
 • komunikácii so správnymi orgánmi na úseku územného plánovania a výstavby a zastupovaní v príslušných konaniach; či
 • sporových konaniach týkajúcich sa nehnuteľností a práv k nim.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah