Zamestnanie štátnych príslušníkov z iných krajín alebo ich vysielanie na Slovensko si od zamestnávateľa a zamestnanca vyžaduje splnenie veľkého množstva zákonných požiadaviek. Dôležité je dobré načasovanie, správny manažment zberu údajov a podania potrebných žiadostí, ako aj bezchybná orientácia v právnych predpisoch.

Ak potrebujete správne riešenie v súlade s legislatívou a s ohľadom na požiadavky vašej firmy aj zamestnancov, je lepšie spoliehať sa na skúsenosti profesionálov. Vďaka dlhoročnej skúsenosti a know-how v imigračných záležitostiach je KPMG pre vás partnerom, ktorý vám pomôže ušetriť čas a náklady.

Nedodržanie zákona môže viesť k rôznym sankciám, v niektorých prípadoch až k zrušeniu povolenia na pobyt pre zamestnanca alebo k pokute za nelegálne zamestnávanie pre zamestnávateľa.

Ako vám vieme pomôcť

KPMG na Slovensku poskytuje imigračné služby nadnárodným, medzinárodným aj lokálnym spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku v rôznych oblastiach podnikania. Naše skúsenosti staviame na dlhoročnej praxi a budovaní silného know-how. Rozumieme potrebám našich klientov a neustále sledujeme zmeny v imigračnej legislatíve, ktoré ihneď prenášame do našich procesov. Preto vám radi poskytneme pomoc v štandardných imigračných záležitostiach alebo nájdeme riešenie na mieru pre vaše špecifické potreby, v súlade so zákonnými požiadavkami.  

Radi vám v celom procese imigračného konania budeme asistovať. Naša profesionálna podpora pri získaní víz, pracovných povolení a povolení na pobyt zahŕňa:

  • Poradenstvo pre zvolenie vhodného imigračného procesu
  • Podporu v celom procese zberu, prekladov a prípravy dokumentov
  • Časový manažment povoľovacích konaní a obnovenie existujúcich povolení
  • Osobnú asistenciu pri návšteve cudzineckej polície a podaní potrebných žiadostí
  • Podporu pri plnení pracovno-právnych povinností pri zamestnávaní cudzincov
  • Zastupovanie pri komunikácii s úradmi (cudzinecká polícia, úrady práce, inšpektorát práce, ...)
  • Vykonanie iných úkonov potrebných pre získanie víz, povolenia na pobyt alebo pracovného povolenia.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah