Prečo by Vás previerka v oblasti DPH mala zaujímať

Ak daňový úrad požiadate o vrátenie DPH a daňový úrad zaháji daňovú kontrolu, pravdepodobnosť vyrubenia pokuty je vyššia ako 35% (každá tretia daňová kontrola končí nálezom), pričom

 • v roku 2019 sa takmer 60% daňových kontrol zameralo na oblasť DPH,
 • daňové úrady za rok 2019 odhalili chyby v oblasti DPH vo výške 410 mil. €,
  predstavte si tie pokuty.

Riziko nepríjemností Vám pomôže znížiť KPMG DPH previerka za 900 €.


Ako vám vieme pomôcť

Ak chcete vedieť, či nemáte nezrovnalosti v daňovom priznaní k DPH, preveríme vaše interné procesy a poradíme vám ako ich upraviť.

Služby, ktoré ponúkame našim klientom

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.


Služby, ktoré ponúkame našim klientom

Expresná DPH previerka

 • Identifikácia hlavných dodávateľských a odberateľských vzťahov v rámci uskutočňovaných tuzemských, ako aj zahraničných transakcií počas diskusie s osobou zodpovednou za prípravu DPH výkazov.
 • Identifikácia potenciálnych rozdielovv uplatňovaní DPH podľa zákona o DPH.
 • Analýza 3 vybraných zmlúv z pohľadu DPH.

Naším výstupom bude správa obsahujúca zásadné zistenia a pochybenia v oblasti DPH, ako aj súvisiace potenciálne riziká. Náš honorár za vykonanie expresnej daňovej previerky predstavuje 900 €.

VAT Health Check (limitovaná DPH previerka)

 • Identifikácia hlavných dodávateľských a odberateľských vzťahov v rámci tuzemských, ako aj zahraničných transakcií.
 • Preverenie uskutočňovaných transakcií a súvisiacej dokumentácie z hľadiska DPH na vybranej vzorke dokladov.
 • Identifikácia potenciálnych rozdielov v uplatňovaní DPH podľa zákona o DPH, ako aj v súvisiacejdokumentácii a DPH výkazoch.
 • Preverenie uplatňovaného prístupu, ako aj nastavenia systému prípravy DPH priznaní a ostatných DPH výkazov so zameraním sa na rizikové oblasti.

Naším výstupom bude správa obsahujúca zásadné zistenia a pochybenia, ako aj všeobecné odporúčaniana ich odstránenie alebo zmiernenie následkov. Náš honorár za tento typ previerky dohodneme s Vami na základe odhadovaného rozsahu zákazky.

Doplnkové služby v oblasti DPH

 • Previerka nastavenia interných procesov na overenie dodávateľov s cieľom minimalizovať riziko zapojenia do prípadného daňového podvodu.
 • Vypracovanie interných smerníc v oblasti DPH – uplatňovanie DPH pri vybraných transakciách,preukazovanie ich uskutočnenia, súvisiaca požadovaná dokumentácia.

Naším výstupom bude správa k nastaveniu interných procesov a odporúčania na zmeny v danom systéme, ako aj vypracované interné smernice v oblasti DPH. Náš honorár za doplnkové služby stanovíme na základe našej dohody podľa odhadovaného rozsahu zákazky.


Kontaktujte nás