Elvíra Ungerová

Senior manažérka

KPMG na Slovensku

Elvíra je daňová poradkyňa, ktorá sa špecializuje na problematiku DPH, a vo svojej praxi v KPMG na Slovensku vo výraznej miere prichádza do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ.