KPMG Prieskum o vykazovaní udržateľnosti 2022 je jedným z najkomplexnejších a celosvetovo najuznávanejších prieskumov.

Zachytáva aktuálny stav vykazovania informácií o udržateľnosti a najnovšie trendy. Je založený na analýze výročných správ, správ o udržateľnosti a ESG správ ako aj webových stránok 5 800 spoločností v 58 krajinách, vrátane Slovenska.

Dátum: 25. 11. 2022   |   Čas: 10:00 - 11:00   |   Poplatok: zadarmo   |   Miesto: hybrid*

Na webinári sa pozrieme na kľúčové výstupy prieskumu:

  • Najnovšie trendy vo vykazovaní o udržateľnosti a ESG faktorov
  • Vykazovanie informácií súvisiacich so zmenou klímy a znižovaním uhlíkovej stopy
  • Vykazovanie o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)
  • Vykazovanie údajov týkajúcich sa biodiverzity

*Hybridná konferencia

Webinára sa môžete zúčastniť aj osobne v priestoroch KPMG na Slovensku a stretnúť sa tak s našimi odborníkmi. V prípade záujmu pri registrácii uveďte, že sa chcete konferencie zúčastniť osobne. Počet miest je limitovaný.


informative image