Webinár | Uisťovacie služby v oblasti ESG

Základné princípy ESG z pohľadu uistenia

Základné princípy ESG z pohľadu uistenia

ACCA Česká republika, Slovensko a Maďarsko organizujú webinár Assurance in ESG Area.

KPMG prezentacia bude zameraná na základne princípy ESG z pohľadu uistenia. Prediskutujeme čo je podstatou ESG témy a aké by mali byť očakávania spoločnosti. Pozrieme sa bližšie na ocakávania trhu a verejnosti a ako uistenie pomôže firmám v napĺňaní týchto očakávaní.

Michal Maxim, riaditeľ pre sektor finančných služieb a uisťovacích služieb v oblasti ESG, KPMG na Slovensku, vysvetlí hlavné princípy témy ESG z pohľadu uisťovania. Budeme diskutovať o čom je ESG a aké by mali byť úvahy spoločností.

Dátum: 11. novembra 2021
Čas: 14h

informative image