Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie

7. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2021

7. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2021

Ak sa venujete compliance, zaujímate sa o integrity manažment, trvalú udržatelnosť alebo greenwashing, tohtoročná konrefencia Slovak Compliance Days 2021 je pre vás to pravé. 

Témou tohtoročnej konferencie je Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie. Program konferencie bude rozdelený do dvoch paralelných blokov obohatených o diskusné fóra.

V rácmi bloku sa predstavi náš kolega Michal Maxim, riaditeľ pre sektor finančných služieb a uisťovacích služieb v oblasti ESG, ktorý sa bude venovať téme Evolúcia témy ESG a usmernenia, ktoré z nej vyplývajú.

Dátum: 30. november 2021

informative image