V 18. a 19. storočí urobila priemyselná revolúcia z účtovníctva povolanie. Zakladatelia KPMG boli pri tom a pomáhali tento odbor formovat. Dnešné KPMG vzniklo vďaka zlúčeniu Peat Marwick International (PMI) a Klynveld Main Goerdeler (KMG) a ich jednotlivých členských firiem.

Zakladatelia

K ako Klynveld Piet
Klynveld založil účtovnícku spoločnosť Klynveld Kraayenhof & Co. v Amsterdame v roku 1917.

P ako Peat William
Barclay Peat založil účtovnícku spoločnosť William Barclay Peat & Co. v Londýne v roku 1870.

M ako Marwick James
Marwick založil v New York City v roku 1897 spolu s Rogerom Mitchellom učtovnícku spoločnosť Marwick, Mitchell & Co.

G ako Goerdeler
Dr. Reinhard Goerdeler bol počas mnohých rokov predsedom Deutsche Treuhand-Gesellschaft a neskôr predsedom KPMG.

zakladatelia

História

1867  Robert Fletcher zakladá učtovnícku spoločnosť, ktorá je neskôr pomenovaná Peat Marwick Mitchell.

1870 William Barclay Peat vstupuje do firmy.

1877  Thomson McLintock otvára kanceláriu v Glasgowe.

1897  V New Yorku je založená spoločnosť Marwick Mitchell & Co.

1925  Peat a Marwick Mitchell & Co sa spájajú a vytvárajú transatlantickú spoločnosť.

1979  Thomson McLintock zakladá spoločnosť KMG, skupinu nezávislých národných firiem, so sídlom v Európe.

1987  Prebieha fúzia týchto dvoch spoločností a je vytvorená KPMG.

1991  Je založená spoločnosť KPMG na Slovensku so sídlom v Bratislave.

2014  KPMG otvára pobočku v Košiciach.