S účinnosťou od 1. októbra 2023 nahradí Quentin Crossley vo funkcii riadiaceho partnera KPMG na Slovensku Kennetha Ryana. V zmysle pravidiel nášho podnikového riadenia (corporate governance) má pozícia riadiaceho partnera spoločnosti pevne stanovené funkčné obdobie, pričom rotuje medzi jednotlivými členmi Rady partnerov KPMG na Slovensku.

Kenneth Ryan vedie KPMG na Slovensku ako riadiaci partner posledných desať rokov. Počas svojho pôsobenia presadzoval orientáciu na klienta a zamestnancov, a jej začlenenie do DNA firmy. Zároveň nastavil smerovanie KPMG na Slovensku na ďalšie roky. Od 1. októbra sa Kenneth pripojí k výkonnému tímu KPMG pre strednú a východnú Európu (KPMG CEE Executive Team).

Quentin Crossley nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2000. Vďaka svojmu širokému multifunkčnému záberu sa zásadným spôsobom podieľal na podpore rastu firmy v uplynulých rokoch a má rozsiahle lokálne znalosti a prepojenie s firmou KPMG na Slovensku. V poslednom období bol zodpovedný za množstvo našich najväčších lokálnych aj medzinárodných klientov. Jeho zameranie na klientsku skúsenosť a proaktívny go-to-market prístup sú zárukou, že naša jedinečná kultúra a rastové ambície budú naďalej prekvitať.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás