Optimizmus v bankovom sektore pokračuje aj v roku 2022. Štandardizované vykazovanie ESG bude aj naďalej pre väčšinu bánk vo svete dobrovoľné. Tempo bankových fúzií a akvizícií sa v najbližších mesiacoch spomalí. Kryptoaktíva celkovo predstavujú približne dva bilióny eur v trhovej hodnote s približne 200 miliónmi používateľov – banky, ktoré podobné služby investícií neposkytujú, môžu prepásť jedinečnú príležitosť. Medzi kľúčové ciele odvetvia patrí získanie a udržanie si odborníkov na technológie. Tieto informácie vyplývajú globálnej štúdie KPMG, Shifting to a higher gear – Top issues banks face in 2022 and beyond.

Banky potrebujú držať krok s dobou a digitalizáciou a jednoduchým používateľským prostredím uspokojiť nároky klientov, aby si udržali svoju pozíciu na trhu. Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu bankového sektora bude pravdepodobne schopnosť manažérov rýchlo predvídať, reagovať a prispôsobovať sa technickým výzvam a príležitostiam budúcnosti. 

Bankový sektor na Slovensku

Slovenský bankový trh bude v roku 2022 ovplyvnený viacerými významnými trendmi.

Čo môže očakávať bankový sektor vo svete v roku 2022?

Rast úverov a zvýšenie sadzieb

Bankám sa počas pandemických rokov 2020 a 2021 darilo mimoriadne dobre. Spotrebitelia uskutočňovali čoraz viac platieb mimo hotovosti a obmedzovali návštevy pobočiek. Mnohé banky sa podieľali na distribúcii vládnych stimulov, úľav a úverov.

Optimizmus bude pokračovať aj v roku 2022: Rast úverov a zvýšenie sadzieb by malo zdvihnúť čistú úrokovú maržu a úverová kvalita zostane taktiež vysoká. KPMG CEO prieskum minulý rok odhadoval, že počas nasledujúcich troch rokov väčšina amerických bánk dosiahne rast ziskov až o 2,5 percenta ročne a tretina uviedla, že očakáva ešte vyšší rast.

Investície do digitálneho bankovníctva

Reakciou bánk na prudké tempo zmien a silnú konkurenciu sú nemalé investície do digitálneho bankovníctva. Každá spoločnosť – nielen banky – súťaží o podiel na trhu. Tí, ktorí prijali digitálnu agendu, budú schopní splniť rastúce požiadavky klientov a poskytnúť im pozitívnu zákaznícku skúsenosť v rámci viackanálových produktov a služieb.

Fúzie a akvizície (M&A)

Tempo bankových fúzií a akvizícií (M&A) sa na niekoľko mesiacov spomalí. Prísnejšie regulácie môžu znížiť počet obchodov. Je to spôsobené nariadením vydaným v minulom roku, ktoré žiada od štátnych regulátorov posilniť dohľad nad fúziami bánk.

Udržateľné a sociálne zodpovedné správanie

Udržateľné a sociálne zodpovedné správanie pri rozhodovaní o poskytovaní pôžičiek, ponúkaní investičných produktov a vykonaní každodennej obchodnej činnosti v dnešnej dobe očakávajú od bánk nielen regulátori a analytici, ale aj zákazníci. Sedem z desiatich bánk vo svete už začalo v roku 2021 začleňovať riziká súvisiace s klímou do svojho širšieho rámca riadenia rizík.

Štandardizované vykazovanie ESG v roku 2022 bude naďalej väčšinou dobrovoľné. Banky sú si však vedomé toho, že regulátori môžu takéto informácie čoskoro vyžadovať.

Kybernetické riziko

Kybernetické riziko je regulátormi označené ako najväčšie riziko finančnej stability. Vzhľadom na vysoko prepojenú povahu bankového sektora a jeho závislosti od kritických poskytovateľov služieb tretích strán, musí finančný sektor implementovať konkrétne kroky na zmiernenie rizík a odolnosť v súvislosti s frekvenciou a vplyvom kybernetických hrozieb.

Kryptomeny a iné digitálne aktíva

Kryptomeny a iné digitálne aktíva sú medzi maloobchodnými a firemnými zákazníkmi atraktívnou investíciou. Banky, ktoré podobné služby neposkytujú, môžu prepásť jedinečnú príležitosť. Kryptoaktíva predstavujú približne dva bilióny eur v trhovej hodnote s približne 200 miliónmi používateľov.

Získanie a udržanie si odborníkov na technológie

Získanie a udržanie si odborníkov na technológie patrí medzi kľúčové ciele bankového odvetvia. Zvyšovanie potrebných technických schopností zamestnancov si vyžaduje tímovú prácu medzi členmi predstavenstva a manažmentu, ako aj investície času a peňazí. Banky budú čeliť nedostatku šikovných ľudí s digitálnymi, technickými a technicko-finančnými zručnosťami, keďže sa o nich delia s technologickými firmami a ďašími odvetviami. Plánujú preto zvýšenie výdavkov na takýchto zamestnancov

Legistatíva sa neustále mení

Legistatíva sa neustále mení a daňoví pracovníci bánk či výkonní úradníci si budú musieť vybudovať schopnosť byť pripravení rýchlo sa prispôsobiť a zvážiť, ako by nové pravidlá a vývoj mohli ovplyvniť spoločnosť. Nové nariadenia môžu presahovať rámec tradičných každodenných úloh a ovplyvňujú viaceré oddelenia v štruktúre firmy.

O štúdii

Globálna KPMG štúdia Shifting to a higher gear – Top issues banks face in 2022 and beyond predstavuje zhrnutie výziev, ktorým čelí bankový sektor ovplyvnený nedávnym ekonomickým, geopolitickým a regulačným vývojom. Spoločnosť KPMG identifikovala hlavné výzvy, ktorým budú banky čeliť v roku 2022.