Druhá polovica roku 2020 bola v Európe historicky jedno z najaktívnejších období v oblasti fúzií a akvizícií. Očakáva sa, že firmy a investori si v blízkej dobe sadnú k rokovaciemu stolu s cieľom uzatvoriť transakcie z jesene 2020. Záujem je najmä o spoločnosti zo sektoru technológií. Tieto zistenia vyplynuli z analýzy, ktorú zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku a v Českej republike.

Aktivita v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) ožíva a investori, najmä z radov private equity firiem sú otvorení novým príležitostiam. Prispievajú k tomu nízke úrokové sadzby, ako aj značný objem zdrojov vo fondoch finančných investorov.

„Už v najbližších mesiacoch očakávame na československom trhu výraznú M&A aktivitu. Viacero transakcií bolo totiž majiteľmi firiem na jeseň 2020 odložených a aktuálne sa dostavajú späť k vyjednávaciemu stolu. Na základe pôvodných cenových indikácií a dohôd,“ konštatuje Stanislav Šumský, partner oddelenia transakčného poradenstva, KPMG na Slovensku.

Spoločnosti môžu použiť fúzie a akvizície na stabilizáciu prevádzok, napríklad prostredníctvom predaja nestrategických aktív alebo častí podnikov s cieľom sústrediť kapitál na primárne obchodné činnosti. Mnohé firmy podnieti k M&A potreba digitalizácie a transformácie. Transakciou možno urýchliť adopciu technologických riešení a nezaostať tak za konkurenciou.

Z analýzy KPMG vyplynulo, že celkový objem transakcií v roku 2020 v Európe zaznamenal medziročný nárast vo výške 5 %. Došlo však k poklesu celkového počtu realizovaných transakcií. Rast objemu transakcií za celý rok 2020 bol poháňaný predovšetkým druhou polkou roka, kedy objem transakcií v Európe dosiahol 552 miliárd dolárov.

Medziročný nárast podielu na celkovom objeme realizovaných transakcií zaznamenali najmä sektory technológií, telekomunikácií, zdravotníctva a finančných služieb. Sektor technológií zaznamenal za rok 2020 viac ako 50 %-ný nárast celkovej hodnoty objemu realizovaných transakcií. Naopak najväčší prepad transakcií uskutočnených privátnymi investormi v roku 2020 zaznamenal spotrebný sektor, služby a cestovný ruch. Konkrétne o - 22 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

„V sektore spotrebného tovaru, služieb a cestovného ruchu očakáváme v roku 2021 zo strany investorov rast záujmu. Bude motivovaný predovšetkým očakávaniami výhodných nákupov a oživenia celého sektora s ústupom pandémie Covid-19,“ uzatvára S.Šumský.

O štúdii

Výsledky štúdie vznikli analýzou stoviek uskutočnených transakcií v rámci regiónu Európy počas obdobia rokov 2016 až 2020. Zozbierané dáta spracovali transakčné tímy KPMG v Českej a Slovenskej republike. Zistenia boli doplnené na základe diskusií s desiatkami strategických a finančných investorov v rámci regiónu CEE.