Pacienti vo svete chcú mať čoraz väčší prístup k svojim zdravotným záznamom. Od zdravotníckych zariadení budú postupne očakávať virtuálnu zdravotnú starostlivosť, monitorovanie na diaľku a elektronické predpisovanie liekov. Pandémia tiež podnietila väčšie prijatie telemedicíny. Prieskumy naznačujú, že viac ako 70 % svetovej populácie bude v budúcnosti naďalej používať telemedicínu ako primárny kanál pre prvý kontakt s lekárom. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov prieskumu Harvey Nash/ KPMG CIO survey 2020

Až 39 % respondentov prieskumu KPMG zo sektoru zdravotníctva si myslí, že zmeny, ktoré nastali dopadom pandémie, s nami ostanú nastálo a sú v prospech klientov - pacientov. Je to o 10 % opýtaných viac, ako je priemer v ostatných odvetviach. 

„Aj realita na Slovensku ukázala, že veľká časť starostlivosti o pacienta sa dá preniesť z ambulancie do telemedicíny. Lekári vedia v mnohých prípadoch pomôcť pacientovi aj cez telefón, čím predídu plným čakárňam. Negatívne na tejto zmene je, že počas pandémie v domácej liečbe ostávajú aj pacienti, ktorí by boli za štandarných okolností hospitalizovaní,“ konštatuje Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia rizikového poradenstva, KPMG na Slovensku.

„Aby pacienti vedeli zvládať domácu liečbu, pomohlo by, ak by telefonický kontakt bol doplnený online nástrojmi, kde by si pacienti mohli zaznamenávať svoje zdravotné parametre (napríklad teplotu alebo výsledky z oxymetra),“ dopĺňa P.Adamec.

Náklady na technologické riešenia v zdravotníctve narástli medziročne z dôvodu pandémie o 10 %. Sedem z desiatich opýtaných IT manažérov považuje za preferovanú cestu k poskytovaniu služieb automatizáciu. Okrem nej patria medzi prioritné IT investície v zdravotníctve používateľská skúsenosť pacientov, ich zapojenie do procesu, ako aj bezpečnosť a ochrana dát a súkromia.

Ani tento sektor neobchádzala v roku 2020 zvýšená miera kybernetických útokov. Ich počet sa v prvej vlne pandémie zvýšil o 35 %, čo je však o 6 % menej ako v ostatných sektoroch. Viac ako osem z desiatich takýchto útokov bolo vo forme phishingu, teda podvodných e-mailov. Aj v zdravotníctve je preto v oblasti IT najvyšší dopyt po kandidátoch so znalosťou kybernetickej bezpečnosti.

Top talenty do sektoru zdravotníctva podľa prieskumu KPMG priláka štýl vedenia a firemná kultúra, platové podmienky i možnosti kariérneho rastu a vzdelávania. „Čoraz dôležitejšiu úlohu budú mať platformy pre diaľkové vzdelávanie, ktoré umožnia zamestnancom v zdravotníctve rýchlo sa rekvalifikovať a nadobudnúť zručnosti, ktoré sú potrebné v novom normále,“ vysvetľuje P.Adamec.

Z výsledkov prieskumu CIO Survey 2020 tiež vyplynulo, že počas pandémie zaviedli takmer tri štvrtiny firiem zo sektoru zdravotníctva vo svete programy na ochranu duševného zdravia zamestnancov. Odborníci odporúčajú, aby sa vedúci pracovníci nebáli o tejto téme otvorene diskutovať. Už len jednoduchá otázka: „Ako sa máš?“ môže zamestnancovi s problémami pomôcť zveriť sa.

O štúdii

Štúdia CIO Survey je najväčším prieskumom medzi IT manažérmi na svete z hľadiska počtu respondentov: V roku 2020 jeho už 22.vydanie zrealizovali spoločnosti Harvey Nash a KPMG na vzorke 4 200 respondentov. Zber dát prebehol v dvoch fázach – prvá sa uskutočnila pred pandémiou COVID-19 (so začiatkom v decemberi 2019) a druhá počas pandémie (jún-august 2020) v 83 krajinách sveta. Analýza sektoru zdravotníctva sa uskutočnila na vzorke 219 respondentov z radov IT manažérov po celom svete. Viac informácií o prieskume a jeho kompletné výsledky nájdete na www.hnkpmgciosurvey.com