Vplyv pandémie na finančnú stabilitu firiem na Slovensku vyvrcholí v poslednom štvrťroku 2020. Z diskusií s bankami vyplýva, že nás zanedlho čaká ťažšie obdobie strategických reorganizácií a finančných reštrukturalizácií.

Globálny trh fúzií a akvizícií (M&A) je významne zasiahnutý pandémiou COVID-19. Medzi decembrom 2019 a júnom 2020 mesačný počet úspešne uzatvorených transakcií celosvetovo klesol o 45 %. Väčšina obchodov v prvom polroku 2020 prebehla do polovice marca, následne nastal na trhu útlm, ktorý trval do konca mája. Prvý mierny rast počtu transakcií bol zaznamenaný v júni.

Na druhej strane, hodnota firiem pri akvizíciách ostala v tomto období relatívne stabilná. A to aj napriek očakávaniam investorov private equity, ktorí odhadovali takmer okamžitý negatívny vplyv na úrovni 20 až 30 percent na oceňovacích násobkoch.

Na Slovensku a v Česku zatiaľ len mierny pokles

V regióne strednej a východnej Európy (CEE), vrátane Slovenska a Česka, globálny trend na úrovni uzatvorených transakcií za rovnaké obdobie ešte nie je v plnom rozsahu cítiť.  V regióne CEE došlo k 28 % poklesu a na Slovensku a v Česku iba 16 %.

Priemerné oceňovacie násobky zisku EBITDA pri transakciách uzatvorené v pozorovanom období v regióne CEE sa dokonca držali na celkom slušnej úrovni – približne 8,5-násobku, čo je porovnateľné s medziročnými hodnotami predchádzajúceho roka. Netreba avšak zabúdať, že na Slovensku a v Česku sa bežne aplikuje veľkostný diskont približne 4 až 10 % na trhové násobky kvôli obmedzenej veľkosti a rozmeru transakcií (kupovaných firiem) a s tým spojeným vyšším rizikom investície.

Za týmto rozdielom oproti globálnemu vývoju môžu stáť vyvíjané M&A príležitosti v našom regióne počas najagresívnejších investičných rokov 2018 a 2019 od finančnej krízy v roku 2008, ako aj samotný charakter M&A obchodov, ktorých uzatvorenie a oznámenie sa môže natiahnuť minimálne na 3 až 6 mesiacov. 

Investori na Slovensku majú silný apetít po firmách s veľkým potenciálom

Z diskusií s bankami vyplýva, že nás zanedlho čaká ťažšie obdobie strategických reorganizácií a finančných reštrukturalizácií. Očakávame, že vplyv pandémie na finančnú stabilitu firiem na Slovensku vyvrcholí už od 4. štvrťroku 2020.

Dobrou správou je, že okrem bankového sektora je dostatok peňazí aj na iných finančných trhoch, ktoré predstavujú napríklad fondy private equity (PE). Pomer nerozinvestovaných zdrojov vo fondoch PE predstavuje približne 70 %. Za uplynulé roky získali spoločnosti private equity rekordný objem kapitálu od investorov na nové investície a projekty vo výške približne 4 miliárd eur. Tento významný objem peňazí na rozinvestovanie je teda k dispozícii aj na záchranu úspešných firiem na Slovensku a v Česku. 

„V rámci KPMG M&A poradenstva vidíme, že po utlmení prvej vlny COVID-19 od mája 2020, 8 z 10 našich klientov z radov strategických alebo finančných investorov má záujem o KPMG služby spojené s vyhľadávaním akvizičných cieľov a nových príležitostí,“ uviedol Stanislav Šumský, partner transakčného poradenstva KPMG na Slovensku.

Potvrdzuje to silný apetít investorov poskytnúť finančné zdroje na výpomoc, rozvoj alebo odkup spoločností s veľkým potenciálom a rýchlym očakávaným zotavením a rastom v pokoronovom období.