Počet uzatvorených M&A transakcií na Slovensku a v Čechách v 1. štvrťroku 2020 medziročne klesol o 28 %. Aký je sentiment investorov a bánk v súvislosti s realizáciou strategických projektov a M&A v čase koronakrízy? Zisťovali sme medzi viac ako 50 profesionálmi z radov private equity fondov, strategických investorov a bánk:

  • Iba jedna z desiatich prebiehajúcich transakcií bude s vysokou pravdepodobnosťou v aktuálnej situácii uzavretá, v ostatných prípadoch investori, ale aj predávajúci počkajú, kým budú jasnejšie ekonomické dopady na firmy.
  • M&A aktivita v sektore nehnuteľností zrejme pocíti oživenie najskôr v roku 2021.
  • Investori v privátnych transakciách predpokladajú minimálne 20-percentný pokles v cenových ponukách.
  • Silným motorom akvizícií budú po kríze pravdepodobne fondy private equity, ktoré majú na investície v regióne CEE dostupné zdroje minimálne vo výške 2,5 miliardy eur. 
  • Firmy môžu M&A použiť aj na stabilizáciu napríklad vďaka predaju nestrategických (non-core) aktív, časti podnikov a rozdelení (demergerov).
  • Štyria z piatich finančných investorov už teraz vyhľadávajú nové investičné možnosti a konsolidačné príležitosti.

90 % prebiehajúcich transakcií sa pred podpisom pozastavilo

Ak sa sentiment na trhu výrazne nezlepší, tak sa v priebehu 2. štvrťroka 2020 pravdepodobne uzavrie iba jedna z desiatich prebiehajúcich transakcií vo finálnom štádiu. Uzatvárajú sa výhradne transakcie v záverečnej fáze procesu a v odvetviach, kde investori očakávajú akceptovateľné riziko dopadu COVID-19. 

Najčastejšie uvádzanými dôvodmi zastavenia transakcií v súvislosti s COVID-19 sú:

  • všeobecná nestabilita a zmena situácie na trhu a neschopnosť odhadnúť vplyv na spoločnosť (93 %),
  • ochrana vlastnej likvidity a neistota vo vlastnej spoločnosti alebo investičnom portfóliu (67 %),
  • zastavenie alebo redukcia financovania na strane bánk (27 %).

Rozhodnutie zastaviť transakciu prijímajú rovnako predávajúci ako aj kupujúci, pričom absolútna väčšina vlastníkov firiem, ktorí plánovali predať firmu, tento proces odložila. Trh je v tomto viac-menej konsenzuálny – transakcie odložili všetci, čo mohli bez ohľadu na veľkosť, finančnú silu a sektor.

V prvých dvoch dekádach marca prebehli transakcie, kde sa čakalo už len na vysporiadanie (closing). V prípade transakcií, ktoré sú v súčasnosti podpísané a čakajú na uzavretie, kupujúci uprene sledujú vplyv koronakrízy a odhadujú, aký dopad môže mať táto situácia po uvoľnení reštrikcií. Kde je to možné investori zvažujú použitie klauzuly o významnej negatívnej zmene (Material Adverse Change), ktorá im umožňuje aj podpísanú transakciu neuzavrieť.

„Heslom dnešných dní je čakať a sledovať vývoj. Väčšina investorov ako aj predávajúcich je pripravená sa vrátiť k rozbehnutým transakciám, ak sa situácia na trhu v krátkom čase stabilizuje,“ hovorí Stanislav Šumský, partner transakčného poradenstva KPMG na Slovensku. Trh však v súčasnej situácii očakáva výraznejšie oživenie aktivity v rámci M&A najskôr v 4. štvrťroku 2020. 

M&A aktivita v sektore nehnuteľností zrejme pocíti oživenie najskôr v roku 2021

Externé financovanie bude minimálne krátkodobo nedostupné alebo dostupné len selektívne a v nižšom objeme. Všetky oslovené banky aktuálne zastavili alebo nanovo prehodnocujú nové financovanie projektov a sprísňujú internú politiku posudzovania rizika. Očakáva sa, že pomer úverového financovania (Loan-To-Value) klesne o viac ako 25 %.

To bude mať podľa očakávaní najvýraznejší krátkodobý negatívny dopad na trhu retailových nehnuteľností. M&A v sektore nehnuteľností zrejme pocíti oživenie najskôr v roku 2021. 

Priemerný odhad vplyvu situácie na hodnoty v transakciách – mínus 20 %

Vplyv aktuálnej situácie bude rôzny podľa typu sektora. Najväčší prepad sa očakáva v službách, cestovnom ruchu, ubytovaní a nepotravinárskom maloobchode. Naopak napríklad potravinárstvo, farmácia a spotrebiteľská chémia nateraz nepociťujú okamžitý negatívny vplyv. V závislosti od odvetvia, hodnota firiem na burzách klesla od 15 % - 40 %. Podobne v privátnych transakciách respondenti predpovedajú negatívny dopad na ceny. Oslovení investori v priemere odhadovali okamžitý vplyv na úrovni 20-percent.

Motorom akvizícií budú zrejme fondy private equity a reštrukturalizácie

Pozitívne na druhej strane pôsobí objem nerozinvestovaných zdrojov vo fondoch private equity. Tie v regióne CEE za posledné roky získali rekordný objem kapitálu od investorov na nové projekty vo výške približne 4 miliárd eur. Až 70 % týchto zdrojov nie je rozinvestovaných a pravdepodobne budú motorom akvizícií bezprostredne po uvoľnení aktuálnej situácie.

K oživeniu M&A aktivity môžu dopomôcť oportunistické akvizície a konsolidačné príležitosti, ktoré vzniknú pri známkach oživenia a zotavenia sa firiem. V priemere štyria z piatich opýtaných investorov aktuálne vyhľadávajú nové investičné príležitosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku situácie spojenej s COVID-19.

Očakáva sa zároveň, že sa aktivita načas presunie do transakcií motivovaných stabilizáciou, podobne ako v rokoch 2009 – 2011. Predpokladáme, že budeme častejšie svedkami transakcií ako sú kapitálové vstupy (na úkor odkupov firiem tzv. buy-outs), odčlenenia nestrategických častí a predaje časti aktív (carve-outs, non-core asset sale), s cieľom akumulovať finančné zdroje.  

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať.