Dôveru v online nakupovanie má iba 37 % spotrebiteľov

Dôveru v online nakupovanie má iba 37 % spotrebiteľov

Takmer polovica spotrebiteľov je viac znepokojená v súvislosti so zdieľaním svojich dát online ako minulý rok. Najviac sa obávajú odcudzenia identity, heknutia finančných, zdravotných alebo iných osobných informácií a krádeže informácií o kreditných kartách pri online nakupovaní. Napriek týmto skutočnostiam sú tri štvrtiny spotrebiteľov stále ochotné poskytnúť firmám svoje osobné údaje. Tieto výsledky vyplynuli z aktuálnej štúdie KPMG Me, my life, my wallet.

1000

Spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú hodnotu svojich údajov. Prieskum KPMG ukázal, že 85 % spotrebiteľov chce, aby firmy chránili ich údaje bez toho, aby ich o to museli žiadať a 77 % je proti tomu, aby sa ich údaje predávali. Celosvetovo je iba 37 % spotrebiteľov naklonených online nakupovaniu práve z dôvodu množstva údajov, ktoré musia firmám poskytnúť.

Autori tejto štúdie urobili na základe výpovedí respondentov rebríček priemyselných odvetví, ktorým spotrebitelia dôverujú v oblasti ochrany údajov najviac a ktorým najmenej. V prvej trojici najdôveryhodnejších sa umiestnili poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (dôveruje im 60 % spotrebiteľov), banky (59 %) a technologické spoločnosti (54%). Na konci rebríčka sa umiestnila vláda (37 %) a firmy pôsobiace v reklame (26 %).

Spotrebitelia viac dôverujú spoločnostiam, ktoré žiadajú údaje relevantné pre ich činnosť. Celosvetovo 71 % spotrebiteľov zverí s dôverou svoje finančné údaje poskytovateľom finančných služieb, ale len 9 % by poskytlo tieto údaje maloobchodníkom. Podobne 47 % spotrebiteľov s dôverou poskytne telekomunikačným operátorom svoje údaje o mobilných dátach, ale len 8 % by v tom prípade dôverovalo reklamným firmám.

„Každá firma má v dnešnej dobe za úlohu popremýšľať o tom, ako využívať údaje zákazníkov spoľahlivo a tak, aby ich lepšie spoznala a vybudovala si s nimi dôverný vzťah. Firmy si musia uvedomiť, že ak to neurobia oni, tak ich konkurenti áno," konštatuje dodáva Willy Kruh, globálny predseda KPMG pre spotrebiteľské trhy a maloobchod.

„Firmy si môžu získať lojalitu zákazníkov dodržiavaním štyroch pravidiel, z ktorých tri priamo vyžaduje nová smernica GDPR,“ dopĺňa Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia pre rizikové poradenstvo, KPMG na Slovensku. „Mali by otvorene komunikovať o tom, prečo žiadajú o určité typy údajov; malo by byť jasné, ako bude firma údaje ochrániť a byť čestná pokiaľ ide o, či údaje predáva alebo zdieľa mimo vlastnej organizácie. A netreba ani zabúdať odmeniť spotrebiteľov za to, že s ňou svoje údaje zdieľajú,“ vysvetľuje P. Adamec.

Z výsledkov štúdie tiež vyplynulo, že spotrebitelia sú ochotnejší zdieľať svoje finančné údaje skôr, ako údaje zo sociálnych médií alebo z histórie prehliadača. Takmer tri štvrtiny nedôverujú nikomu pokiaľ ide o ich údaje na sociálnych sieťach. V tejto súvislosti sa zistilo, že viac ako dve pätiny spotrebiteľov si za posledných 12 mesiacov aktualizovalo svoje nastavenia na ochranu súkromia na sociálnych sieťach.

Takmer štvrtina respondentov štúdie Me, my life, my wallet sa vyjadrila, že nie sú vôbec ochotní obchodovať so svojimi údajmi. Mileniáli sú však takémuto obchodu viac naklonení ako generácia dnešných päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov. Kým v prípade mileniálov je viac ako štvrtina ochotná poskytnúť svoje dáta výmenou za lepšiu zákaznícku skúsenosť a personalizované produkty a služby, zo staršej generácie sa takto vyjadrilo iba 5 % opýtaných.

O štúdii

Spoločnosť KPMG realizovala túto rozsiahlu globálnu štúdiu na vzorke takmer 25 000 spotrebiteľov vo Veľkej Británii, USA, Brazílii, Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Kanade, Číne a Indii. Výsledky prieskumu boli doplnené hĺbkovými rozhovormi so spotrebiteľmi v týchto krajinách. Tohtoročná štúdia Me, my life, my wallet je hĺbkovou sondou do života dnešného spotrebiteľa a spôsobov, akými sú ľudia na jednej strane individualisti, ale na strane druhej sa stretávajú so svetom technológií a meniacej sa kultúry - a ako to všetko ovplyvňuje spôsob, ako zarábajú, míňajú a šetria.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG na Slovensku
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.