V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku?

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje preventívne opatrenia s cieľom poskytnúť dlžníkom pomoc v čase im hroziaceho úpadku. Zavádza tiež zmeny v právnej úprave konkurzu a reštrukturalizácie

Čítať viac

Zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Ministerstvo hospodárstva SR prináša balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (známy tiež ako „Kilečko 2“). Jeho súčasťou je celkovo 198 opatrení, ktoré zahŕňajú aj zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nová právna úprava vstúpi do platnosti od 1.1.2023.

Čítať viac

Neprehliadnite pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov

V NRSR bola počas septembrovej schôdze v prvom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku, ktorá prináša viaceré významné zmeny predovšetkým v oblasti transferového oceňovania. V rámci povinnej implementácie smernice ATAD tiež zavádza nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.

Čítať viac

Praktické informácie k vysielaniu zamestnancov

Prinášame Vám prehľad o povinnostiach a všeobecných pravidlách pri vysielaní zamestnancov v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Čítať viac

Nové sumy stravného a kilometrovného sú v platnosti

Nové opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšujú sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Výška stravného aj kilometrovného sa upravuje druhý krát v priebehu roka 2022. Prinášame Vám aktuálny prehľad zmien účinných od septembra 2022. 

Čítať viac