V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon

Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní, ktoré boli schválené po takmer piatich desaťročiach od prijatia pôvodnej legislatívy, nadobudnú účinnosť v roku 2024. Cieľom novej právnej úpravy je odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy a zohľadňovanie súčasných potrieb spoločnosti. Výsledkom by malo byť zjednodušenie a zrýchlenie povoľovania výstavby, digitalizácia, ale aj prísnejšie postihy voči čiernym stavbám.

Čítať viac

Očakávané zmeny Zákonníka práce súvisiace s transpozíciou európskych smerníc od 1. augusta 2022

Prinášame Vám krátky prehľad k novoprijatým ustanoveniam smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) týkajúcich sa oblasti pracovného práva. Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

Čítať viac

Aktuálny prehľad o vývoji globálnej minimálnej dane

Nová medzinárodná smernica EÚ o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných spoločností sa pravdepodobne odkladá na rok 2024. Pôvodne stanovený termín implementácie do roku 2023 zabrzdili diskusie o dolaďovaní technických detailov. Súčasné francúzske predsedníctvo sa aj naďalej snaží presadiť jednotnú podporu všetkých členských štátov. V nasledujúcom článku Vám prinášame krátky súhrn aktuálneho vývoja na európskej úrovni.

Čítať viac

Finančná správa informuje užívateľov portálu o rušení duplicitných účtov

Portál finančnej správy („PFS“) preveruje ID účty daňovníkov pri elektronickom prihlasovaní. Na dlhodobo nevyužívané prihlasovacie údaje daňovníkov vopred upozornia a zabránia prípadným komplikáciám pri plnení ich daňových povinností. Cieľom finančnej správy je odstrániť približne 15 000 užívateľských účtov, ktoré sú zriadené duplicitne.

Čítať viac