KPMG bolo poradcom kupujúceho a úspešne radilo poskytovateľovi energetických služieb ESCO Slovensko pri kúpe spoločnosti Elimer, a.s., ktorá ponúka komplexné služby v oblasti elektrických inštalácií. 

Detaily transakcie

ESCO Slovensko

ESCO Slovensko je spoločným podnikom ČEZ ESCO a SPP. Poskytuje komplexné a inovatívne energetické služby, pričom sa zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a realizáciu komplexných energetických riešení. Medzi jej klientov patria firmy, samosprávy a štátne organizácie.

Elimer, a.s.

Elimer, a.s., poskytuje komplexné služby v oblasti elektroinštalácií. Sústredí sa na projektovanie, realizáciu, servis a údržbu silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií v rámci občianskej a priemyselnej výstavby, v administratívnych budovách, obchodných centrách, výrobných a logistických halách a v rezidenčných objektoch. Firma sídli v Novom Meste nad Váhom a má pobočky v Bratislave a Košiciach.

Vďaka akvizícii spoločnosti Elimer posilňuje ESCO Slovensko svoje kompetencie a portfólio služieb v oblasti elektrických inštalácií a bude tak môcť ďalej rozvíjať garantované energetické služby pre svojich zákazníkov. 

Úloha KPMG

KPMG poskytlo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania finančného a daňového due diligence, cez podporu pri oceňovaní až po asistenciu s SPA.