KPMG bolo poradcom na strane kupujúcich a úspešne radilo poskytovateľom energetických služieb ČEZ ESCO a ESCO Slovensko pri kúpe spoločností CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o., ktoré sú lídrom na trhu poskytovania komplexných dodávok pre prestavbu kancelárskych a komerčných priestorov.

Detaily transakcie

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO patrí do energetickej skupiny ČEZ a poskytuje energetické služby súvisiace s dekarbonizáciou a znižovaním klimatickej stopy pre štátnu správu, miestne samosprávy, podnikateľov a priemysel. Zaisťuje komplexné riešenia energetických potrieb, vrátane energetickej optimalizácie a dodávky energií. Dôraz kladie na energetickú efektívnosť a úspornosť. ESCO Slovensko je spoločným podnikom ČEZ ESCO a SPP. Zameriava sa zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a realizáciu kompletných energetických riešení.

CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o.

CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o. sa venujú navrhovaniu, projektovaniu a realizácii moderných a energeticky úsporných kancelárskych priestorov a revitalizácii starších budov s komerčným využitím. Ponúkajú služby od úvodného návrhu dispozície a poradenstva v oblasti pracovnej využiteľnosti až po finálne odovzdanie pracovného priestoru. Medzi ich klientov patria spoločnosti všetkých veľkostí – od startupov po veľké korporácie pôsobiace v rôznych segmentoch. V Čechách a na Slovensku majú spolu viac ako 100 zamestnancov. Súhrnný obrat na oboch trhoch bol v roku 2020 približne 650 miliónov českých korún (25,7 milióna eur).

Vďaka akvizícii spoločnosti CAPEXUS kupujúci rozšíria svoje portfólio a budú poskytovať komplexné služby pre kancelárske a komerčné priestory nielen v oblasti energeticky úsporných riešení, ale v celom reťazci výstavby – od návrhu po realizáciu. 

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako finančný a daňový poradca pre ČEZ ESCO a ESCO Slovensko pri akvizícii spoločností CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o.. KPMG poskytlo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence, cez podporu pri oceňovaní až po asistenciu s SPA.