V ôsmom vydaní publikácie „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty" prinášame 43 nových rozsudkov. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty.

Rozsudky sú v knihe radené chronologicky podľa dátumu ich vydania a pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.


V prípade záujmu o publikáciu nás kontaktujte emailom.

Spojte sa s nami

Kontaktujte nás