Publikácia | Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty

Publikácia | Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach DPH

Publikácia sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Publikácia sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša nové rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania.

Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.

Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.