Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach DPH

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2015, ako aj jeden rozsudok vydaný v decembri 2014, avšak zverejnený neskôr, ktorý sa už nedostal do knihy rozsudkov za rok 2014. Predstavuje v poradí štvrtú publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

1000
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom

O spoluautorke:

Ing. Zuzana Šidlová je daňová poradkyňa, ktorá sa špecializuje na problematiku DPH, a vo svojej praxi v KPMG na Slovensku vo výraznej miere prichádza do styku s rozsudkami Súdneho dvora EÚ. 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.