Podľa prieskumu časopisu Fortune až 94 % firiem z rebríčka Fortune1000 už zaznamenalo dopad COVID-19 na ich fungovanie. Je možné, že nový koronavírus vymizne, ako sa to v nedávnej minulosti stalo pri vírusoch MERS a SARS. Aj keď sa tak stane, podobne ničivá pandémia nie je otázkou „či“, ale „kedy“.

Súčasnú krízu by firmy mali využiť na rozvoj spolupráce a vzťahov s kľúčovými dodávateľmi. Trvácne vzťahy medzi firmami a agilita prevádzkových modelov sú to, čo môže organizáciám pomôcť posilniť celkovú pripravenosť v prípade akejkoľvek krízy.

Reštaurácie reagovali na klesajúci počet návštevníkov zmenou modelu fungovania tým, že sa zamerali na „donáškovú“ klientelu a rozšírili svoje služby na poskytovanie firemných obedových balíčkov. Podobným spôsobom môžu firmy nájsť príležitosti v rámci svojich súčasných prevádzkových modelov.

Ako môžu pomôcť CIOs a CISOs?

Medzi kľúčové okamžité opatrenia patrí ochrana ľudí. Manažéri zodpovední za IT a bezpečnosť zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby firmy mohli fungovať aj pri implementácii opatrení na zabránenie šírenia pandémie.

Byť v tejto role znamená, že musíte zabezpečiť, aby vaše podnikanie mohlo fungovať na diaľku a flexibilne a aby si zamestnanci boli istí, že to dokážu napriek tomu, že minimalizujú osobný kontakt s kolegami a klientami. To si môže vyžadovať, aby ste prehodnotili rozhodnutia o prístupových právach, oprávneniach v systémoch a s tým súvisiacimi rizikami. Ktoré otázky/úlohy je potrebné zvážiť? Tu je zoznam, ktorý pripravili odborníci KPMG.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte ma kontaktovať - Pavol Adamec, Risk Consulting Executive Director.

Spojte sa s nami