Účtovné aktuality - január 2020

Účtovné aktuality - január 2020

Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy

1000
Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail
uctovne aktuality januar 2020

Uvádzame prehľad stavu k 1. januáru 2020. Aktualizujeme naše Aktuality č. 2017/03.

Aktualizáciu si vyžiadala novela zákona o účtovníctve zákonom č. 363/2019 Z. z. z 15. októbra 2019, ktorou sa od 1. januára 2020 menia kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a zaviedla sa povinnosť overenia súladu výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS v znení prijatom EÚ s účtovnou závierkou audítorom.

K tejto novele pozri naše Aktuality z decembra 2019. Okrem toho sme doplnili aj povinnosti jednoduchej spoločnosti na akcie a organizačnej zložky.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.