Barometer rodinných podnikov v Európe 2018

Barometer rodinných podnikov v Európe 2018

Štúdia realizovaná KPMG a združením European Family Businesses.

1000
Otec a syn vo vinohrade

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2018 sú založené na viac ako 1 500 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 26 krajinách Európy vrátane Slovenska. Tento prieskum sa uskutočnil po siedmykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi. Zber dát sa realizoval formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2018.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.