Obraty slovenských rodinných firiem rastú

Obraty slovenských rodinných firiem rastú

Rodinným podnikom sa na Slovensku darí. Siedmim z desiatich firiem sa za posledný rok zvýšil obrat a viac ako 80 % rodinných podnikov v roku 2018 zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť. Veľkú väčšinu týchto firiem stále vlastní rodina zakladateľa, i keď viac ako polovica zvažuje presun riadenia podniku, vlastníctva alebo kontroly na novú generáciu. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálneho vydania štúdie Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a združenie EFB .

1000

Rodinné podniky na Slovensku podstatne prispievajú k zamestnanosti a stabilite ekonomiky. Mnohé sa vypracovali tak, že sú rovnocennou konkurenciou pre silných hráčov na domácom trhu i v zahraničí. Priemerná slovenská rodinná firma pôsobí na trhu dlhšie ako 20 rokov, má viac ako 50 zamestnancov a tržby menšie ako 10 miliónov eur ročne. Vlastní ju stále rodina zakladateľa, ktorý vo firme ešte osobne pôsobí.

Napriek tomu, že v 80 % rodinných firiem na Slovensku stále pôsobí pôvodný zakladateľ, viac ako tretina rodín už má vybratého nástupcu, ktorý už vo firme pracuje - či už na plný úväzok alebo formou brigády. Tretina slovenských rodinných firiem by dokonca uvažovala o vymenovaní generálneho riaditeľa, ktorý by nebol členom rodiny.

Z prieskumu KPMG a EFB1 vyplynulo, že v prípade, ak by štát prijal opatrenia na podporu rodinného podnikania, takmer dve tretiny opýtaných by ocenili prijatie definície rodinného podniku a následnú úpravu legislatívy.

„Úpravou legislatívy sa v tomto kontexte myslí najmä zníženie daňovej záťaže pri prechode vlastníctva na ďalšiu generáciu,“ vysvetľuje Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Okrem legislatívy rodinné podniky na Slovensku stále trápi nedostatok kvalifikovaných ľudí. K boju o talenty sa tento rok pridružila obava zo zvyšovania nákladov na ľudské zdroje. Túto skutočnosť uviedla rovná štvrtina opýtaných.

„Ako rodinné podniky rastú, čoraz častejšie potrebujú do tímu človeka mimo rodinu so špecifickými zručnosťami potrebnými pre rozvoj firmy. Platí to najmä v prípade vysoko špecializovaných expertov na oblasti ako digitálne inovácie alebo pri kľúčových úlohách na úrovni výroby alebo montáže,“ dopĺňa L.Vančo.

Z výsledkov tiež vyplynulo, že viac ako tri štvrtiny (78%) predstaviteľov rodinných firiem na Slovensku veria, že nasledujúcich 12 mesiacov prinesie pre firmu pozitívne správy. Znamená to mierny pokles optimizmu oproti minulému roku. Výrazne sa však zvýšil podiel tých, ktorým za posledný rok narástli obraty. Kým v roku 2017 zaznamenala nárast obratov necelá polovica respondentov, dnes je to rovných 70 % opýtaných. Tieto prostriedky plánujú takmer všetky firmy investovať naspäť do svojho podnikania.

Za hlavnú podnikateľskú prioritu na nadchádzajúce dva roky označilo najviac slovenských respondentov prieskumu KPMG a EFB zlepšenie ziskovosti. S malým odstupom je na druhom mieste export na nové trhy.

http://www.europeanfamilybusinesses.eu/

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2018 sú založené na viac ako 1 500 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 26 krajinách Európy vrátane Slovenska. Tento prieskum sa uskutočnil po siedmykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi. Zber dát sa realizoval formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2018.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG na Slovensku
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.